Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GERİATRİK NUTRİSYON

No description
by

on 24 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GERİATRİK NUTRİSYON

GERİATRİK NUTRİSYON
Dyt. Zeynep Altınbaş
TEŞEKKÜRLER
Dyt. Zeynep Altınbaş
Sunum Planı
-Geriatri Nedir?
-Geriatride Beslenme
-Geriatride Vaka

Geriatri
Geriatri, yaşlılık bilimi olarak bilinir.
Yaşlanma, anne karnından başlayarak yaşamın sonlanmasına kadar devam eden bir süreçtir. Zamana bağlı olarak, hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan anatomik yapı ve fizyolojik işlev değişiklikleridir.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA), 2012 yılında ''21. yy'da yaşlanmak'' konulu raporunda dünyadaki yaşlı nüfusunun kararlı bir şekilde arttığı, yıllık olarak
58 milyon
kişinin 60 yaşına ulaştığı,
1959 yılında
60 yaş ve üzerinde
205 milyon
kişi varken
2012 yılında 810 milyon
a yükseldiği yayınlanmıştır.
UNFPA Report 2012. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge
Yaşamın her döneminde olduğu gibi
yaşlılık dönemi
nde de yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, hastalıklardan korunma, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önem taşımaktadır.
Yaşlı bireyler, yetersiz besin tüketimleri ve beslenme sorunları nedeniyle toplumda öncelikli olarak beslenmelerine dikkat edilmesi gereken risk taşıyan bireyler arasında yer alırlar.
Yaşlıda beslenme planlanırken; beslenmeye etki edebilecek faktörlerin düşünülmesi, mevcut bilgilerin ışığı altında gereksinim duyulan enerji ve diğer besin öğelerinin yeterli düzeyde alınması, sıklıkla yetersizliğine rastlanılan besin öğelerine dikkat edilmesi ve yaşlının sahip olduğu hastalıklara uygun diyetlerin hazırlanması gerekmektedir.
Geriatride Beslenme
Yaşam beklentisinin uzaması ile birlikte yapay beslenme uygulananların yaş ortalaması düzenli olarak artmaktadır. Yaşlılarda yapay beslenmenin amacı; yaşam kalitesini artırmak, yaşam şeklini değiştirmek, sağkalıma ve iyileşmeye katkıda bulunmaktır.

ERDEM, N. Z. (2013). Enteral-Parenteral Beslenme ve Kronik Kompleks Hastalıklarda Nütrisyonel Gereksinimlerin Belirlenmesi. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti (sf 945-980)
Beslenme bozukluğu yaşlılarda sık görülmekte, yüksek oranda
morbidite
ve
mortalite
ye neden olabilmektedir.

Besin ve Besin Ögeleri Gereksinimi
Yaşlılarda enerji gereksinimi; BMH ve, fiziksel aktivitedeki azalma nedeniyle genellikle azalır. Medikasyonları, kronik hastalıK, sosyal durum, diyet ve genetik yapı da enerji gereksinimini etkileyen parametrelerdendir.
Toplam enerji 30-35 kkal/kg/gün
, NPE 20-30 kkal/kg/gün,
protein 0.8 g/kg/gün
(sağlıkta), 1-1.5 g/kg/gün (hastalıkta).
Lugli A, Strategies for perioperative nutrition support in obese, diabetic and geriatric patients, Clinical Nutrition, Volume 27, Issue 1, Pages 1-172 (February 2008)
Avrupa klinik nutrisyon ve metabolizma derneğinin (ESPEN) 2006 yılında yayınlanan geriatrik hastalar için enteral beslenme rehberinde enteral beslenmeyi kanıt A düzeyinde önerdiği hasta grupları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Olgu 1
• 82 yaşında Fatma hanım,


Son 15 gündür az yemek yiyor


Öğünlerde tükettiği miktar azalmış

• HT +, KAH +

• Kilo: 54 kg, BKİ: 20

• Kilo kaybı yok, Mini Nutrisyonel Değerlendirme: 20

• Bir günlük besin tüketimi hesaplanmış; 1050 kkal/gün

• Son zamanlarda içine kapanmış

• Biyokimyasal parametleri N

• TA regüle, diş ve diş eti problemi yok

Olgu 2
78 yaşında Ayşe hanım,

• 10 gün önce düşmeye bağlı
kalça kırığ
ı nedeniyle öpere olmuş

• Hastanede İYE nedeniyle antibiyotik başlanmış, devam ediyor


İştahı yok

• HT +, KKY +

• Kilo kaybı+ (ameliyattan sonra 3 kilo vermiş)
Kilo: 64 kg, BKİ: 19, Mini Nutrisyonel Değerlendirme: 18

