Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+

No description
by

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+

Opbygning
Erasmus+
Key Action 1
Strategiske partnerskaber
Key Action 2
Key Action 3
Unges bidrag til politikudvikling
Information

Ungdom

Prioriteter

Inklusion
Sund livsstil og aktiv deltagelse i samfundet
Aktivt medborgerskab og unges deltagelse i det demokratiske liv
Kompetenceløft med fokus på entreprenørskab, sproglige og digitale færdigheder.
Anerkendelse af kompetencer på nationalt og europæisk niveau
Kendskab til kommunikations- og informationsteknologier (ICT-skills)
Erasmus+ består af tre "Key Actions"
Vigtige elementer
Anerkendelse - Youthpass
Udbredelse af resultaterne
Samarbejde med partnerlande
Sprogfærdigheder
Inklusion
Deltagernes sikkerhed

Træningsaktiviteter for ungdomsledere
Her finder du de seneste nyheder, kurser og nyttige links

Find Aktive Unge: Erasmus+
på Facebook
Mangler du en samarbejdspartner?
Find din næste projektpartner i OTLAS databasen!
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Læs mere om alle mulighederne i Erasmus+ på vores hjemmeside
www.fivu.dk/erasmusplus
Nyhedsbrev
Følg med via vores
nyhedsbrev
www.fivu.dk
Hvis du har spørgsmål -
kan du altid sende en email!
ungdom@ui.dk
Find et træningskursus, et kontaktseminar eller en studietur
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
eller ringe..
7231 7800
Generelt
Ansøgningsfrister
Registering
For kunne få et "PIC-nummer" (Participant Identification Code), skal du indledningvis have et login - altså et ECAS login(European Commission Authentication Service).
Online ansøgningsskema
Indsend elektronisk

KA1 indeholder forskellige typer af mobilitetsaktiviteter for både grupper og enkeltpersoner


Samarbejde på tværs af sektorer med fokus på udvikling og innovation
Key Action 1 - Mobilitet
Key Action 2- Samarbejde
Key Action 3 - Politik
Nationale og transnationale seminarer, hvor unge og beslutningstagere mødes for drøfte aktuelle ungdomspolitiske emner.
Ansøger profil
Erasmus+ er åben for stort set alle typer af ansøgere - men den primære målgruppe er unge, ungdomsforeninger og andre aktører, som arbejder inden for ungdomsområdet


Unge 13-30 år
Ungdomsledere
NGOer
Foreninger
Offentlige mydigheder og institutioner
Sociale virksomheder
Alle projekter søges og varetages af organisationer!

Organisationen repræsenterer den enkelte ansøger
Vigtigt
Uformelle grupper af unge kan stadig søge
Hvilke lande kan deltage?


Vest Balkan:
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien.

Østeuropa:
Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine.

Sydlige Middelhavslande:
Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien.

Andre:
Rusland

Samarbejde med nabopartnerlandene
Partnerlande som grænser op til EU


Programlandene:
EU-medlemslandene + Island, FYROM (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien), Liechtenstein, Schweiz, Norge og Tyrkiet.


Find listen over alle de lande, som kan være med i et Erasmus+ projekt i ansøgervejledningen s. 24
TIP
Link:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Formål
Styrkelse af unges kompetencer og tilknytning til arbejdsmarked
Fremme aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv
Fremme kulturel og social inklusion gennem øget samarbejde og læringsmuligheder for unge og ungdomsledere

Øget kvalitet i arbejdet med unge samt mere samarbejde med andre sektorer
Øget internationalisering af ungdomssektoren
Øgede muligheder for at ungdomssektoren kan påvirke og bidrage til politikudvikling på området
Øget anerkendelse af kompetencer opnået gennem ikke-formelle læringsaktiviteter
Europæisk Volontørtjeneste
Ungdomsudveksling
Ansøgningsfrister
KA1


17. marts
30. april
1. oktober
17.juni-31. december
1. august 28. februar
1. januar -30. september
5-21 dage (ekskl. rejsedage)
16-60 deltagere (ekskl. gruppeledere)
Projektet må sammenlagt vare 3-24 måneder
Både programlande og partnerlande kan deltage i en ungdomsudveksling
Der gives tilskud til forberedende besøg

Budget
Rejseudgifter
Faste satser pr. km. pr. deltager

Organisatorisk tilskud
Fast beløb til implementering af projektet

Tilskud til unge med særlige behov
100% af de faktiske udgifter

Ekstraordinære udgifter
100% af de faktiske udgifter


Budgettet beregnes altid i Euro
Frivilligt arbejde i et andet europæisk land
Volontøropholdet varer 2-12 måneder
Volontøropholdet kan finde sted enten i et programland eller et partnerland.

