Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forskningsöversikt - Inledning

Varför ska man göra en forskningsöversikt? Och hur ska den definieras?
by

Magnus Ottelid

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forskningsöversikt - Inledning

Forskningsöversikten drivs av en fråga!
Frågor kan delas in så här:
Varför så viktigt?
Om man vill basera sina beslut och handlingar på bästa tillgängliga kunskap... då bör man samla in ALL kunskap... Detta bör man göra med en...
Definition
Forskningsöversikten är en "systematic, explicit and reproducible method for identifying, evaluating and synthesising the existing body of completed and recorded work produced by researchers, scholars and practitioners." (sid 1 Booth et al)
Hur bra är då
forskningsöversikter?
1999:
endast 34% hade en fokuserad fråga
endast 28% beskrev sin metod
endast 14% använde explicita inkluderingskriterier
endast 9% bedömde kvaliten på primärstudierna
(sid 11 Booth)
PROCESSEN:
en tydlig (och lämplig) fråga
sök och samla in
allt
som är skrivet
bedöm relevans och kvalitet
välj ut det som ska vara med
Ställ samman (syntes)
Analysera
Slutsats - Diskussion
Forskningsöversikten är en
"systematic, explicit and reproducible method for
identifying, evaluating and synthesising
the existing body of
completed and recorded work produced by
researchers, scholars and practitioners." (sid 1 Booth et al)
Återigen:
och dess roll
Forskningsöversikten
... systematisk, specifik och reproducerbar metod
Forskningsöversikt är således en
vetenskaplig metod
för att få överblick, skaffa sig beslutsunderlag, söka nya svar eller frågor, sammanfatta eller bryta ny mark...
Effekt(ivitets)-fråga
Metodfråga
Begrepps- eller
teorifråga
Starkt kopplad till kraven på att ha vetenskapligt stöd för vad man gör ...
Vilken effekt kan man se av medicinen X? Hur effektiv är den?
Vilken effekt har behandlingen Y?
Vilken behandling för diagnosen Z ger bäst resultat?
Vilken effekt har preventions-
programmet X? Hur effektiv är den?
Vilka sorts psykiska problem kan kopplas till arbetslöshet? (effekt av arbetslöshet)
Med vilka metoder har man undersökt fenomenet X?
Vilka metodproblem har man rapporterat kring studier av fenomenet X?
Hur definieras och identifieras fenomenet X? Vilka teorier har använts för att förklara fenomenet X? Vilken teori tycks passa bäst ihop med empiriska studier av fenomenet X? Vilka teoretiska grundproblem diskuteras för X?
Vanligen är en forskningsöversikt fokuserad endast på en av dessa kategorier av frågor.
Slutsatser av detta?
Det finns skäl att vara kritisk som läsare
Det är svårt till och med för forskare att göra bra forskningsöversikter
Man hittar forskningsöversikter i framför allt tre sammanhang:
kopplat till avhandlingar och studentarbeten
som artiklar i vetenskapliga tidskrifter
som kunskapsunderlag eller "best practice"-anvisningar från myndigheter
Glöm inte att anteckna frågor, undringar och reflektioner!
Ser ni likheten med vilken vetenskaplig undersökning som helst?
För denna kurs rekommenderar jag er att tänka på effektfrågor... Det underlättar. Ex: "Vilket vetenskapligt stöd finns det för att den och den modellen att arbeta är effektiv/bra/fungerande för den och den under de och de förhållandena". Eller mer konkret: "Vilket vetenskapligt stöd finns det för att skolbaserade program mot mobbning fungerar?"
Full transcript