Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PASTORALE BEGELEIDING VAN EMOSIONEEL VERWONDE JONGMENSE

Prof Wentzel Coetzer
by

Wentzel Coetzer

on 24 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PASTORALE BEGELEIDING VAN EMOSIONEEL VERWONDE JONGMENSE

PASTORALE BEGELEIDING
VAN EMOSIONEEL VERWONDE
JONGMENSE Prof Wentzel Coetzer Eiewaarde is afhanklik van een van
die mees onstabiele faktore,
naamlik aanvaarding deur maats Norman Wright beskryf adolessensie as ‘n tyd van voortdurende krisis met hier en daar ‘n pose - 'n 'roller coaster' ervaring Talle volwassenes loop rond met maskers in ’n poging om die dam van pyn te verberg wat net onder die oppervlakte van hul gemoedere versteek lê. Aan die ouer bied hierdie fase geweldige uitdagings

“God made parents to be the guard rails on the twisting road of life. You (parents) need to be strong enough for kids to crash into over and over again. You must stay strong so that your teens will learn to stay on track. Guard rails get dinged up. But if they work well, they preserve the young lives that run up against them” (Trollinger, 2007:193). IDENTITEITSKRISIS Parrott en Parrott (2002:561) wys op Erik Erikson wat gedurende die Tweede Wêreldoorlog die term identiteitskrisis geformuleer het
Vroeër of later word die jongmens getref
deur 'n bom wat meer kragtig is as
dinamiet Kits informasie
Teenoorgestelde waardes
Gesekulariseerde, promiskue en gewelddadige gemeenskappe FAKTORE WAT DRUK UITOEFEN 'SIELSWONDE' Elke sielswond bevat ’n boodskap
en die probleem kom wanneer die jongmens hierdie boodskap internaliseer “Emotional abuse is a devastating, debilitating heart and soul
mutilation. The deepest lasting
wound with any abuse is the
emotional wound” (Burny, 2012) “Young people like Jenny have
emotional wounds just as deep as
the wounds they would have
received if they had been in a
terrible car crash” (Trollinger, 2007
xxii) Hulle is geneig om diegene rondom hulle te verwond
Nie in kontak met diep innerlike onverwerkte emosies nie
"Disconnected societies produce disconnected and lonely people... we are more isolated and alone than we've ever been." LANGTERMYN GEVOLGE Emosionele terrein
Fisiese terrein
Geestelike terrein - Daar is dikwels weerstand
- Skadelike oorlewingsmeganismes
- "I didn't want to move out of hell - I knew
the names of all the streets." OM UITEINDELIK LOS TE BREEK UIT 'N PYNVOLLE VERLEDE INTEGRASIE VAN VERSKILLENDE BENADERINGS
Die sterkte benadering
Die inner-child perspektief
Die groei-model en die herstel beweging
Positiewe sielkunde
Innerlike genesing
Geïntegreerde benadering binne die Meier-Klinieke WAT IS EMOSIONELE EMOSIONELE VERWONDING ? Statistieke
- Frank, 1995: Een uit vier
gevalle gemolesteer - 9 gevalle
nie aangemeld
- Bradshaw, 2005: 200 gevalle
vir elke aangemelde geval
- 50% vroue en 60% mans het
traumatiese ervarings gehad DEFINISIE “Emotional abuse is a devastating, debilitating heart and soul mutilation. The deepest lasting wound with any abuse is the emotional wound” (Burney, 2012). Terwyl littekens aan die liggaam mettertyd kan genees, is dit so dat littekens aan die hart en die siel diep ingegraveer is en slegs heling op ’n diep vlak kan hier lei tot verandering. PYN BEGIN REEDS VER IN DIE VERLEDE Basiese behoeftes by elke mens 3jr oud: 50% van persoon-likheid gevorm
