Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Team leader kundreskontra -Linda Wemmert

No description
by

Linda Wemmert

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Team leader kundreskontra -Linda Wemmert

LINDA WEMMERT
Informatör, inspiratör, fotograf, föreläsare & författare
Citat om mig
”Linda uppvisar en unik lyhördhet och vilja att lyssna in alla parter i en fråga, även sådana som inte alltid ses som de mer vanliga samtalspartnerna till den moderata politiken. Som riksdagsledamot lyckades Linda proffsigt driva sitt arbete med kemikaliefrågor.”

Ulrika Dahl, PhD
Chef Miljögifter Naturskyddsföreningen

Citat om mig
”Många tycker att kemi är svårt och kunskaperna i den breda allmänheten är låg. Därför är frestelsen att skrämmas med risker om gifter och kemikalier stor både för forskare, media och politiker. Linda har som riksdagspolitiker inte fallit för frestelsen utan istället med stor integritet och nyfikenhet bidragit till att utveckla svensk kemikaliepolitik.”

Magnus Huss
Förbundsdirektör
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Citat om mig
”Linda är drivande och engagerad. Hon har en enastående förmåga att förvandla visioner till mål och att genomföra dem snabbt, oavsett hur stora och komplexa de är.”

Marie Holmstedt
Valledare Nordvästra Skåne 2010 & Ordf. beredningen för medborgardialog i NV Skåne.

Citat om mig
”Linda var min närmsta medarbetare vid det allmänna valet 2010.
I planeringsskedet förberedde hon och höll samman valgruppens arbete på ett utmärkt sätt.
Under valkampanjen planerade och genomförde hon valkampanjen i hela Skåne på ett framgångsrikt sätt. I arbetsuppgifterna låg att arbetsleda alla kandidater så att de fullföljde sina uppgifter.”

Thomas Lantz
VD Ystad Teater
Fd Gruppledare moderata regiongruppen

Citat om mig
“Jag deltog i Lindas referensgrupp om kemikalier med representanter från näringslivet under våren 2013. Jag fann Linda mycket kunnig och påläst. Hennes ansats var mycket ambitiös och systematisk. Lindas kunskaper samt hennes lyhördhet möjliggjorde konstruktiva diskussioner.
Lindas intresse för kemikaliefrågor, hennes omvärldskunskaper och hennes effektivitet imponerade på mig. “

Danielle Freilich
Miljöchef Sveriges Byggindustrier 1997 - 2013.


Jag är en erfaren och engagerad kommunikatör.
Jag kan ge referenser, ex...
Jag är enastående på att nå resultat & driva projekt.
Riksdagsledamot
Egenföretagare
Ansvarig för kemikaliefrågan och fick bygga upp min och mitt partis kunskap och nätverk från grunden.

Skrev rapporter, höll seminarium och tog initiativ till & ledde en referensgrupp med flera branschorganisationer

Mitt engagemang & min personlighet ledde till partistämmobeslut och att förtroendet för mitt parti ökade i kemikaliefrågan
Även privat sätter jag mål
Politisk sekreterare
Region Skåne, Kristianstad
Jag kan erbjuda min förmåga att....
utföra ett positivt ledarskap

arbeta strukturerat och effektivt

ständigt utvärdera & söka förbättringar i prestationer & processer

entusiasmera & vara lyhörd

tänka kreativt & strategiskt


Jag vill arbeta som team leader för att inspirera, informera och förbättra. Så att vi som enhet presterar och mår bättre.

Jag vill använda mina styrkor som visuell, verbal och skrivande kommunikatör samt ledare för att göra skillnad.

Jag kan med mina erfarenheter från team leading, ekonomi & SAP utveckla & förbättra processer


”Kanske språket vi talar ej klingar så väl men det är och förbliver en del av vår själ. Kanhända det retar en del men i så fall är det deras eget fel. Uti självaste riksdan på skånska dom slåss för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på Vi klarar oss nog ändå.”
Skånsk bonnatös som, likt Edvard Persson sjöng om i sin sång, gjort avtryck i Sveriges Riksdag!
Jag kan erbjuda er:
lindawemmert.com
Ansvarig för alla fullmäktigeledamöter, totalt 60 stycken.

Ansvarig för sju projektgrupper som arbetade med strategiska frågor

Ansvarig för valkampanjen 2010 Region Skåne på strategisk och operativ nivå

Var med i Partistyrelsens nationella utvärderingsgrupp för uppföljning av det nationella valresultatet.
Team leader, redovisning & controlling
Arbetade internationellt & med engelska som koncernspråk

Arbetade som Team Leader & Supervisor

Arbetade med förbättringsprojekt

Implementerat, arbetat med och utbildat i SAP

Utbildat i excel
Akademisk examen på magisternivå

Erfarenheter från projektledning, ledning av referensgrupp & team leader

8 års erfarenhet från politisk kommunikation & marknadsföring

6 års erfarenhet inom redovisning & controlling

Citat om mig
”Fick snabbt klart för mig att Linda var drivande och kunde leverera raka puckar på vår spelplan. Linda var en av dem som starkt bidrog i valrörelsen med aktiviteter vilka var en anledning till framgång i valet 2006. En viktig och bra egenskap som Linda besitter är att hon inte är konflikträdd.”

Bengt Gunnarsson
Fd Valledare för Moderaterna i Trelleborg och ordf. Skolnämnden
Curriculum vitae
Ledarskap handlar i grunden om kommunikation, om att via visuell, verbal och skriftlig kommunikation få andra att förstå, vilja och förmå att agera på ett visst sätt
Mitt intresse för människor och alla individers inneboende styrka och förmåga ligger till grund för min ansökan till tjänsten som team leader.
2007-2010
2011-2014
2001-2006
Full transcript