Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yaban hayatı gelistirme Sahaları

No description
by

ibrahim ethem çakır

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yaban hayatı gelistirme Sahaları

Yaban Hayatı Gelistirme Sahası Planları
4915 Sayılı Kanunun Kapsamı
Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini sağlamak üzere uygulanacak yöntemleri tanımlar.
Av - yaban hayvanları ve yaşama ortamlarının;
Korunmasını ve geliştirilmesini,
Av ve yaban hayatı yönetimini düzenler.


YHGS’lerle İlgili Yönetmelik
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik

4915 sayılı KAK’ın 4. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.
8 Kasım 2004 tarih ve 25637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
Tescil ve İlan
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4. Maddesi 8. fıkrası gereği Bakanlar Kurulu Kararı ile tescil edilip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

4915 – Madde 2 -Tanımlar
Yaban hayatı geliştirme sahası:
Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları ifade eder.

Kabul Tarihi : 01/07/2003
Resmi Gazete Tarihi :11/07/2003
Resmi Gazete Sayısı : 25165

Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının Türlere Göre Dağılımı

Bugün toplam 1.192.809 ha’lık alanda 81 adet YHGS bulunmaktadır.
Türkiye yüzölçümünün % 1,5'i

Kuş türleri için
157.613 ha’lık toplam 21 adet

Memeliler için
1.035.196 ha’lık toplam 60 adet

4915 YHGS Koruma Maddeleri

Madde 4 –(4) Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez.
Planlamanın Amacı

YHGS’nin daha etkin yönetimi için yapılan yönetim ve gelişme planı;
- korunan alanın hedef türü ve diğer kaynak değerlerinin korunarak geliştirilmesi,
- bu amacı gerçekleştirmek için yapılması gereken etkinliklerin,
- bu etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakların belirtildiği belgedir.


Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planlarının yasal dayanağı
4915 Sayılı Kara Avcılığı Yasası kabul edilmiş ve bu alanların gelişme ve yönetim planlarının kanunun çıkış tarihinden itibaren 15 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür.
YHGS’ları IUCN kategorilerinden IV. Kategori olan “habitat/tür Koruma Alanı” na karşılık gelmektedir.
Planın içeriği :
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. ALANIN GENEL TANITIMI
Genel Bilgiler
Fiziki Özellikler
Ekolojik Özellikler
Sosyo-Ekonomik Özellikler
II. DEĞERLENDİRME
- Korunan Alanın Sahip Olduğu Değerler
- Koruma Hedefleri
- Tehdit Analizi

III. PLANLAMA
- Yönetim stratejisi
- Vizyon
- Programlar ve hedefler
- Bölgeleme
- Stratejik uygulama planı
- İzleme
- Kaynakça
- Ekler ve haritalar

Verilerin değerlendirilmesi
- Önemli ekolojik ve kültürel değerlerin belirlenmesi.
- Öncelikli koruma hedeflerinin ortaya çıkarılması.
- İlgi gruplarının alanın kaynakları ile ilişkilerinin irdelenmesi.
- Tehdit analizi (sorun analizi)
kısıtlayıcılar , olanaklar.

Bölgeleme
YHGS Katılımcı yönetim ve gelişme planında tespit edilen koruma hedefleri doğrultusunda, fiziki alan kullanımının düzenlenmesidir.

Farklı amaç ve kullanımlar için ayrılan bu alanlar; faaliyetlerle ilgili izinleri, çatışma ve anlaşmazlıkların kalıcı çözümlerini, korunan alanın yönetimi ile ilgili ilke ve kuralları kapsayan bir araçtır.

Stratejik Planlama
NEREDEYİZ ?
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ?
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ ?
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ ?
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar Stratejik planlama sürecini oluşturur.
Alanın Vizyonu
Biyolojik çeşitliliğin öncelikle korunması temelinde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI oluşturmak ve yönetmektir.
Programlar
1. Hedef türün korunması ve biyolojik zenginliğin tespiti
2. Otlak alanlarının planlanması ve yönetimi
3. Turizm ve Rekreasyon
4. Eğitim ve bilinçlendirme
5. İzleme

İZLEME
- Planda öngörülen faaliyetlerin izlenmesi
- Alandaki değişiklerin izlenmesi
(habitat, tür, sosyo-ekonomik yapı, su kalitesi vb.)

Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında barınan yaban hayvanlarının populasyonlarının her yıl izlenmesi, populasyon artımlarının değerlendirilmesi, artım olmayan sahaların tespit edilmesi ve nedenlerinin araştırılması, belirli bir yoğunluk seviyesine ulaşmış populasyonlarda ise avlanma kotalarının tespit edilerek bu kaynakların milli ekonomiye kazandırılması gerekmektedir.
Hedefler
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Aynı amaçla farklı kurumlarda yürütülen çalışmaların daha etkin olması ve yapılmış olan bilimsel çalışmaların sonuçlarının koruma çalışmalarına doğrudan aktarılarak pratikte değer kazanması için üniversitelerimizdeki çalışmalardan istifade edilmesi arzu edilmektedir.

