Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interculturele communicatie

No description
by

Joana Cats

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interculturele communicatie

Interculturele Communicatie
Brainstormen
Theorie
Interculturele Communicatie
Verdieping Gespreksvoering
Joana Cats
Michelle Kop
Sarah Meester
Sabina Molenaar
Laurien Oud
Sitah Verholt
SV403

Noem een paar steekwoorden die te maken
hebben met 'Interculturele Communicatie'.
Workshop Interculturele Communicatie
* Theorie:
- Communicatiestijlen
- Pinto
- Ontmoeting en confrontatie
- Wederzijdse verantwoording en
communicatief handelen

* Rollenspellen
- Klas wordt opgesplitst in vier groepen

* 5 Axioma's van Watzlawick

* Teamvergadering

* Reflectie/Evaluatie
Twee hoofdcategorieën;
directe en indirecte
Communicatiestijlen
Verschillen overbruggen;
dubbele perspectief benadering (DP) en de drie stappenmethode van Pinto.

Misverstanden of irritaties die veroorzaakt worden door culturele of religieuze verschillen, kunnen op verschillende manieren worden weggenomen
Pinto
* Dubbel- perspectiefbenadering:
Dubbel-perspectiefbenadering leidt toe dat beide partijen door een beetje aanpassing en begrip de verschillende wetten te overbruggen

* Informatie
Irritaties of misverstanden bij contacten met mensen uit andere culturen die voortkomen uit religieuze of culturele verschillen, zijn soms op te lossen door het zoeken naar juiste en volledige informatie

* Dubbel- perspectiefbenadering:
- Iemand heeft een dubbel perspectief wanneer een situatie vanuit twee verschillende standpunten kan worden bekijken
- Het dubbel perspectief in interculturele situatie wordt verkregen door de situatie zowel vanuit het standpunt van het eigen cultuur als vanuit het standpunt van de andere cultuur te beschouwen.

Pinto
Dubbel- perspectief benadering
Bij sommige interculturele contacten botsen de religieuze of culturele normen en waarden zodanig met elkaar, dat kennis van elkaars cultuur of de dubbel- perspectiefbenadering niet nader tot elkaar gebracht kan worden

Om in situaties toch tot effectieve communicatie te komen dienen er bewuste keuzes gemaakt te worden en grenzen helder te krijgen/te stellen
Pinto
De drie-stappenmethode (DSM)
* De drie stappen:
Stap 1 - Het leren kennen van eigen (cultuurgebonden) normen en waarden
Stap2 - Het leren kennen van de (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscode van de ander
Stap 3 - Vaststellen hoe men in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat

* Effect van de drie-stappenmethode:
- Vooroordelen wegnemen
- Andermans normen en waarden begrijpen
- De eigen grenzen vaststellen en aan anderen duidelijk maken

Pinto
De drie-stappenmethode
* Drie criteria's om interacties met elkaar aan te gaan als het gaat om culturele verschillen;
1. De menselijke waardigheid met de normen van niet-uitsluiting en de bevordering van interactie
2. De Universele Rechten van de Mens
3. Het typisch menselijke en vermogens die een mensenleven doet bloeien

* Conflicten worden gesust -> compromissen en oplossingen

* De werking van instituties transparant maken

* Geïntegreerde samenleving: ontmoeting en confrontatie aangaan

*Ontmoeting - mogelijkheden tot participatie in het maatschappelijk leven

* Confrontatie - de samenleving respecteert andere tradities en is bereid om van anderen te leren
Ontmoeting en confrontatie
* Ver-antwoording

* Wederzijdse verantwoording oproepen; de ruimte nemen en geven om opvattingen van die van een ander op tafel te krijgen, uit te wisselen en samen een weg te vinden

* Theorie van Habernas; theorie van communicatief handelen; de vier geldigheidsaanspraken;
1. De verstaanbaarheid
2. De waarheid
3. De juistheid
4. De waarachtigheid; oprechtheid

* Communicatief handelen - richt zich op onderling begrip, op het bereiken van onderlinge overeenstemming
- De geldigheidsaanpraken ter discussie stellen

* Wederzijdse verantwoording - géén van beide partijen wordt gevraag zijn/haar opvattingen op te geven!
Wederzijdse verantwoording en communicatief handelen
Rollenspellen
* Vier groepen

* Theorie toepassen tijdens het spelen van de casus

* Klas komt bij elkaar

* Bespreken van de casus

1e Axioma: het is onmogelijk om niet te communiceren
5 Axioma's van Watzlawick
Teamvergadering
Reflectie/Evaluatie
Wat hebben jullie gezien tijdens de teamvergadering?
Zijn er nog vragen?
EINDE PRESENTATIE!
Kenmerkend voor de communicatiestijlen;
Directe
Individualistische culturen
Bijvoorbeeld de Nederlandse
Waarden:
- Assertiviteit
- Eerlijkheid
- Openheid

Indirecte
Collectivistische culturen
Aziatische, Arabische, Afrikaanse):
Waarden:
- empathie
- voorkomen van gezichtsverlies of schade aan familienaam
- groepsharmonie
Communicatiestijlen
Kenmerkend voor de communicatiestijlen
Communicatiestijlen
Kenmerkend voor de communicatiestijlen
Communicatiestijlen
Gevolg -> miscommunicatie
2e Axioma: iedere communicatie bezit een inhoud- en betrekkingsaspect
3e Axioma: de aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de interacties tussen communicerende personen
4e Axioma: mensen communiceren zowel digitaal als analoog
5e Axioma: communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie is gebaseerd op gelijkheid of verschil.
Storingen kunnen ontstaan als de communicatie eenzijdig word beëindigd.

Link met de theorie: Beperkte communicatie stijl

5 Axioma's van Watzlawick
1e Axioma: het is onmogelijk om niet te communiceren;
2e Axioma: iedere communicatie bezit een inhoud- en betrekkingsaspect
Inhoudsaspect = wat er letterlijk gezegd wordt
Betrekkingsaspect = de relatie die je met de ander hebt.

Storingen kunnen ontstaan als er spraken is van ene slechte relatie, of de inhoud op de relatie wordt overgedragen.

Link met de theorie: Directe en Indirecte communicatie stijl
5 Axioma's van Watzlawick
3e Axioma: de aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de interacties tussen communicerende personen
Interpunctie = oorzaak en gevolg

Storingen kunnen ontstaan als eigen gedrag gerechtvaardigd wordt door het gedrag van de ander.

Link met de theorie: Miscommunicatie

4e Axioma: mensen communiceren zowel digitaal als analoog
Digitaal = verbale communicatie -> gericht op het inhoudsaspect
Analoog = Non verbale communicatie -> gericht op het betrekkingsaspect

Storingen kunnen ontstaan als analoge communicatie verkeerd word geïnterpreteerd of als beide vormen niet overeenstemmen.

Link met de theorie: d 4 geldigheidsaanspraken van Habernas

5 Axioma's van Watzlawick
5e Axioma: communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie is gebaseerd op gelijkheid of verschil
Symmetrisch = gelijkheid
Complementair = verschil
Storingen kunnen ontstaan als een van beide vormen te veel overheerst.

Link met de theorie: de 3 stappen methode van Pinto.
Full transcript