•Bir günlük besin tüketimi hesaplanmış; 950 kkal/gün

• Biyokimyasal parametleri N

• TA regüle, diş ve diş eti problemi yok

• Depresyon tanısı

İstanbul Medipol Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Fatma Hanım için

Standart (Foltimer) veya lifli ürünlerin (Foltimer Multi Fibre)
tercih edilmesi uygun olacaktır.
Günlük Enerji Gereksinimi
GEG=BMH x (FAF + TF) + Termik Etki(kkal/gün)
BMH= 10.5xA+586 = 1153 kkal
GEG= 1153 + %13 Fiziksel Aktivite Fak.
+ %10 Termik etki
+ %10 Travma Faktörü
=
1535 kkal/gün

GEG - Bir Günlük Besin Tüketimi Enerjisi=
1550kkal - 1050kkal= 500kkal

500 kkal/gün Enteral Beslenme Desteği (ONS) verilebilir.
GEG=BMH x (FAF + TF) + Termik Etki(kkal/gün)
BMH= 10.5xA+586 = 1258 kkal
GEG= 1258 + %12 Fiziksel Aktivite Fak.
+ %10 Termik etki
+ %10 Travma Faktörü
=
1660 kkal/gün

GEG - Bir Günlük Besin Tüketimi Enerjisi=
1700kkal - 950kkal= 750kkal

750 kkal/gün Enteral Beslenme Desteği (ONS) verilebilir.
İkinci hastamız Ayşe hanımda KKY ve Kalça Kırığı olması nedeniyle

yüksek kalorili ürün
lerin verilmesi daha uygun olabilir
Ara öğünlerde
Günde 3 x Cubitan
enteral beslenme desteği verilebilir.
Ara öğünlerde
Günde 3 x Diasip
enteral beslenme desteği verilebilir.
Ahmet beyde
diabetik ürün
lerin tercih edilmesi uygun olacaktır.
Yaşlılardaki beslenme yetersizliği multifaktöriyeldir ve sarkopeniye neden olabilir.
Vitamin D
eksikliğinin yanında bozulan protein alımı da yaşlılardaki beslenme yetersizliğinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle sarkopeninin önlenmesi ve tedavisi için proteinden zengin diyet ve vitamin D desteği yapılmalıdır. Vitamin ve minerallerin eksikliği söz konusu ise mutlaka eklenmeli, özellikle B12, B6, C, D vitaminleri, folat ve Ca desteği yapılmalı.
Lugli A, Strategies for perioperative nutrition support in obese, diabetic and geriatric patients, Clinical Nutrition, Volume 27, Issue 1, Pages 1-172 (February 2008)
Beslenme ürünlerine uyumda bir çok faktör etkilidir. Beslenme ürününün yoğunluğu, aroması, veriliş zamanı, taktim şekli bunlardan bazılarıdır.
Beslenme destek ürünleri için genel prensip
mümkünse hastanın damak zevkine hitap eden aromaların tercih edilmesi, öğün aralarında ana öğüne destek olarak verilmesidir.

Sonuç olarak;
Enteral beslenme ürünleri uygun hastada mümkün olduğunca hızlı başlanmalı, ürün seçiminde yaşlının kronik hastalıkları, mevcut kilosu, metabolik durumu, tercihleri göz önüne alınmalıdır.


Background & aims
Age related decline in food intake is associated with various physiological, psychological and social factors. Our aim was to assess the nutritional status of our elderly patients and its association with other geriatric syndromes.

Methods
In this crosssectional population based study, Mini Nutritional Assessment (MNA) test was used to evaluate nutritional status of 413 elderly patients who were admitted to our outpatient clinic in the last 12 months. MNA test results were compared with the laboratory findings and established geriatric syndromes.
Results
Poor nutritional status was found in 44% of the patients (n = 181: 13% malnutrition, 31% malnutrition risk). Malnutrition rate was higher among those with subsequent hospitalization (n = 122, 25% vs 8%). Patients with poor nutritional status had lower blood haemoglobin, serum total protein and albumin, and revealed more chronic diseases and geriatric syndromes (6 ± 2 vs 3 ± 2, p < 0.0001). Patients with depression, fecal incontinence, decreased cognitive function and functional dependence showed poor nutritional status according to MNA test results
.

Conclusions
Malnutrition rate of our patients was comparable with the previous data. Malnutrition risk showed positive correlation with the number of existing geriatric syndromes. Depression, dementia, functional dependence and multiple co-morbidities were associated with poor nutritional status.