6jr oud: 85% van persoon- likheid gevorm OUERS SE INVLOED AS ROLMODELLE Ouers is reeds as kinders emosioneel verwond
"We are set up to be emotionally dysfunctional by our role models, both parental and societal…. We are trained to be emotionally dishonest when we are children" (Burney, 2012). Kinders nie toegelaat om te huil nie By die meerderheid van disfunksionele gesinne dien die kind se huil as ’n sneller vir die onverwerkte pyn van die ouer se verwonde binnekind. “This book would be unnecessary had most of us been allowed to fully express our tears” (Bradshaw – Homecoming, 2002) PYN VAN DIE VERLEDE BLY HERHAAL - Persone laat toe dat die verwonde
binnekind hul lewens beheer
- Slegs 20% van argumente hou
werklik verband met argument SKAAMTE EN WOEDE VANAF DIE MOEDERSKOOT Bradshaw: kliënt met intense skaamte en woede ALGEMENE RIGLYNE VIR DIE BERADER Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos
Daar moet voorspelbaarheid wees tov struktuur van sessies
Handhaaf konfidensialiteit
Probeer om die gesin se sterkpunte te identifiseer ALLE FEITE MOET OPENBAAR GEMAAK WORD - 'n Psigologiese wegkruip
- Dit is sinvol om die verhaal
op skrif te stel DIE WAARDE VAN SKRYF Helderheid in gevoelens en gedagtes
Soveel moontlik detail
Sintuiglik gebaseerde ervaring
Verborge gevoelens na vore
Help om gebeure te herbeleef
"You get the eperience out of your body and into the paper and that eases the burden.” Agt sleutelvrae ter ervaluering
Probeer om die aard van die trauma en verwonding te verstaan
Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response
Toon begrip vir die gevoelens en boodskap agter die uitreageer gedrag VIER EFFEKTIEWE TEGNIEKE Oorwinning skoendoos
Komplimente skoendoos
Vrae skoendoos
Gesin se muurbehangsel MOENIE 'N TIENER IN DIE STEEK LAAT NIE! RIGLYNE VIR DIE HELINGSPROSES BY DIE ADOLESSENT SELF Identifiseer herhalende negatiewe lewenspatrone
Praat oor vroegste ervarings
'n Mate van her-blootstelling aan trauma is belangrik
Die deel van geheime Om te vertel en gehoor te word
Om hul woede te kommunikeer
Om erkenning te gee aan die pyn VERKRY INSIG BETREFFENDE KINDERJARE PROGRAMMERING Insig betreffende kinderjare programmering- Omhels die verwonde
binnekind
- Jy moet moed aan die dag lê
- Die belangrikheid van 'n
rouproses
- Vergifnis VERNUWE EN RESTOUREER Ongesonde gedrag vervang met nuwe gedragspatrone
Reorganisasie
Fasiliteer interpersoonlike kommunikasie en emosionele ventilasie OM JOU EIE IDENTITEIT
TE ONTDEK Hulself met sterk en swakpunte te aanvaar
Bou aan 'n nuwe interne siening van die self
Sekerheid aangaande identiteit
Volle outoriteit oor jou lewe neem
Herproklamering van persoonlike vermoëns
Geestelike verdieping Lê gepaste grense neer
Beleef jou vreugde
Heling van trauma lei tot 'n nuwe toekomsvisie Jes 66:2: “But this is the man to whom I will look and have regard: he who is humble and of a broken or wounded spirit, and who trembles at My word and reveres My commands” (Ampl). DIE WAARDE VAN PERDE EN HONDE AS TERAPEUTIESE HULPMIDDELE Capstone Treatment Center
Searcy, Arkansas Timberline Knolls (Chicago) - Die gebruik van honde
- Die gebruik van perde
Remuda Ranch, Wickenburg, Arizona Capstone Hond = emosionele pakkie wat saam huistoe gaan Capstone A Place of Hope – Dr Gregory Jantz
Edmonds, Washington
Belydenis
Distansieer jouself van
selfveroordeling en
skuldgevoelens STORM EN DRANG VAN DIE ADOLESSENTE JARE
Full transcript