Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nhật kí sổ cái

No description
by

Chau Pham

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nhật kí sổ cái

Nhật ký- Sổ cái I. Giới thiệu về sổ kế toán 1/ Sổ kế toán là gì? II. Giới thiệu chung về các hình thức kế toán và hình thức Nhật ký- Sổ cái + Là biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản, ghi chép sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi kép.
+ Là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp người làm kế toán ghi chép, phản ánh có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng như nội dung kinh tế. 2. Các loại sổ kế toán Sổ Nhật ký Sổ Cái + Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Sổ kế toán chi tiết Phân biệt chúng theo phương pháp ghi chép, theo mức độ khái quát của nội dung ghi chép, theo hình thức cấu trúc hoặc theo hình thức tổ chức.
Theo phương pháp ghi chép có thể phân loại thành sổ ghi theo thời gian (sổ nhật ký), sổ ghi theo hệ thống (sổ cái và các sổ chi tiết) và sổ liên hợp (Nhật ký - Sổ cái, Nhật ký chứng từ).
+ Là sổ liên hợp.
+ Kết hợp ghi theo thời gian và theo hệ thống.
+ Có nhiều mẫu kết cấu khác nhau, nhưng đặc trưng cơ bản của nó là trên cùng một trang sổ, số liệu kế toán vừa được ghi theo thời gian (phần Nhật ký) vừa được ghi theo hệ thống (phần Sổ Cái). Sổ Nhật ký_Sổ Cái + Là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hoá thông tin thu nhập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu quản lý. 1. Giới thiệu chung về hình thức kế toán: 1.1. Khái niệm: 1.2. Phân loại: 2. Hình thức kế toán Nhật ký_Sổ Cái:
+ Vừa là sổ kế toán tổng hợp duy nhất, vừa dùng làm sổ nhật ký ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký), vừa dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ đó theo các tài khoản kế toán (Sổ Cái). 2.1. Khái niệm: •Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng 1 quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký_Sổ Cái.
•Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký_Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
•Sổ kế toán sử dụng:
Sổ tổng hợp: Nhật ký _Sổ Cái.
Sổ chi tiết: các sổ (thẻ) kế toán chi tiết.
•Điều kiện vận dụng:
+ Đơn vị kế toán với quy mô nhỏ.
+ Có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Sử dụng ít tài khoản và số lượng tài khoản phát sinh k nhiều. 2.2. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký_ Sổ cái: 2.3. Phân biệt với đặc trưng của các hình thức kế toán khác: Có 5 loại hình thức:
1. Hình thức kế toán Nhật ký Chung.
2. Hình thức kế toán Nhật ký_Sổ Cái.
3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.
4. Hình thức kế toán Nhật ký_Chứng từ.
5. Hình thức kế toán trên máy tính. 2.4 Nội dung: 2.5. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái. PHẦN 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN I. Dẫn chứng về hình thức Nhật ký_ Sổ cái: Thông tin về công ty cổ phần T&A (Địa chỉ 42 Lê Duẩn, Vũng Tàu):
Các chính sách kế toán áp dụng:
1.Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước.
2.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
3.Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
4.Hình thức kế toán: Nhật ký_Sổ Cái.
Số dư đầu kỳ của các tài khoản Trong tháng 01/2010 có các NVKTPS sau:
1.Biên bản thanh lý số 01 kèm theo phiếu chi 01, ngày 01/01: Thanh lý một số tài sản cố định hữu hình có nguyên giá 20.000.000đ, đã khấu hao hết, chi phí thanh lý trả bằng tiền mặt 1.000.000đ. Phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 700.000đ.
2.Phiếu xuất kho 01, ngày 03/01: Xuất công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp trị giá 4.500.000đ, loại phân bổ ba lần, bắt đầu từ kỳ này.
3.Phiếu chi 02, ngày 05/01: Chi tiền mặt thanh toán tiền vi phạm hợp đồng 3.500.000đ.
4.Hóa đơn số 02356 kèm theo phiếu nhập kho số 01, ngày 08/02: Mua 1.500m hàng hóa A nhập kho chưa thanh toán tiền cho người bán, đơn giá chưa 105.000đ/m, thuế giá trị gia tăng 10%.
5.Phiếu thu số 03 ngày 09/01: Tiền thu về được bồi thường 3.000.000đ.
6.Phiếu thu 01, ngày 11/01: Khoản nợ phải thu khó đòi của anh Văn Tư đã xóa nợ, nay đòi được bằng tiền mặt 14.000.000đ. Định khoản Kiểm tra lại = = 227450 = = = 1176950 II. Ưu và nhược điểm 1. Ưu điểm •Sổ kế toán gọn nhẹ; tất cả các NVKTPS đều nằm gọn trong Sổ cái; chỉ cần 1 kế toán trực tiếp ghi sổ; cộng sổ, lấy số dư và lên cân đối (giảm chi phí khâu gián tiếp).
•Việc ghi sổ kế toán không trùng lắp (định khoản ngay trên chứng từ gốc và ghi các tài khoản đối ứng ngay trong 1 quyển sổ cái.
•Từ đó việc lên cân đối số phát sinh các TKKT rất thuận lợi; nếu có sai sót rất dễ đối chiếu để tìm ra ngay. 2. Nhược điểm Chỉ thích hợp với quy mô DN nhỏ KD ngành thương mại
•Đối với các DN lớn, Các DN SX Công nghiệp, XD, VT... phải sử dụng nhiều TKKT thì không thể áp dụng lọai hình kế toán NKSC được (Vì sổ sẽ dài "bất tận" )
•Dễ phát sinh lệch dòng (râu ông nọ cằm bà kia) do dòng quá dài,dòng kẻ không trùng nhau...Việc ghi sổ lãng phí (1 dòng rất dài chỉ ghi vài cột đối ứng)
•Ghi Sổ Cái quá chi tiết, mất thời gian, việc tổng hợp để phân tích số liệu kế toán khó khăn, thiếu khoa học. PHẦN 3: KẾT LUẬN + Là loại sổ liên hợp. Là sổ tổng hợp duy nhất để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế.
+ Đặc trưng về số lượng sổ, loại sổ, kết cấu sổ cũng như đặc trưng về trình tự hạch toán( ghi sổ kế toán) so với các hình thức khác.
+ Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký_Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Nhật ký- Sổ cái gồm các loại sổ: Nhật ký_Sổ Cái; các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.
+ Là hình thức đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu.
+ Chỉ áp dụng được cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít nghiệp vụ kinh tế, hoạt động kinh tế đơn giản, số lượng tài khoản ít. Lớp N02_ Nhóm 3
1.Phạm Bảo Châu
2.Nguyễn Thị Thu Hà
3.Trần Thị My
4.Đoàn Thị Thúy
5.Phan Thị Thủy
6.Lê Thị Kiều
7.Lê Thị Cúc
8.Trần Thị Bích Châu
9.Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên
10.Trần Thị Như Ngọc
GVHD: Hoàng Thùy Dương PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng ( cuối quý) trong sổ Nhật ký_Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Full transcript