Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dologi jogok az új PTK-ban

No description
by

Janos Szekely

on 25 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dologi jogok az új PTK-ban

Az Új PTK* *287. sz. Tv 2009-ből Javak és jogok INGATLANOK Javak:
kézzelfogható és nem-kézzelfogható "dolgok", melyek egy vagyoni jog tárgyát képezik
(535. cikk) földterületek
vizek
ültetvények
építmények
(537. cikk) ÉS Javak melyek az ingatlanból ideiglenesen kerültek leválasz-tásra újraelhelyezés végett, valamint a beépítésre szánt anyagok.

(538. cikk) minden ami nem ingatlan
energiaformák forrásuktól függetlenül
(539. cikk) INGÓ JAVAK ÉS a talaj és altalaj kincsei
gyümölcsök és ültetvények
építmények (!)
amennyiben:
a felek így tekintik
elmozdításuk végett
(540. cikk) III. Könyv
Az ingatlanokra vonatkozó jogok főszabály szerint ingatlannak minősülnek.
(542 cikk.) Más osztályzások Helyettesíthető
és
nem helyettesíthető Elfogyasztható
és
el nem fogyasztható Osztható
és
oszthatatlan Fő
és
járulékos DOLOGI JOGOK A tulajdonjog
(és részelemei)
551. cikk tulajdonjog
felülépítményi jog
haszonélvezeti jog
használati jog
lakhatási jog
szolgalmi jog A régiek... ... és az "újak" vagyonkezelési jog
koncesszió
használati jog
dologi biztosítékjogok
"más" ilyen jellegű jogok Magántulajdon A magántulajdon Lehetséges lemondani róla (553. cikk 2. bek. + 562. cikk 2. bek), ekkor az államra száll át
A külföldi gazdátlan ingatlanvagyont is a Román Állam örökli (553. cikk 3. bek.) A köztulajdonba helyezés új feltétele: a javak köztulajdoni rendeltetése vagy természete mellett azok megszerzésének törvényessége.
(554. cikk. 1. bek) Mivel csak az adományokat lehet visszacsökkenteni (1.093. cikk), és a kötelesrészt a törvénykönyv csak a túlzott adományozás és a kitagadás ellen védi (1.086. cikk) elképzelhető a kitagadás az ingtlanvagyonról (implicit az állam javára) történő lemondás által

A szöveg bírói értelmezésén múlik... A tulajdonszerzés "új" módozatai: foglalás (ocupaţiune)
átruházás (tradiţiune)
közigazgatási jogügylet
más törvényben meghatározott módozatok
TELEKKÖNYVEZÉS
(557. cikk) A vizek... A felszíni vizek és medrük magántulajdont képeznek és a terület tulajdonosa által, a törvény határain belül, használhatóak (559. cikk 3. bek) A gyümölcshozó javak visszatartási jogának korlátozása:
romlandó gyümölcs/termék
szabálytalan birtokszerzés
(566. cikk) A természetes növedéki jog:
ülepedéses növedék (csak fokozatosan)
a víz visszavonulása utáni növedék
sodorvány visszakövetelésének joga (1 év)
a víz új medre által létrehozott szigetek
háziállatok (30 nap után) méhek (2 nap után); galambok és nyulak határozatlanul

