Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklame analyse

No description
by

Katrine Skov Aagaard

on 1 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklame analyse

Kunst eller håndværk?
Reklamehistorie
- 1640 - lokale håndværksmestre i København satte skilte op ved deres værksteder

- store udbredelse i det 18. århundrede (industrialiseringens begyndelse)
- Skoleloven - alle skulle/kunne læse

- I 1850'erne begyndte den første egentligt annoncering (blade/magasiner)

- 1900-1914 industrialiseringens gennembrud

- 1920’erne og 1930’ ekspanderede industrialiseringen i hele Europa. Det betød, at der kom mere rationelle produktionsmetoder - flere produkter, gav flere typer af brugere

- 1960-1972 havde reklamerne sine gyldne år

- udviklet sig til en industri, som man uddannes inden for.
- hvordan man afkoder reklamer og analysere reklamer ud fra reklamens præmisser

- at forholde til forskellige typer af reklamer

- at forholde sig til og diskurere reklamer i relation til samfundet og tendenserne

- at planlægge og udforme en reklame
Vores plan
Reklameanalyse
Reklamer betegnes ikke som kunst

- men det er en kunst at bruge de rette elementer i sine reklamer

- analyse af reklamer handler om at afkode, hvad der ligger bag ved de elementer, der anvendes i reklamen

Hvad taler for reklamer?
Hvad taler imod reklamer?
- industri? (flere jobs)

- konkurrrence (hurtigere udvikling)

- opmærksomhed på muligheder på markedet

- underholdende
Virker reklame?
"Selvfølgeligt skal der være reklamer. Ellers ved man jo ikke, hvad man kan købe"

Tobias, 9 år
- reklamer gør produkterne dyrere

- reklamer manipulerer og lokker (etisk spørgsmål)

- gør os ubevidste om kvalitet (vi vurderer ud fra image og ikke altid kvalitet)

- de forvirrer og tager opmærksomhed i hverdagen

- de viser urealistiske billeder af samfundet (fx det omdiskuteret kvindebillede)
- hvad er reklamens mål?
Vores udgangspunkt for analyse
1. Type (poster, video, radio osv.)

2. Relation (modtager og afsender)

3. Felt (budskab)

4. Midler (medier)

5. Etik og kontekst (tendenser)

6. Komposition og virkemidler


Modtager og afsender
Annoner i blade/magasiner/aviser

Plakater indoor og outdoor

Reklamefilm

Brochure

Flyers

Virale film

Netværksstrategier gennem sociale medier

Netværksstrategier gennem mund-til-mund ry

- når man har en intention om at brede budskaber, og bruger kommunikation strategisk, kan det beskrives som reklame.

- er i reklame elementer?
Kommunikationsdeltagere:

- den
egentlige
afsender (den der vil lave kommunikation, fx virksomhed)

- den
direkte
afsender (den der fremstår som afsender)
-
hjælpeafsender
(testimonials)

- kommunikationsplanlægger

- modtager

1. Sammen to-to

2. Find en reklame på nettet og analyser relationerne

3. Send link på facebook med den valgte reklame

Vurder:

- den
egentlige
afsender

- den
direkte
afsender
- bruges der en
hjælpeafsender?
(testimonials)

- kommunikationsplanlægger (ofte reklamebureau)

-
modtager
- målgrupper
RELATION
Opgave
Målgrupper:

Segmentere på forskellige parametre
Demografisk
- alder, køn, familiestatus, uddannelse, jobtype og indtægt

Geografisk
- land, region, by og bydel

Interesser
- hvad er deres passion? Hvad interesserer dem? Hvad bruger de deres fritid på?

Holdninger
- hvad er deres holdninger til fx politik


FELT
Budskab - emne
- Hvad kommunikeres der om?