Volontøren skal være mellem 17 og 30 år
Budget
Rejseudgifter
Faste satser pr. km. pr deltager

Organisatorisk tilskud
Fast beløb til implementering af projektet

Lommepenge til volontøren

Sprogundervisning

Tilskud til unge med særlige behov
100% af de faktiske udgifter

Ekstraordinære udgifter
100% af de faktiske udgifter
Tip
Det er muligt at søge om flere forskellige mobilitetsaktiviteter i samme ansøgning
Seminarer, træningskurser, kontaktseminarer, studiebesøg eller et job shadowing ophold i en anden organisation, som er aktive på ungdomsområdet.

Aktiviteten skal vare mellem 2 dage og 2 måneder.

Max. 50 deltagere.

Der er ingen aldersbegrænsning, og aktiviteten kan foregå både i et programland og et partnerland.Udveksling mellem to eller flere grupper unge
Udvekslingens aktiviteter bygger på ikke-formelle læringsmetoder
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Ansøgning
En god idé
Hjælp til registrering
Step by step guide - ECAS
http://www.erasmusplus.org.uk/sites/default/files/ECAS%20Registration%20Guide.pdf
Få et ECAS nummer
Log ind på "Participants Portal" med dit ECAS nummer og registrer din organisation i registringssystemet "Unique Registration Facility" (URF).
Når registreringen er fuldendt, får du en PIC-code, som rummer alle dine oplysninger, og som du skal bruge hver gang du søger.
Du behøver kun at registre dig en gang - og herefter vil dine oplysninger være tilgængelige hver gang du søger
Guide til registering i URF
http://www.erasmusplus.org.uk/sites/default/files/Erasmus%2B%20URF%20manual%20v.1.1.pdf
Introduktion
Brugervejledning til ECAS registrering
Find ansøgningsskemaet, som passer den aktivitet, som du gerne vil ansøge om tilskud til
Læs de relevante dele af ansøgervejledningen
Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft bilagene
Overhold ansøgningsfristen! Der er forskellige frister afhængig af, om du søger KA1,KA2 eller KA3
Du behøver ikke at sende papirudgaven af ansøgningen
Personligt login
Et strategisk partnerskab giver mulighed for at
udvikle, teste og udveksle god praksis
inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer.

Det afgørende i Strategiske Partnerskaber er, at projektet bidrager til at styrke ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring.
Aktiviteter

Strategisk Partnerskab

Tre eller flere organisationer går sammen om et projekt.
Målet er at styrke kvaliteten af ungdomsarbejdet og fremme transnationalt og europæisk samarbejde inden for uddannelsesverdenen.

Transnationale Ungdomsinitiativer

Omfatter kun ungdomsorganisationer og/eller uformelle grupper af unge.
Partnerskabet skal bestå af mindst 2 samarbejdspartnere.
Et strategisk partnerskab kan også indeholde
træningsaktiviteter som fx et træningskursus, en udveksling eller en job shadowing - så længe aktiviteterne bidrager til at øge kvaliteten af det samlede projekt.


Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet må vare mellem 6 mdr. og 2 år.
Ansøgningen skal sendes til det Nationale Kontor, hvor ansøgerorganisationen har til huse.

Det strategiske partnerskab kan kombineres med andre mobilitetstyper fx.ungdomsudvekslinger og træningskurser.
Nationale og transnationale møder mellem unge og beslutningstagere
Den Strukturerede Dialog
Generelle betingelser
DEOR
Hvordan du spreder resultaterne afhænger af projektets type og omfang.

Det er vigtigt, at andre får kendskab til dit projekt, og får mulighed for at drage nytte af dine resultater og viden.

Det er også vigtigt at overveje, hvordan projektet kan forsætte efter tilskudsperioden er ophørt.

For KA2 projekter er kravene til udbredelsen af resultaterne mere omfattende.

Det er vigtigt, at du allerede på ansøgningstidspunktet har en plan for udbredelsen af resultaterne .

Brug altid programmets logo.

