Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az iskolai szociális munkás

No description
by

Balogh Tamás

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az iskolai szociális munkás

Elsődleges célja, hogy praktikus segítséget nyujtson az iskolai szociális munka mint szocialis szolgáltatás kialakításához, és a hálozat megszervezéséhez.
Bevezetés
II. lépés:
Probléma helyzetleírása, ellemzése
Előkészítő szakasz
V. lépés

Forrásszervezés, a finanszírozás megtervezése

Normatív támogatás
Pályázati források
Egyéb területi, települési források igénybe vétele
Előfordulhat, hogy valamilyen más nagyobb civil szervezet támogat, vagy teljes egészében finaszírozni tudja a programot.
Előkészítő szakasz
I. lépés:

Ősszegyűjteni a iskolai szociális munka iránti igény kapcsán szóba jöhető irásokat.

Előkészítő szakasz
Az iskolai szociális munkás
szolgáltatás, illetve -hálozat
létrehozásának lépései.

Készítetette: Balogh Tamás és Bögözi Csaba
Előkészítő szakasz
Előkészítő szakasz
III. lépés

Iskolia szociális munka szolgáltatás adaptálható program tervének előkészítése
1. lépés:
A program megvalósításában együttműködő felek kiválsztása a már meglévő pályázati/program terv alapján:
iskolai szociális munkások kiválsztása
együttműködési partnerek kiválsztása és az együttműkődési megállapodások megkötése
a munkaköri leírások egyeztetése az adott iskolával
az iskolai szociális munka tárgyi és egyéb előfeltételeinek biztosítása
Megvalósítási Szakasz
Ennek létrehozását három fő szakaszra ossza:

1. Előkészítő szakasz - 5 lépés

2. Megvalósítási szakasz - 5 lépés

3. Lezáró szakasz

Az iskolai szociális munka iránti szükséglet megállapításához számba kell venni a haza és nemzetközi szakirodalom vonatkozó részeit, továbbá különféle statisztikai adatokat.
Az összegyűjtőtt adatok problémahelyzetének ellemése, és bemutatása előtt kiemelni a problémás pontokat és hátrányokat, nehézségeket ugyanakkor érdemes pozitivumokat és előnyös helyzeteket, kitörési pontokat keresni.
Ha az iskolai szociális munka a probléma kezelésében egy alkalmazható megoldás fogalmazodik meg, úgy célszerű kétféle kimenetel bemutatása.
1. nemzetközi és hazai szakirodalom ebben a témában
2. működő programokról beszámolok, bevált gyakolatok
3. helyi és országos statisztikai és demográfiai adatok
4. helyi és országos koncepciók, stratégiai tervek
5. szakmai szervezetek által készített ajánlások melyek támogatják az Isk.Szoc. Munk.
6. mi magunk is készíthetünk adagyűjtést, elemzést.
Ekkor kell összeállítani az iskolai szociális munka palettáját:

tervezet munkamódszerek
beavatkozási modellek
ekkor már lehet költségvetés tervezetet készíteni
részletezni lehet az iskolai szociális munka előfeltételeit és ennek anyagi vetületeit

Részletes munkaterv készítése és ennek laikusok számára készített max.2-3 oldalas kivonata
VI. lépés:

Együttműködő, támogató partnerek keresése
Támogató partnerek lehetnek :
az adott iskola , vagy az iskola valamely meghatározó munkatársa
az önkormányzat okatatási vagy szociális osztálya vagy valamely meghatározó munkatársa
végső soron bármely civil szerveződés vagy érdekérvényesitő csoport illetve ezek meghatározó tagjai
az adott területen müködő testületek, szakmai fórumok
az adott településen jelentős presztízzsel rendelkező döntéshozó vagy köztiszteletben álló személy
A partnerek keresésével döntenünk kell arról, hogy milyen szervezeti struktúrában kivánjuk működtetni az iskolai szociális munkás szolgáltatást:
Pécsi modell
Hagyományos modell
Fontos !
Mindig csak a korábban elkészített probléma elemzésre és megírt programtervre építsünk! (III. lépés)
2. lépés:
Az iskolai szociális munkás elkezdi tevékenységét és ennek keretében megkezdi az ún. "bevezető" feladatokat:
Bizalom alapú kapcsolat kialakitása a "befogadó iskola" munkatársaival
Adatgyűjtés az iskolai szociális munka paletájának végleges kialakitására, az iskola szükésgleteihez igazitva

Megvalósítási Szakasz
3.lépés:

Átfogóbb elemzés készítése az iskoláról, amelynek feladata : az
iskolai szociális térkép
elkészítése
Ezt a szociális térképet érdemes évente frissíteni.

Iskolai esettanulmány és dinamikai ellemzés készítésének lehetősége.
4. lépés:

Az iskolai szociáis munkás megkezdi tevékenységének propagálását a diákok körében
plakátok, szóróanyagok kihelyezése, web-felület megjelnítése az iskola honlapján
valamennyi osztályfönöki órán bemutatkozni
folyosói munka- beszégetés a diákokkal
bizalmi kapcsolatra fontos hangsúlyt fektetni
Megvalósítási Szakasz
5.lépés:
Az iskolai szociális munka tevékenysége valamennyi mukaformája elindul :
Az iskolai munkás folyamatértékelés részeként már a kezdetektől forgalmi naplót vezet
az iskolai szociális mukás támgatása érdekében hetente esetmegbeszélő teameken, havonta szupervízion vesz részt, ezenkívül konzultációt is igénye vehet
kezdeti időszakban közösségi szociális munkára lehet nagyobb hangsúlyt fektetni
egészségfejlesztő munkacsoportok kialakítása
segítő szervezetekkel, intézményekkel való együttműkődési keretek kialakítása
Lezáró szakasz
Félévkor és év végén programértékelés, visszacsatolás az intézmény vezetése, illetve a program finanszírozója felé. A program folytatásának előkészítése.
Kérdések
1. Milyen két modell alapján lehet elindítani az iskolai szociális munka szolgáltatást ?

2. Az előkészítő szakasz 5.lépésében mire kell odafigyelni ?

3. Melyik szakasz, hányadik lépésénél kezdi el a szociális munkás konkrétan a munkáját a diákokkal ?
Full transcript