- Reklamer har ofte et hovedbudskab og en række hierarkiske underemner

- Man afkoder hurtigt om reklamen har interesse, derfor placeres det vigtigtst i hovedbudskabet

- Underemnerne uddyber hovedbudskabet

Budskaber ligger også i billeder, lyd og sanse-elementer (duft, følelse, kulde/varme osv. )


1. Sammen to-to

2. Find en reklame på nettet og analyser hovedbudskab og underemner

3. Send link på facebook med den valgte reklame
Opgave
- Ikke kun produkter, men også ikke materielleprodukter som politiske foreninger, interesseorganisationer (holdningsændring)
Forskerundersøgelse 2004 = Coca-Cola er stærkere end Pepsi.

70 personer blindsmagte Coca-Cola og og Pepsi

50 procent af dem oplyste, at de bedst kunne lide den drik, der i virkeligheden var Coca-Cola.

Informeret om mærket = steg tallet til 75 procent.
Hvad er reklame?
Du bliver en stærk og karakterfuld kvinde
Den er så god, du ikke vil give slip på den
MIDLER
- hvilke medier kan man bruge, når man reklamere?

Midler er de medieveje man kan bruge til at få sit budskab ud gennem
Blade/magasiner
Aviser
TV
Radio
Flyers
Brochure
Mails
Breve
Internettet - sociale netværk
Apps
Sociale fysiskenetværk (mennesker)
Midler bliver valgt ud fra målgruppen


Artiklen
"Reklameforbruget vokser kraftigt"
- Berlinske Business Media, 28.10.2014
Diskuter udfra artiklen, hvilke medier der er på vej frem og hvilke, der er på vej retur i reklameverdenen?
30.10.2014
- intro
- reklamehistorie
- relationer
- felt
Lektier: Læs og forstå http://www.business.dk/media/reklameforbruget-vokser-kraftigt

31.10.2014
- midler
- hjælpe, modstand og etik
- tekstlige virkemidler
- visuelle virkemidler
Lektie: læs og forstå det samlede hæfte omkring reklame

06.10.2014
Udflugt til Middelfart
- lav analyser
- lav egen reklame07.10.2014
- Spørgetime
- påbegyndelse af egne reklameranalyse


Lav en analyse af en udleveret reklame på mellem 3000-5000 tegn (inkl. mellemrum)
- Afleveres fredag d. 21.11.14 kl. 10.00
WHAT TO LEARN
ETIK OG KONTEKST
Etiske dilemmaer i reklamer:

- Er det okay at forsøge at overtale folk til at købe noget, de ikke har brug for?
fx Mac D, slik og vin når det er usundt for kroppen?


Etik
Er det okay at opfordre til utroskab?
Kontekts
Alt udspiller sig i en kontekst- En
verbal
eller
sproglig
kontekst er den sproglige sammenhæng en sætning forekommer i, der er med til at giver sætningen en bestemt betydning.

Fx kan sætningen "En verden af stjerner" have flere betydninger. Sportsblad vs. reklame i et astrofysisk magasin.


Kontekst betyder
sammenhæng.


Alle reklamer er en del af en kontekst, og mange bruger de samfundsmæssige tendenser til at skabe fokus omkring budskabet
Mange reklamer provokerer - skaber opmærksomhed
I USA lukker man munden på folk med penge (man køber dem til ikke at være imod virksomheden - Danske Bank forholder sig til samfundets tendenser.
Intertekstualitet betyder referencer til tidligere værker.

Bruges intertekstuelle referencer (henvisninger til malerier, film, fortællinger, bøger, historiske højdepunkter osv.)

Hvilke intertekstuelle referencer bruges her?
Intertekstualitet
Når I analysere reklamer, så slut af med at anskue kontekten, stil spørgsmålstegn ved etiske spørgemål og se efter intertekstuelle referencer.
KOMPOSITION OG
VIRKEMIDLER

Komposition
Virkemidler
Opbygning af reklamer (billeder)

- analysere hvordan billedfladen bliver udfyldt.
Indhold (kort oprids):
hvad er der på relamen? (fx billede, tekst, tegninger)

Midten:
er ofte kompositorisk samlingspunkt. De figurer, der er placeret i billedets lodrette midterakse har ofte en særlig indholdsmæssig betydning.

