Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Cold Moon

on 25 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

1. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (1945 – 1954) 2. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1946-1954) 3. KẾT QUẢ, Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM NỘI DUNG a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám Thuận lợi Khó khăn THUẬN LỢI TRONG NƯỚC QUỐC TẾ Hệ thống XHCN hình thành Phong trào giải phóng dân tộc phát triển Phong trào hòa bình dân chủ lên cao Sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chí Minh Có chính quyền cách mạng Nhân dân ủng hộ
cách mạng Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 KHÓ KHĂN TRONG NƯỚC QUỐC TẾ Chưa nước nào công nhận Việt Nam
độc lập Bị bao vây 4 phía Quân đội đế quốc kéo vào chiếm đóng Hậu quả do chế độ cũ để lại Trình độ quản lý non yếu Nam Bộ kháng chiến khi chưa có điều kiện Quân Anh đến Sài Gòn, tháng 9 năm 1945 Nạn đói năm 1945 b. Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng Chỉ thị kháng chiến kiến quốc Chỉ đạo chiến lược Phương hướng nhiệm vụ Xác định kẻ thù Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết Thực dân Pháp 1. Củng cố chính quyền
2. Chống thực dân Pháp xâm lược
3. Bài trừ nội phản
4. Cải thiện đời sống nhân dân BIỆN PHÁP Chính trị xã hội: quốc hội, hiến pháp...
Quân sự: toàn dân kiên trì kháng chiến và tổ chức lãnh đạo kháng chiến lâu dài.
Kinh tế: Tăng gia sản xuất, xóa bỏ thuế, khôi phục nhà máy.
Ngoại giao: “ bình đẳng, tương trợ, thêm bạn, bớt thù”
Cứu tế: kêu gọi lòng yêu nước, lập quỹ cứu tế, lập kho thóc cứu tế.
Văn hoá: bình dân học vụ, mở trường đại học và trung học, nền văn hoá mới.
Đảng và Mặt trận Việt Minh: hệ thống tổ chức bí mật và công khai của Đảng, phát triển đảng viên. Thống nhất các tổ chức cứu quốc trên toàn xứ và toàn quốc Ý NGHĨA Hoạch định chủ trương, sách lược đúng đắn
Vượt qua thử thách hiểm nghèo, tranh thủ từng thời gian hòa bình quý báu...
Chỉ thị xác định đúng kẻ thù chính của dân tộc, Đảng kịp thời chỉ ra những vấn đề cơ bản... c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của chủ trương xây dưng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Chính trị - Xã hội Kinh tế - Văn hóa KẾT QUẢ Chủ tịch Hồ Chí Minh - công dân số 1 Việt Nam bỏ phiếu Người dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I 06-01-1946 Các đại biểu Quốc hội khóa I chụp ảnh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. BẦU CỬ QUỐC HỘI THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC Hiến pháp 1946 – Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh làm chủ tịch ra mắt quốc dân (3-11-1946) Phong trào Bình dân học vụ TĂNG GIA SẢN XUẤT Bảo vệ chính quyền cách mạng ĐỘNG VIÊN TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP Đoàn quân Nam tiến Pháp đánh chiếm Sài Gòn 23-09-1945 Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế với Pháp “Chúng ta cần hòa bình để xây dựng nước nhà, cho nên chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng để giữ hòa bình”
(Hồ Chí Minh) KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CHÚNG TA MUỐN
HÒA BÌNH, CHÚNG TA PHẢI NHÂN NHƯỢNG a. Hoàn cảnh lịch sử Pháp tăng cường khiêu khích và lấn chiếm Pháp gây chiến ở Hà Nội 17-12-1946 TỐI HẬU THƯ
18-12-1946 Chỉ thị “Hòa để tiến” 9-3-1946 Phạm Văn Đồng tại hội nghị Phôngtennơblô Chủ tịch Hồ Chí Minh và Pháp ký tạm ước 14-09-1946 “Tạm ước 14/9 là bước nhân nhượng cuối cùng. Nhân nhượng nữa là phạm đến chủ quyền của nước, là hại đến quyền lợi cao trọng của dân tộc!” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến THUẬN LỢI
- Cuộc chiến đấu của ta là cuộc chiến chính nghĩa, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
- Có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt
- Thực dân Pháp đang gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị, quân sự ở trong nước và tại Đông Dương. KHÓ KHĂN
- Tương quan lực lượng quân sự, vũ khí của ta yếu hơn địch.
- Ta bị bao vây bốn phía, chưa được các nước trên thế giới công nhận và giúp đỡ.
- Pháp đã chiếm đóng được Lào và Campuchia và ở một số nơi ở Nam Bộ Việt Nam. b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân Quá trình hình thành Chỉ thị: toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng 12-12-1946
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 19-12-1946
Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi - Trường Chinh-1947 NỘI DUNG MỤC ĐÍCH TÍNH CHẤT CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH

NHIỆM VỤ PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN Kế tục và phát triển sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám “Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống nhất và độc lập” Dân tộc giải phóng và dân chủ mới “Liên hiệp với dân tộc Pháp chống phản động thực dân Pháp. Đoàn kết với Miên, Lào, và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến… Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt” “Đoàn kết toàn dân. Thực hiện quân, chính, dân nhất trí… Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kì kháng chiến… Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống nhất Trung, Bắc, Nam. Củng cố chế độ hòa bình dân chủ… Gia tăng sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc”. KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN “Mỗi người dân là 1 chiến sĩ, mỗi làng xóm là 1 pháo đài” Lý do:
- Dựa vào lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Dựa vào kinh nghiệm, truyền thống đánh giặc của ông cha ta.
- Thực tiễn cuộc kháng chiến: lực lượng quân đội còn ít, non trẻ, trang bị thiếu thốn. KHÁNG CHIẾN TOÀN DIỆN Lý do:
Để phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc
So sánh lực lượng ta và địch lúc đầu không cân sức
Phía Pháp tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực Đánh địch về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI Lý do:
Pháp thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.
Có thời gian phát huy yếu tố “ thiên thời địa lợi, nhân hòa” của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yêu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, thắng địch. DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH Lý do:
Vì ta bị bao vây 4 phía, chưa có nước nào công nhận, giúp đỡ.
Để phát huy sức mạnh của kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài. “Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt” Đường lối hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội (1951-1954) - Liên Xô, Đông Âu đang xây dựng CNXH thành công.
- CM Trung Quốc thắng lợi
- PT phản đối chiến tranh của Pháp ở Đông Dương trên thế giới đang lan rộng.
- Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp. - Chiến thắng biên giới 1950-1951
- Các nước đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
- Pháp bắt đầu sa lầy và gặp nhiều khó khăn.
- Các chiến trường chuyển sang phản công Bối cảnh sau năm 1950 THẾ GIỚI TRONG NƯỚC Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) NỘI DUNG CHÍNH Thành lập Đảng riêng ở Việt Nam. Lấy tên là Đảng lao động Việt Nam.
Đảng tuyên bố ra công khai.
Thông qua Chính cương của Đảng lao động Việt Nam. “ĐẠI HỘI KHÁNG CHIẾN”
(11 – 19/2/1951,
Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) Nội dung chính cương của Đảng lao động Việt Nam Tính chất xã hội Việt Nam Triển vọng phát triển Đối tượng cách mạng Động lực cách mạng Nhiệm vụ cơ bản - Dân chủ nhân dân
- Thuộc địa
- Nửa phong kiến Đối tượng chính là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
Đối tượng phụ là phong kiến phản động Đánh đổ ĐQ giành độc lập thống nhất đất nước
Xóa bỏ những tàn tích phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân
Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH Công nhân, nông dân, TTS và TS dân tộc hợp thành NHÂN DÂN. Nòng cốt là công nhân, nông dân, trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phải tiến lên CNXH Nội dung đường lối được tiếp tục thể hiện trong các Hội nghị Trung Ương sau đại hội II Hội nghị TW lần thứ nhất (3 - 1951)
Hội nghị TW lần thứ 2 (27/9 - 5/10/1951)
Hội nghị TW lần thứ 4 (1 - 1953)
Hội nghị TW lần thứ 5 (11 - 1953) THÀNH VIÊN NHÓM 1 1. Đinh Thị Hải Yến
2. Nguyễn Thu Huyền
3. Phạm Thị Hường
4. Nguyễn Bích Ngọc
5. Lê Thị Thùy Dương
6. Nguyễn Thị Thu Hiền
7. Đặng Thị Ngọc Lan 8. Nguyễn Vương Thu Hương
9. Đặng Thị Nhàn
10. Phạm Thị Lan
11. Vũ Diệu Huế
12. Nguyễn Thị Linh Thuận
13. Trần Thị Hải Vân
14. Vũ Thị Việt Linh LẬP HIẾN PHÁP HOÀN CẢNH LỊCH SỬ Kết quả Ý NGHĨA LỊCH SỬ Đối với Việt Nam Đối với thế giới Đánh thắng đế quốc lớn Giải phóng miền Bắc Sự sụp đổ của CN thực dân cũ Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI Chính quyền nhân dân Lực lượng vũ trang Đoàn kết toàn dân Đoàn kết quốc tế Đảng cộng sản vững mạnh Xác định đúng đối tượng Kết hợp hai nhiệm vụ Vừa kháng chiến vừa xây dựng Xây dựng
Đảng vững
mạnh Kháng chiến lâu dài BÀI HỌC KINH NGHIỆM Thank you! Ý NGHĨA Những thành quả đấu tranh nói trên đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng; xây dựng được những nền móng đầu tiên và cơ bản cho một chế độ mới, chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chuẩn bị được những điều kiện cần thiết, trực tiếp cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI Có được những thắng lợi quan trọng đó là do Đảng đã đánh giá đúng tình hình nước ta sau Cách mạng Tháng Tám, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc; xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc; lợi dụng được mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch… BÀI HỌC KINH NGHIỆM Phải gắn bó mật thiết với nhân dân
Phải thường xuyên củng cố bộ máy NN
Không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội
Phải có sách lược mềm dẻo, khôn khéo
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất
Full transcript