Bulgular
Kötü beslenme durumu hastaların % 44ünde bulunmuştur (n = 181, 13% malnütrisyon,% 31 malnütrisyon riski). Yetersiz beslenme oranı sonraki hastanede (n = 122,% 25,% 8 vs) arasında daha yüksek oldu. Kötü beslenme durumu olan hastalar düşük kan hemoglobin, serum total protein ve albümin vardı ve kronik hastalıklar-geriatrik sendromlar (6 ± 2 vs 3 ± 2, p <0.0001) daha fazla görüldü. MNA test sonuçları; depresyon, fekal inkontinanslı, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve fonksiyonel bağımlılığı olan hastalarda kötü beslenme durumunu gösterdi.

Sonuçlar
Hastaların malnütrisyon oranı bir önceki verilerle karşılaştırıldı. Malnutrisyon riski mevcut geriatrik sendromlar ile pozitif korelasyon gösterdi. Depresyon, demans, fonksiyonel bağımlılık ve bunlara eşlik eden patolojiler kötü beslenme durumu ile ilişkili bulunmuştur.

YAŞLILARDA YETERSİZ BESLENME VE BUNUN YAŞLILIK SENDROMUYLA OLAN İLİŞKİSİ
Arka Plan & amaçları
Gıda alımının yaşa bağlı düşüşü çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler ile ilişkilidir. Amacımız beslenmenin yaşlı hastaların durumu ve diğer geriatrik sendromlar ile ilişkisini değerlendirmektir.


Yöntemler
Bu kesitsel toplum tabanlı çalışmada, Mini Beslenme Değerlendirme (MNA) testi, son 12 ay içinde polikliniğe başvuran 413 yaşlı hastanın beslenme durumunu değerlendirmek için kullanıldı. MNA test sonuçları laboratuvar bulguları ve geriatrik sendromlar ile karşılaştırıldı.


Beslenme destek tedavisinin planlanmasında ilk sırada doğal yolla beslenmenin desteklenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi düşünülmelidir. Bunun için yetersiz beslenmenin takviyesi, ara öğünlerin kuvvetlendirilmesi, yemek yeme ortamı şartlarının düzenlenmesi gibi bir çok faktör bu kapsamda değerlendirilir. Her şeye rağmen doğal yolla alınan gıdaların yetersiz kaldığı durumlarda, ağız yoluyla verilebilen hazır zenginleştirilmiş beslenme destek ürünlerinin kullanılmasının faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Yaşlılarda Malnutrisyon Kılavuzu, Akademik Geriatri Derneği, 2013.
* Yatağa bağımlı ve yatak içinde hareket edemeyen bir yaşlıda aktivite faktörü %15 iken, yatak içi hareketli veya doğrulabilende %20, yataktan kalkabilen ve kısıtlı da olsa dolaşabilende %25, aktif kalkıp dolaşabilende %30 ve üstü alınmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda ateşi olmadığı sürece stres faktörü alınmayabileceği gibi, ateş her 10C arttığında %10, şiddetli enfeksiyonlarda %20-30, hayatı tehdit eden sepsis durumlarında %50 ve üzeri stres faktörü eklenebilir. Diğer taraftan yoğun metabolik stres yaratan ARDS, yanık ve çoklu travmalarda stres faktörü %50-100 arası değişebilmektedir. Kontrol altında bir kanser hastasında ek stres faktörü alınmayabilirken, aktif kanser veya metastatik hastalık varlığında stres faktörü %20-50 arasında artabilmektedir.


* ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25(2):210-23.
* ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr. 2006;25(2):330-60.

80 yaşında Ahmet bey,


Yakınlarının son zamanlarda çok sık hasta olduğu, yemek yemek istemediği,
çok dışarı çıkmak istemediği nedeniyle kontrole getirilmiş

• HT +, KAH +, DM +


Son 1 ayda 7 kilo vermiş
(71 kilodan 64 kilo)

•Bir günlük besin tüketimi hesaplanmış; 1500 kkal/gün

• BKİ: 20, Mini Nutrisyonel Değerlendirme: 14

• Biyokimyasal parametleri N

• TA regüle, diş ve diş eti problemi yok

Olgu 3
GEG=BMH x (FAF + TF) + Termik Etki(kkal/gün)
BMH= 11.6xA+879 = 1258 kkal
GEG= 1621 + %13 Fiziksel Aktivite Fak.
+ %10 Termik etki
+ %10 Travma Fak.
= 2156 kkal/gün

GEG - Bir Günlük Besin Tüketimi Enerjisi=
2100kkal - 1500kkal= 600kkal

600 kkal/gün Enteral Beslenme Desteği (ONS) verilebilir.
Full transcript