Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buod ng El Filibusterismo

No description
by

Joanna Yapp

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buod ng El Filibusterismo

Buod ng El Filibusterismo
Simula
Kalagitnaan
Ang Wakas
Nagsimula ang El Filibusterismo...
... sa isang paglalakbay ng
bapor Tabo
sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ng kubyerta ay sina Donya Victorina, Don Custodio, Ben Zayb, at si Simoun. Nagkaroon ng iba't ibang panukala dahil sa problema sa transportasyon.
Nakarating na sila sa San Diego...
Sa Los Banos
Ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan upang
magtatag ng isang Akademya ng Wikang Kastila
. Ang kahilingang ito ay di napagtibay sapagka't napag-alamang ang mamamahala sa akademyang ito ay mga
prayle
. Sa gayon, sila'y di magkakaroon ng karapatang makapangyari sa anupamang pamalakad ng nasabing akademya.
Muling nagkita si Simoun at Basilio
Kinkumbinsi ni Simoun si Basilio na sumama sa kanya at muling hinikayat ang binatang umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at mangulo sa isang pulutong na sapilitang magbubukas sa kumbento ng Sta. Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit hindi ito'y naibunsod dahil namatay si Maria Clara nang hapong yaon.
Nagdaos ng isang salu-salo sa Panciteria Macanista de Buen Gusto
Ang mga estudyante ay nagsalu-salo dahil sa kanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo. Sa kainan ay may nagtatalumpati't ito'y tinuligsa ng mga prayle. Kinabukasan ay natagpuan na lamang sa mga pinto ng unibersidad ang mga
paskin
na ang nilalaman ay mga pagbabala, pagtuligsa, at paghihimagsik.
Dalawang buwang nakalipas
Sa tulong ni Simoun, kalaya na rin si Basilio at umanib na siya sa paghihimagsik. Sinamantala ni Simoun ang ganitong pagkakataon na ipakita ang ginawang bomba na isang lamparang hugis Granada at kasinalaki ng ulo ng tao. Itong lamaparang ito'y ihahandog niya sa ikakasal na sina Juanito at Paulita.
Gumaling na si Simoun
Upang maisagawa ni Simoun ang kanyang balak na paghihiganti, ay nakipagsama siya sa negosyo kay
Don Timoteo Pelaez
, ang ama ni Juanito. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang maipagkasundo ang
kasal nina Juanito at Paulita Gomez
. Ang magiging ninong sa kasal ay ang
Kapitan Heneral
na anyayahan din niya upang dumalo sa piging na idaraos, ang mga may matatas na katungkulan sa Pamahalaan at mga litaw na tao sa lunsod.
Ang kasukdulan
Ipalalagay ni Simoun ang lamparang ito sa gitna ng isang
kiyoskong
kakanan na ipasasadya niya ang pagkakayari. Ang ilawan ay ay magbibigay ng isang maningning na liwanag at pagkaraan ng
dalawampung minuto ay manlalabo
. Kapag hinagad na itaas ang mitsa upang paliwanagin, ay puputok ang isang kapsulang
fulminato de mercurio
, ang Granada ay sasabog at kasabay nito ay ang pagkawasak at pagkatugnaw ng kiyoskong kakanan --- at walang sinumang maliligtas sa mga naroroon.
Detail 2
Kinuha ni Isagani ang lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Sa gayon ay nawalan ng bisa ang pakana ni Simoun para sa isang paghihimagsik sa sandatahan. Tumakas siya sa bahay ni
Padre

Florentino
, sa baybayin ng karagatang Pasipiko.
Katapusan
Sa ilalim naman ng kubyerta, mga pasahero dito'y sina Basilio, Isagani, at si Kapitan Basilio nag-uusap tungkol sa
Akademya ng Wikang Kastila
at kay
Kapitan Tiago.
Nung nagtungo si Basilio sa bahay nina Kabesang Tales upang dalawin si Juli, napadalaw siya sa libingan ng kanyang ina. Paalis palang siya nang nakita niya si Simoun, at nakilala niyang ito'y nagbabalatkayo.

Itinangka ni Simoun na patayin si Basilio ngunit hindi ito natuloy kundi hinikayat niya ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa Pamahalaang Kastila. Tumanggi si Basilio dahil gusto niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral.
"Sa pamahalaan ka ba o sa amin, sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan. Magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin."
- Simoun
Kabanata 23: Isang Bangkay
"El Filibusterismo ni
Jose P. Rizal"
Ibinintang ang mga pasking ito sa mga estudyanteng kasapi ng kapisanan. Naparamay si Basilio at siya'y nakulong dahil wala siyang tagapagmagitan.
"Hindi siya humingi ng tulong sa kura upang mailigtas ang ama t saka ngayo'y lalapit siya upang iligtas si Basilio?"
"...sa kanyang pagdarasal, pagtawag sa Diyos at paghingi ng kamatayan. Umaga'y nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ng isang himala."
Sa isang dako naman ay ipinamanhik ni Juli kay Pari Camorra na tulungan siya upang mapalaya nguni't sa halip na makatulong ang paring ito ay siya pang nagging dahilan ng pagkamatay ni Juli, gawa ng pagkalundag nito sa durungawan ng kumbento.
Ang malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara ay siyang magiging hudyat upang simulan ang paghihimagsik na pangungunahan ni Simoun.
Bago ng kasal, si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay ng pinagdarausan ng handaan. Di-kawasa'y nanaog si Simoun upang lisanin niya ang bahay na yaong di malulutawan ng pagsabog. Dumatng si Isagani, ang naging katipan at iniirog ni Paulita. Pinagsabihan niya itong tumakas nguni't di siya pinansin kaya't napilitan si Basilio na ipagtapat kay Isagani ang lihim na pakana subali't hindi rin napatinag ang binatang ito.
Nang malapit nang mapagabot ng mga alagad ng batas ang mag-aalahas, uminom siya ng
lason
upang huwag pahuli nang buhay.
Ipinagtapat niya sa pari ang tunay niyang pagkatao at isinalaysay niya sa dito ang malungkot na kasaysayan ng kanyang buhay. Mula nang siya ay bumalik sa Pilipinas buhat sa Europa, labintatlong taon na ang nakalipas, ang pag-iibigan nila ni Maria Clara at pagbabalatkayo niya na mag-aalahas sa pakay na maiguho ang Pamahalaan at makipaghiganti sa pamamagitan ng isang paghihimagsik.
Pagkatapos na mangungumpisal ay namatay si Simoun.
http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=El_filibusterismo
http://tl.wikipedia.org/wiki/El_filibusterismo#Buod
El Filibusterismo ni Jose Rizal
Inihanda ni Emerlinda G. Cruz
Mga Reperensiya
Kinuha ni Padre Florentino ang baul na puno ng kayamanan ni Simoun at inihagis sa pusod ng dagat at nagwika:
Itago ka nawa ng kalikasan sa kailanman, na kasam ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao ay pahihintulutan ng Diyos na makuha ka sa sinapupunan ng mga alon. Samantala, diyan ay hindi mo ililiko ang katwiran at hindi ka mauudyok ng kasakiman.
Full transcript