Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 2 rechtsstaat, parlementaire democratie en dictatuur

No description
by

Khalid Saber

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 2 rechtsstaat, parlementaire democratie en dictatuur

Hoofdstuk 2
Rechtstaat, democratie en dictatuur
Politiek
Rechtsstaat
= een staat waarin burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid.
Kenmerk 1:
Er is een grondwet
Hierin staan de belangrijkste rechten en plichten van de burgers.
Kenmerk 2:
Grondrechten
In de grondwet staan de grondrechten in.
Kenmerk 3:
Rechtsbescherming
Burgers worden beschermd tegen een te grote overheidsmacht en tegen willekeur door de overheid.
Kenmerk 4:
Onafhankelijke rechterlijke macht.
De macht binnen een land mag niet in handen zijn van één persoon of een kleine groep.
Kenmerk 5:
Rechtsstaat is ook altijd een democratie.
Democratie is, een staatsvorm waarbij burgers invloed hebben op de besluiten van de politici.
= een land waar de rechten en plichten van de burgers en van de overheid zijn vastgelegd.
Voorbeelden:
persvrijheid
vrijheid van godsdienst
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van onderwijs
artikel 1: recht op gelijke behandeling
recht op privacy
vrijheid van oprichting van verenigingen en politieke partijen
De overheid moet zich houden aan wat in de wet staat.
Onafhankelijk houdt in dat de rechter ook iets kan beslissen tegen de overheid.
Nederland is een parlementaire democratie
Kenmerk 1
vrije verkiezingen houdt in dat je zelf mag beslissen op wie je stemt.
Kenmerk 2
Parlement= Tweede Kamer en Eerste Kamer
Kenmerk 3
Elk besluit komt democratisch tot stand, dat wil zeggen: met meerderheid van stemmen.
Kenmerk 4
Burgers weten dan wat de overheid wel en niet mag doen.
Kenmerk 5
Burgers kiezen vertegenwoordigers die besluiten nemen.
Deze vertegenwoordigers vormen samen het parlement.
Er zijn vrije en geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht
geheime verkiezingen houdt in dat je anoniem stemt en dit met niemand hoeft te delen.
Politieke macht ligt namens de burgers bij het parlement
Elk wetsvoorstel moet door het parlement worden goedgekeurd.
Er is een grondwet waarin de macht en bevoegdheden van de overheid omschreven staan.
Er is sprake van een scheiding van machten
Trias Politica
wetgevende macht

uitvoerende macht
rechterlijke macht
Rechtsstaat
Parlementaire democratie
= sprake van als in een land de macht in handen is van één persoon, een kleine groep mensen of één partij.
Dictatuur
Kenmerk 1:
Eén persoon of één partij de macht
Kenmerk 2:
Geen democratie en geen rechtsstaat
In een dictatuur kan geen democratie bestaan.
Kenmerk 3:
Geen grondrechten
niet de mogelijkheid om te leven zoals je zelf wilt.
Kenmerk 4:
Geen persvrijheid
Kenmerk 5:
Sterk leger
de geheime politie en het leger speler een grote rol.
regelmatig worden er verkiezingen gehouden, maar vaak alleen de mogelijkheid om op één partij te stemmen.
'In Nederland kun je beter het discriminatieverbod afschaffen, anders is er geen echte vrijheid van meningsuiting'
Full transcript