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/makingwaves/
Inspiration
Visuel guide og brug af logo
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus-toolkit-20131031_en.pdf
Generelle betingelser
Målgruppe
Alle typer af organisationer med relation til ungdomsområdet kan deltage. Men den primære målgruppe er:

Ungdomsledere
Aktører som arbejder med unge inden for uddannelse
Eksperter, specialister, professionelle
Studerende, frivillige, praktikanter, elever m.fl.
Unge med særlige behov
Unge uden for job og uddannelse (NEETS)
Beslutningstagere
Forskere


Samarbejdspartnere
Formelle og ikke-formelle uddannelsesinstitutioner


Offentlig myndigheder og institutioner
Forskningscentre
Sociale virksomheder m.fl.
Det er muligt at samarbejde med lande, som hverken er programlande eller partnerlande. Men dette gælder kun udvalgte aktiviteter.

Alle mulighederne står beskrevet i ansøgervejledningen.

Samarbejde med resten af verden
Metode
Aktiviteterne er frivillige, og læringen er tæt forbundet med de unges behov, ønsker og interesser.


Sociale og kulturelle kompetencer og personlig udvikling
Bedre muligheder i job og uddannelse og bedre forudsætninger for aktiv deltagelse i samfundet.
Unges aktive deltagelse i det demokratiske liv.

Debat og samarbejde mellem unge og beslutningstagere.

Et ungdomsseminar understøtter de politiske overvejelser og beslutninger på ungdomsområdet.
Læs mere
Følg med i de seneste nyheder på
European Youth Portal
http://europa.eu/youth/en
http://europa.eu/youth/structured-dialogue_en
Betingelser
Nationale og europæiske NGO'er, offentlige mydigheder og ungdomsorganisationer kan deltage som partnere i et ungdomsseminar.

Internationalt seminar: Minimum to organisationer fra to forskellige lande.

Nationalt seminar: En organisation

Unge mellem 13 og 30 samt beslutningstagere

Varighed: 3-24 måneder.
Ansøgningfrister
30. april
1.oktober
1. august-28. februar
1. januar - 30. september
Budget
Rejseudgifter
Faste satser pr. km. pr. deltager

Organisatorisk tilskud
Fast beløb til implementering af projektet

Tilskud til unge med særlige behov
100% af de faktiske udgifter

Ekstraordinære udgifter
100% af de faktiske udgifter
30. april 1.september - 28. februar
1.oktober 1.februar- 30. september
Aktiviteter
Muligheder
Tilskuddets størrelse kan variere en del fra projekt til projekt.

Et strategisk partnerskab kan være et mindre projekt med to partnere fx. en skole og en uformel gruppe af unge.

Eller et mere omfattende projekt med et bredere sigte og med mange aktører og aktiviteter.

Ansøgere skal sammensætte et budget, som svarer til de aktiviteter og resultater, som projektet vil tilvejebringe med afsæt i de forskellige tilskudsmuligheder

Budget
Alle strategiske partnerskaber kan søge om:
Tilskud til implementering af projektet
- et fast beløb til den koordinerende organisation samt alle samarbejdspartnerne

Tilskud til internationale projektmøder
- et fast beløb pr. deltager til rejse- og opholdsudgifter samt mødeaktiviteter


Særlige budgetposter
Vidensudbytte
(intellectual output)
Fast tilskud til medarbejdere, der arbejder direkte med projektets resultater

Udbredelsesaktiviteter
(multiplier events) Fast tilskud pr. deltager til organisering af konferencer, seminarer mm.

Ekstraordinære udgifter
Udgifter til varer og tjenesteydelser
100% af de faktiske udgifter

Tilskud til deltagere med særlige behov
100% af de faktiske udgifter.
Kun programlande kan ansøge
Se den fulde liste i ansøgervejledningen
Europa 2020
Beskæftigelse
Forskning og Udvikling
Klimaforandringer og energibæredygtighed
Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
Uddannelse


Youth on the Move
Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
Forbedring af resultaterne inden for uddannelsessystemet
Øget brug af EU-tilskudsmuligheder
Lettere overgang mellem uddannelse og arbejdsmarkedet
Bedre uddannelses- og jobmuligheder for unge; reduktion af høj ungdomsarbejdsløshed
Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer
Uddannelse 2020
(ET 2020)
Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet

Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen
Lige muligheder for alle, social samhørighed
og aktiv medborgerskab
European Youth Strategy (2010-2018)
Bedre muligheder og lige adgang for unge under uddannelse og på jobmarkedet; fremme unges aktive deltagelse i samfundet
EU Budget
14,7 mia. € (2014-2020)
10 % til ungdom
Danmark 2014
mobility staff: 361.453 €
mobility learner: 2.075.538 €
strategic partnerships: 470.430 €
policy: 104.345 €

I ALT: 3.011.766 €
Full transcript