Symmetrisk komposition
: se nærmere på om der er symetri: Det skaber ofte ro og harmoni i et billede.

Diagonal komposition:
diagonale linjer skaber dynamik og spænding

Venstreside-funktionen:
venstre side kan normalt bære de tungeste og største flader uden at "vælte". - læseretningen.

Centralperspektivet:
er alle elementer i et billede er i "virkelige" størrelsesforhold til hinanden (som når man tager et billede med et kamera - de ting der er nærmest er størst, de der er længere væk er mindre), anvender der et centralperspektiv. Indeholder et korrekt forsvindingspunkt.

Forgrund, mellemgrund og baggrund:
analyser hvad der er i forgrunden, baggrunde og midtergrunden. Skaber de et fladt eller et rumligt billede? Er der et stort element i forgrunden, der tager fokus, kaldes dett element for repoussoir.


Perspektiv:
- Frø-, normal- eller fugleperspektiv
- Supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, ultranær
Inden for levende reklamer (videoer)

Billedebevægelser
- panorering (horisontalt)
- tiltning (vertikalt)
- tracking (kameraret nærmer eller fjerner sig fra objekt)
- travelling (følger)
- zoom: kameraret nærmer/fjerner sig via zoom

Farvesymbolik
Opgave: to-og-og sammen, undersøg hvad følgende farver symboliserer:

Rød: kærlighed, energi, blod, aggression, lidenskab, intensitet
Gul: optimisme, lykke, kreativitet, fejhed, falskhed, jalousi, forræderi, glæde, fantasi
Grøn: håb, fornyelse, friskhed, ungdom, misundelighed, venlighed, sundhed, held, vækst, rolighed, balance
Blå: fred, ro, harmoni, tillid, stilhed, konservativ, koncentration, oprigtighed, ærlig, havet
Sort: kraft, vrede, trist, død, ondskab, rigdom, magt, sorg
Lilla: Royalitet, luksus, helbred, sofistikeret, mystik, åndelidhed
Orange: balance, varme, mod, tillid, solen, energi
Brun: enkelthed, beskedenhed, stabilitet, jorden, trykhed
Pink: romansitk, feminin, håb, varme, trøstende, blidhed, sarthed
Grå: depression, allegance, sikkerhed, pålidelighed, kedsomhed, trist, sorg, følelsesløs, alderdom
Hvid: fred, jomfruelighed, godhed, renlighed, uskyld, himmelen, enkelthed
Tekstuelle virkemidler:
- Skrifttypografi: bløde eller hård skrifttype

- Skriftstørrelsen: stor eller lille

- Overskrifter og underoverskrifter: hvor ligger fokus?

- Hvordan er sproget? ( Er der for eksempel slogans, tekniske ord og udtryk, overtalende
tekst, slang, teknisk information)

- Hvilken betydning har teksten i sammenhæng med billederne? ( Er det en tilføjelse, er det
det samme, er det overraskende?)

- Benyttes der rim, rytme, humor (sex, børn og dyr siges at sælge godt)

- hvilke argumentationsforanvendes der - Afsender-, modtager- og sagsargumenter (ikke kun tekstuelle, også visuelle argumenter)

Argumenter
AFSENDERARGUMENTER
:
under disse argumenter lovpriser og roser afsender varen/budskabet. Der er 4 typer af afsenderargumenter:

-
Ad-hominem-argument
: Bygger på troværdigheden hos den der fremsætter påstanden. Hvis den der fremsætter argumentet er troværdig, er det i sig selv et argument. Hvis den der fremsætter argumentet eller budskabet derimod er utroværdig, vil modtageren ikke stole på budskabets ægthed.

