Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROTESTA NI MARTIN LUTHER

No description
by

Jhon Lloyd Sagum

on 27 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROTESTA NI MARTIN LUTHER

Pagtitiwalag kay Luther sa Simbahang Katoliko
Tinuligsa niya ang simbahan bilang isang panrelihiyon at pulitikal na insitutsyon
Nanawagan sa mga pinunong German na repormahin na pagbawalan ang Papa na makialam sa gawaing estado
Sa kanyang protesta ay nanganib ang buhay niya kaya itinakas siya at dinala sa Wartburg isang kastilyo

Ang tatlong impluwensyal na polyetong isinulat ni Luther
Address to the Christian Nobility
The Babylonian Captivity of the Church
Concerning Christian Liberty

Tinawagan ni Charles V , Banal na Emperador ng Rome na si Martin Luther ang humarap sa "Diet of Worms" kung saan nabigyan siya ng huling pagkakataong pabulunaanan ang kanyang mga itinuturo
Kautusang Worms na nagbabawal sa paglilimbag at pagbebenta ng mga polyetong isinulat ni Luther

Kasunduang sa Augsburg
Ang bawat pinuno ng mga estadong German ay makapamimili ng relihiyon na susundin ng kanilang estado
Ang pinunong Protestante ay may karapatang angkinin ang ari-arian na pagaari sa SImbahang Katoliko
Ang Lutheranismo ang tanging kikilalaning kredo ng mga Protestante
Ang sinumang obispo na yayakap sa Protestantismo ay kailangang magbitiw sa tungkulin at isauli sa Simbahang Katoliko ang lupang pagaari nito
Lutherismo sa Germany
Kontra-Repormasyon (Counter Refromtion)
Ang kilusan sa reporma na sumunod sa Repormasyong Protestante ay tinatawag na Kontra Repormasyon
Si Ignatius Loyola isang sundalong kastila na nasugatan sa isang labanan. Siya ang nagtatag na bagong organisasyon sa salik sa Kontra-Repormasyon
Binigyan siya ng Papa na pahintulot na magtayo ng kongresyon na tawag ay "Society of Jesus" tawag sa mga miyembro nito ay Heswita(Jesuits)
Ang layunin ng mga Heswita ay maibalik ang Katolismo
Naibalik nila sa Katoliko ang Poland,Bavaria,Hungary at napigilan din nila ang Calvanismo sa France
Ignatius Loyola
Ang Repormasyong sa England
Henry VII ay umupo sa trono noong 1509 isa siyang katoliko na umusig ng mga Protestanteng nagpalaganp ng doktrina sa England
Naging asawa niya si Catherine
Noong 1527 hiniling ni Henry niya na ipawalang bisa ang kasal nila na Catherine upang pakasalan si Anne Boelyn
Naging anak nila si Elizabeth
Si Thomas Cranmer ang nagpawalang bisa sa kasal nila Catherine kay Henry
Act of Supremacy batas na naghahayag na ang hari at hindi ang Papa ang ulo ng Simbahan ng England
Pumalit sa trono si Edward VI nung namatay si Henry sa pag lilingkod sa loob ng 10 taon lamang
Umupo sa trono si Elizabeth sa trono pagkatapos ng limang taong pamumuno ni Edward
Naitatag ni Elizabeth ang Church of England o Anglican Church na kumilala sa monarkiha bilang ulo ng Simbahan
Henry VII
Queen Elizabeth I ang anak ni Henry VI kay Anne Boelyn
Ang Paglaganap ng Kilusang Protestantismo
Kilusang repormasyon sa Switzerland na pinangungunahan ni Ulrich Zwingli
John Calvin ang pinakadakilang teologo sa France
Nakasulat sa Insitute of the Christian Religion ang mga paniniwala ni Calvin
Isa sa mga mahalagang itinuro ni Calvin ay ang doktrina ng predestination o kapalaran
Ginamit ni Calvin ang Simbahan para simulan ang demokrasya

Ulrich Zwingli
John Calvin
Ipinanganak noong Nobyembre 10 1483
Isa siyang paring German na dalubhasa sa Telohiya
Asawa niya si Katharina von Bora
Namatay noong Pebrero 18, 1546 sa edad na 62
Binuo niya ang Ninety Five Theses o pormal na pahayag sa na nasusulat sa wikang Latin na
Ang pagkilos ni Luther ang tanda sa pag sisimula Repormasyong Protestante
PROTESTA NI MARTIN LUTHER
Martin Luther
Kabanta 13
Protesta ni Martin Luther
Lee Jhon Lloyd C Sagum
Full transcript