Yaban Hayatında Planlama Anlayışı
Ekolojik değerler korunarak yatırımlara imkan sağlanması (Koruma-Kullanma)
Doğal kaynak değerlerinin planlı kullanımına izin verilmesi
Eko-tarım, Eko-turizm, Yaban-safari, av turizmi, belgesel çekimi, yöresel ürünlerin ziyaretçilere pazarlanması-yerinde istihdam
İzin verilen yatırım projelerinde kullanan öder prensibi.

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI

Tür

Alan (Ha.
)
Saha Adedi
Yaban Keçisi 350.899 22
Yaban Koyunu 77.581 2
Toy 13.679 1
Sülün 28.611 1
Su Kuşları 92.086 17
Sırtlan 35.811 1
Karaca 15.585 7
Geyik 182.582 15
Y.Keçisi Karaca 26.077 1
Geyik Karaca 82.443 4
Alageyik 24.658 1
Ceylan 20.504 1
ÇBDK Ayı 4.320 1
ÇBDK Yaban Keçisi 182.709 4
Dağ Horozu 59.589 1
Kara Akbaba 1.469 1
Kelaynak 180 1
TÜRKİYE’DEKİ FLORA BÖLGELERİ ( Davis, Harper & Hedge, 1971)
Euro-sib : Avrupa-Sibirya Bölgesi Ir.-Tur., (x) : İran-Turan Bölgesi
Eux. : Euxine Provens Mes. : Mezopotamya
Col : Colshis Provens Med. : Akdeniz Flora Bölgesi

Kuş Göç Yolları
Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında Bölgeleme
1-
Mutlak Koruma Bölgesi
2-
Hassas Koruma Bölgesi
3-
Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi
4-
Kontrollü Kullanım Bölgesi
Stratejik Eylem Planları
Koruma
Kullanma
Kararlar 5 yıllık alınır ve uygulamarın sonuçları her yıl Genel Müdürlüğümüze rapor edilir.
Balık Geçitleri ile İlgili Genel Kurallar
Çok yüksek olmamasına karşın, buradakine benzer dik düşüler, küçük balıkların göç yolları üzerinde aşılamaz engeller oluşturabilir.
Döküldüğü derenin tabanını aşındırıcı su jeti oluşturan men-fezler, su canlılarının göçleri önünde aşılmaz bir engeldir.
Membaya doğru hareket eden balıklar, bentle kıyı arasındaki dar açılı bölgede toplanır. Bu-rası, balık geçidi inşası için en uygun yerdir (Larinier, 1992d
a) Yan geçit kanalı için en uygun yer
b) Teknik balık geçidi için en uygun yer:
Membaya göç eden balıklar, ana akıntıya göre yön bulur ve baraj ya da türbin çıkışının hemen altında mansaptaki en yüksek türbü-lanslı yere doğru yüzerler. Balıklar, nehir kıyı-sının yakınında membaya doğru hareket edebilecekleri bir yol arar. Balıkların, dinlen-me havuzunun taban eşiğini geçebilmesi çok önemlidir
Koblenz/Moselle balık geçidi (mansaptan görünüş)
Ara dinlenme havuzları olan Denil geçidi. Membadan görünüş, Prenzlau’daki Gollmitzer değirmeni/Strom (Brandenburg)
Balık Geçidi Tipleri
1-Havuzlu Balık Geçitleri
2-Denil Balık Geçitleri
3-Dikey Yarıklı Balık Geçitleri
4-Menfez Tipi Balık Geçitleri
%10 Eğim, havuzlar arasında su sevileri erişkin somunlar için 300 mm, tatlı su balıkları için 200mm.
Havuzlar arası su kotu farkı 0,2 m.'nin altında tutulması gerekir.
Akıntı hızı 2.0 m/s'yi geçmemesi gerekir.
Taban dolgu malzemesi 0,2 m kalınlığında olmalıdır.


Koruma Kategorileri
IUCN, BERN, CITES

DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yaban Hayatı Dairesi
Yaban Hayatı Geliştirme Şube Müdürlüğü
İbrahim Ethem ÇAKIR
Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı
iecakir@ormansu.gov.tr 0312 207 55 89
SUNUMUN İÇERİĞİ
1-
Yaban hayatı geliştirme sahalarının dayandığı Kanun
2-
YHGS'nin tescil ve ilanı
3-
Planlamanın amacı
4-
YHGS alanlarının türlere göre dağılımı
5-
YHGS planın içeriği
6-
Stratejik planlama
7-
Balık geçitleri ile ilgili genel kurallar
Teşekkür ederim.
Onlar bize değil, biz onlara muhtacız...
Full transcript