-
Hensigtsargument:
Hvad er hensigten med det argument, som den der argumentere fremsætter. Har de en hensigt? Er de egoistiske, sympatiske eller er det måske ædle hensigter?

-
Ekspertargument
: Udtalelser fra eksperter. Fx læger, kokke, analyseeksperter
Idolargument: Brugen af idoler, som modtagerne anser som troværdige og som henvender sig til målgruppen.

MODTAGERARGUMENTER
: under disse argumenter ser man nærmere på modtagerens fordele ved at bruge produktet. Der er to typer, der skelnes mellem her.

-
Lykkeargument:
Hvad gør produktet for modtageren? Bliver modtageren mere lykkelig, får status, blødere hår osv.
-
Hypoteseargument
: dette argument er bygget op af flere præmisser og en heraf følgende logisk konklusion. Kræver at modtageren er på bølgelængde afsenderen.

SAGSARGUMENTER:
under disse argumenter ser man nærmere på modtagerens fordele ved at bruge produktet. Der er to typer, der skelnes mellem her.

- Det beskrivende argument
: fortæller, at når noget er på en given måde, så er det godt.
-
Historicitetsargumentet:
dette argument bruges til at forudsige hvordan fremtiden vil blive på baggrund af, hvordan fortiden har været. Fx før/efter argumenter.
- Prognoseargumentet:
argumentere med statistiske forudsigelser.
- Analogiargumentet:
sammenligner noget i påstanden med noget tilsvarende, som modtageren er positiv overfor. Fx sammenlignes en færdigret med mormors frikadeller.

Opgave
Sammen tre og tre
- analyser denne reklame udfra det vi har snakket om i dag
- Etik
- Kontekst
- Intertekstualitet

- Billedkomposition
- Visuelle virkemidler + farvesymbolik
- Tekstuelle virkemidler

Har I tid kan I yderligere fastslå:
- Type
- Relationer
- Hovedbudskab og underbudskaber
Udflugt, analyse og "lav selv"
Grupper
Gruppe 1
Relation: Agnes - Charlotte
Felt + komposition: Gustav - Jesper
Virkemidler: Maria - Oskar
Etik + kontekts: Sarah - Søren

Gruppe 2
Relation: Anders - Munk
Felt + komposition: Ida - Jeppe
Virkemidler: Martin B - Rebecca
Etik + kontekts: Signe - Stendal

Gruppe 3
Relation: Asger - Frederik
Felt + komposition: Magnus - Macnus
Virkemidler: Martin J - Sara
Etik + kontekts: Sune

1. Kør i gruppe til Middelfart.
- Find fælles reklame, som gruppen skal analysere
- Tag et billede. En i gruppen slår det op i facebookgruppen.

2. Cykel hjem sammen med jeres makker og snak om jeres analysepunkt.

3. I skal være hjemme senest kl. 8.40. Brug derefter tiden til kl. 8.50 på at formulere, hvad I vil sige til fremlæggelsen.

4. Kl. 9.00 gennemgår vi reklamerne på klassen.
Lav selv en reklame
- Gå sammen i grupper af 3
AFSLUTTENDE OPGAVE
Lav en reklameanalyse af en af disse tre reklamer
Analysen skal indeholde:
- analyse af alle punkter vi har talt om
(så fremt det er relevant)
- 3000-5000 tegn inkl. mellemrum

Husk at forklarer HVAD virkemidlerne betyder for reklamen, og ikke kun hvilke der er anvendt.
Lav en reklame (poster, video, brochure, flyer osv.) for Center for lodumani, der sætter fokus på, hva man kan gøre eller hvor man kan henvende sig, hvis man som pårørende har mistanke om, at ens nærmeste har et spilleproblem.

Find selv flere oplysninger

Alle elementer, tekstuelle og sprogligevirkemidler i reklamen, skal begrundes og forklares.


I skal fremlægge jeres reklamer i timen i morgen.
Full transcript