Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ jaunimo sritis

No description
by

Veiklus Jaunimas

on 19 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ jaunimo sritis

Jaunimo mainai
„Erasmus+“ jaunimo sritis
Europos savanorių tarnyba
Jaunimo darbuotojų mobilumas
Strateginės partnerystės
by Vaiva Ružaitė
Strateginės partnerystės jaunimo reikalų srityje – tarpsektorinio bendradarbiavimo (švietimo, mokymo, jaunimo reikalų srityse, kitų socialinių, ekonominių sektorių) ir novatoriškos praktikos kūrimo/perdavimo/įgyvendinimo projektai.
Kas yra strateginės partnerystės?
Strateginių partnerysčių tikslas
Suburiant skirtingų sektorių atstovus bendrai veiklai, siekiama pasinaudoti įvairia jų patirtimi, specialiomis žiniomis ir pasiekti atitinkamus ir kokybiškus bei visoms pusėms naudingus rezultatus, kurių nesukurtų tik vienam sektoriui atstovaujanti organizacija.
Remiama veikla
Strateginių partnerysčių projektai
Tarptautinės jaunimo iniciatyvos
Kas yra Europos savanorių tarnyba (EST)?
Tarptautinės savanorystės projektai, skirti jauniems žmonėms, skatinant jų pilietiškumą, tarpkultūrinį pažinimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir atlieka pelno nesiekiančią ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą veiklą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir
„mokymosi“ tarnyba
. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties, tarpkultūriškumo ir įgūdžių.

Savanorystės vertė
Darbdaviams reikia šių kompetencijų, kurios įgyjamos savanorystės metu:

Bendradarbiavimas,
Kalbėjimas,
Bendravimas,
Lankstumas,
Planavimas ir organizavimas,
Iniciatyvumas,
Darbas komandoje,
Nepriklausomas veikimas
74,5% darbdavių mano, kad savanorystė užsienyje padidina jauno žmogaus įsidarbinimo galimybes.

84% savanorių įtraukia tarptautinės savanorystės patirtį į gyvenimo aprašymą (CV).
35% savanorių paminėtų apie šią patirtį motyvaciniame laiške.
37% savanorių paminėtų apie šią patirtį pokalbyje dėl darbo.

92% darbdavių siūlytų įrašyti šią patirtį į CV.
52% darbdavių siūlytų įtraukti į motyvacinį laišką.
66% darbdavių siūlytų paminėti savanorystę pokalbyje dėl darbo.

54% savanorių teigė, kad EST teigiamai lėmė jų išsilavinimo planus.
70% savanorių teigė, kad EST teigiamai įtakojo jų karjerą.
53% savanorių teigė, kad EST padėjo apsispręsti, kur gyventi.
40% savanorių apsisprendė dirbti toje pačioje srityje, kurioje savanoriavo.
23% savanorių pasiliko dirbti toje šalyje, kur savanoriavo.

Tarptautinės savanorystės įtaka karjerai
ir gyvenimo pasirinkimams
Struktūrinis dialogas
Ačiū už dėmesį
Struktūrinis dialogas – jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų.

Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme, tai ne atsitiktiniai jaunimo pokalbiai su sprendimų priėmėjais.

Remiamos veiklos:
Nacionaliniai ir tarptautiniai susitikimai
, kuriuose jaunimui sudaroma galimybė dalytis informacija, diskutuoti ir aktyviai dalyvauti – palaikant dialogą su asmenimis, atsakingais už jaunimo reikalų srities sprendimus

Renginiai, kuriuose skatinamos diskusijos ir informavimas jaunimo politikos temomis, susijusiomis su veikla, organizuojama
Europos jaunimo savaitės
metu;
Konsultavimasis su jaunimu
siekiant sužinoti, kokie yra jų poreikiai su dalyvavimu demokratiniame gyvenime susijusiais klausimais (internetinės konsultacijos, nuomonių apklausos ir t. t.);

Jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų (jaunimo reikalų ekspertų) susitikimai
ir seminarai, informaciniai renginiai arba diskusijos dalyvavimo demokratiniame gyvenime tema;

Renginiai, kuriuose
imituojamas demokratinių institucijų veikimas
ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose.
2014 metais 684 jauni žmonės dalyvavo Erasmus+ jaunimo srities programos finansuotuose struktūrinio dialogo projektuose

2015 metais į finansuotus KA3 projektus jau suplanuota įtraukti 870 jaunų žmonių
Šiek tiek statistikos:
Kur toliau?
Full transcript