(569. és köv. cikkek) A mesterséges növedéki jog:
(1. építmény más építőanyagából - accessorium sequitur...)
2. építmény más területére
a.) jóhiszemű
a tulajdonos nevére veheti a felépítményt (kifizetve az árát / az értéknövekményt)
kényszerítheti az építőt a telek megvásárlására (eredeti forgalmi áron)
b.) rosszhiszemű
nevére veheti a felépítményt (kifizetve az ár / értéknövekmény felét)
lebonttathatja a felépítményt
kényszerítheti az építőt a telek megvásárlására
c.) építmény részben más területére
telekkönyvezhető új telekkönyvbe közös tulajdonba
(577. és köv. cikkek) A jóhiszeműség:
a telekkönyvi tulajodon
a Tk-n kívüli tulajdonszerzés
az engedélyek megléte
szerint kerül felmérésre
az építtető esetében
586. cikk Növedéki jog "Propter rem" kötelmek Magánérdek Közérdek Környezetvédelem Megint vizek: A mesterséges lefolyások engedélyezésének kötelessége
A többlet víz megosztásának kötelessége Átjárási jog Átjárási jog:
különleges "elbirtoklás" 10 év állandó használattal
619. cikk 622. Cikk - a szomszédos terület tulajdonosa bejárást kell nyújtson szomszédjának a faágak levágása és a gyümölcsök szüretelése végett (sic!), kártérítés terhe mellett... 624. cikk - végveszélyben való károkozásért a tulajdonos csak a végveszély elhárításának kedvezményezettjétől kérhet kártérítést Egyezményes elidegenítési tilalom:
fontos érdek
legtöbb 49 évre
felmomdható ha az érdek megszűnik Közös tulajdon Résztulajdon
(coproprietate) Vagyonközösség
(devălmăşie) Közösen birtokolt tárgyak esetén társas tulajdonlási vélelem
633. cikk
Az 1/2-1/2 arány vélelme
634. cikk Többségi elv a vagyon-kezelési jogügyleteknél
(kivétel: ha az egyik résztulajdonos érdekei sérülnek) Egyhangúság a rendelkező jogügyleteknél 641. cikk Bármely résztulajdonos rendelkezik perbeni minőséggel
643. cikk
Szerződéssel szabályozható
644. cikk Időszakos tulajdon Meghatározás:
Több személy gyakorolja a tulajdonra jellemző használati jogot egymás után és ismételten (687. cikk) Az időszakos tulajdonos :
rendelkezhet az "idejéről"
tiszteletben kell tartsa a másik "idejét"
köthet vagyonkezelési szerződést más időszakos tulajdonosokkal
kizárható Megszűnik:
a telekkönyvből való törléssel
más törvényben előírt módon (pld. vagyonmegosztással?) Felülépítményi jog 99 évig gyakorolható, felujítható
a felépítmény szerkezetét a tualjdonos nem változtathatja meg (a jog megszüntetésének terhe mellett)
a felépítmény elpusztulásával NEM szűnik meg, csak ha ezt szerződés írja elő (698. cikk c. pont "per a contrario értelmezésével") Haszonélvezeti jog életfogytig tart (természetes személyek esetén)
30 évig jogi személyek esetén
ha a kedvezményezett természetes személy bizonyos koráig tart, ennek korai halálakor nem szűnik meg (nem intuitu personae)
(708. cikk) A haszonélvező továbbadhatja
az általa kötött bérleti szerződések a tulajdonost is kötelezik, de csak legtöbb 3 évig (!!!)
ha a haszonélvezet határidejéhez érve szűnik meg, a bérleti szerződések azonnal megszűnnek
(716. cikk) Az erdők haszonélvezete:
717, 718. cikk
az Erdészeti Tvk. (46/2008 sz. Tv.) szigora miatt gyakorlatilag nincs értelme. Kiegészíti a használati és a lakhatási jog szabályzását is melyek az egyén és családja szükségleteire korlátozott haszonélvezetként vannak meghatározva
(749. és köv. cikkek) (Nem szolgalom!!!) Szolgalmi jog Keletkezése:
jogügylet által
elbirtoklás által
(756. cikk)
Kategóriák:
látható/nem látható (például maximális építési magasság)
folytonos és nem folytonos
pozitív/negatív (új kategória) Megszűnésésének újszerű módjai:
megváltás (răscumpărare)
határidő
10 éves használaton kívül állás
hasznosságának megszűnése
(770. cikk) Dologi jogok szabályzása az Új Polgári Törvénykönyvben drd. Székely János Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Full transcript