The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

No description
by

Cumhur Çağlayan

on 17 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
design by Dóri Sirály for Prezi
HEDEF
-Üretim ve İstihdamın Arttırılması
-Rekabet Gücünün Arttırılması
-Katma Değer Teknoloji ve
Ar-Ge Değeri Yüksek Yatırımlara
Yönelinmesi


Sigorta Primi Teşviki
10 ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşverenler için Uygulanacak olan Sigorta Primi Teşvki
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Cumhur Çağlayan

Denetçi
TEŞVİK UYGULAMALARI
-GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
-BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
-STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
ÖNCEKİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN FARKI
Stratejik Yatırımların Teşviki
TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARI
- Gümrük Vergisi Muhafiyeti
-Katma Değer Vergisi İstisnası
-Vergi İndirimi
-Gelir Vergisi Stopajı Desteği
-Sigorta Primi İş Veren Hissesi Desteği
-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
-Faiz Desteği
-Yatırım Yeri Tahsisi
Hangi Teşvik Unsurları Yeni ?
-Gelir vergisi Stopajı
-Sigorta Primi İşçi Payı Desteği
-KDV iadesi teşviki
KİMLER YARARLANA BİLİR ?
-Geçek kişiler, adi ortaklıklar
-Sermaye Şirketleri
-Kamu kurum ve kuruluşları
-Dernek ve Vakıflar
Genel Teşvik
KAPSAM
Bu Kapsamdaki Teşvikler
Gümrük Vergisi Muhafiyeti
KDV İstisnası
Gelir Vergisi Stopaj Desteği (Sadece VI)
Gemi İnşa Yatırımları için SGK işveren desteği

AMAÇ
-Tasarrufların katma değer yüksek yatırımlara yönlendirilmesi
-Üretim ve istihdamın arttırılması
-Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması
-Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
UNSURLAR
-Genel Teşvik Uygulamaları
-Bölgesel Teşvik Uygulamaları
-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
-Stratejik Yatırımların Teşviki
Asgari Yatırım Tutarı Üzerindeki ve Bölge Ayrımı Yapmaksızın Tüm Yatırımlar
Bu Kapsamdaki Teşvikler
-Gümrük Vergisi Muhafiyeti
-KDV İstisnası
-Gelir Vergisi Stopaj Desteği (Sadece VI)
-Yatırım Yeri Tahsisi
-Vergi İndirimi
-SGK primi işçi desteği (Sadece VI)
-Faiz Desteği (I VE II bölge hariç)
Büyük Ölçekli Yatırım Nedir ?
II.Bölgesel Teşvik
Teşvik Bölgeleri Ve Grup İller
Asgari 50 milyon tutarında öngörülen ve belirlenmiş 12 adet sektörde yapılan yatırımlar.
KONULARINA GÖRE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI
III.Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
IV. STRATEJIK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Stratejik Yatırımlar Nedir ?
-İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik yapılan yatırımlar,

-Yatırım konuları yoktur

-Yatırım kriterleri vardır.
-50 Milyon TL üzeri yatırım
-Üretilecek ürünün, aynı ürünün ithalatından az olması
- Asgari %40 değer katması
-Son 1 yıl içerisinde 50M USD ithalat tutarı
KRİTERLER
Stratejik Yatırımlara Tanınan Destek Unsurları Nelerdir ?
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ
DESTEĞİ
Hangi Çalışanlar İçin Uygulanabilir ?
-Tüm çalışanlar için uygulanabilir.
(Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı istihdam aşılmamak kaydı aranmaktadır.)
-16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan tutar kadardır.
-Genel, Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik yatırımlardan oluşan tüm yatırım türlerine uygulanabilir.sİGORTA İŞVEREN DESTEĞİNİN UYGULANMA SÜRELERİ
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Üst Sınırı Nedir ?
Statejik Yatırımlar için üst sınır sabit yatırım tutarının %15'i olarak belirlenmiştir.
BİNGÖL - 6 YIL

ÖRNEK
Bingöl
- Şubat 2013 - Çalışan sayısı 7
-Mart 2013 - Çalışan sayısı 11
SÜRE
- 01.01.2013 itibaren geçerli
- 31.05.2013 Bakanlar Kurulu
- Geriye dönük ispat
HESAPLAMA
SPEK indirimi (Sigorta Primine Esas Kazanç)
7.000*5/100 = 350 TL
Asgari Ücret İndirimi
300*32,62*6/100 = 587,16 TL
7.000*33,5/100 = 2.345 TL
2.345-350-587,16 = 1
.407,84 TL
BORCUNUZU ÖDEYİN YOKSA OLMAZ

!
E- BORCU YOKTUR
Destek Unsurları
-Gümrük Vergisi Muhafiyeti
-KDV İstisnası
-Vergi İndirimi
-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
-Yatırım Yeri Tahsisi
-Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece IV.Bölge
-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece IV.Bölge)
TÜM ŞARTLAR TAM OLMALI
Full transcript