Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ДНХ-ийн нийлэгжил

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ДНХ-ийн нийлэгжил

ДНХ-ийн нийлэгжил хаана явагдах вэ?
ДНХ-ийн нийлэгжил эсийн хуваагдлын интерфазын S үе шатанд бөөмийн шингэнд явагдна.
Топоизомераза
Топоизомераза фермент ДНХ-ийн хоймсон утасны цуурч салаагүй хэсэгт байрлаж түүний мушгианы эрчийг хариулах үүргийг гүйцэтгэнэ.
ДНХ-ийн бүтэц
Дезоксирибоз буюу ДНХ-ийн хоёр гинж антипараллель оршдог. ДНХ нь нуклеотидын 2 хэлхээ ороомгоос тогтоно. Нуклеотид бүр фосфатын бүлэг болон дезоксирибоз сахараас тогтоно.
SSB уураг
Дан дангаараа салсан ДНХ-ийн утсанд нэгдэж түүнийг цагаасаа өмнө холбоо үүсгэхээс хамгаалж байдаг.
ДНХ, РНХ-ийн бүтэц, ялгаа нийлэгжил
ДНХ-ийн нийлэгжил
ДНХ полимераз нь нуклеотидыг холбохдоо зөвхөн нэг чиглэлд 5' гэсэн төгсгөлөөс 3' гэсэн төгсгөл рүү /5'=>3'/ ажилладаг. ДНХ-ийн 5'=>3' утсанд ДНХ-полимераз тасралтгүй ажиллаж энэ гинжний нийлэгжил түрүүлж явагдана. үүнийг хөтлөгч гинж гэнэ. 3'=>5' гинжний нийлэгжил хоцорч явагдана. үүнийг хоцрогч гинж гэнэ.
ДНХ-ийн нийлэгжил гэдэг нь:
Зөвхөн өөр хоорондоо тохирох хоёр нуклеотид холбогдож хос гинжин молекул үүсгэх зарчмыг хамжаа буюу комплементар зарчим гэж нэрлэдэг.Хамжаа зарчим нь ДНХ- ийн молекул өөртэйгөө адилхан молекулыг нийлэгжүүлэх боломжийг хангаж байдаг. Энэ үзэгдлийг ДНХ- ийн нийлэгжил буюу редупликаци гэнэ.
Бичлэг сонирхон үзнэ үү
Хеликаза
Уг фермент нь ДНХ-ний хоймсон гинжний голоор явж түүний хоёр утсыг цуулах маягаар салгаж өгч байдаг. үүний дүнд ДНХ хоёр шүдтэй сэрээ шиг болж ирдэг. Үүнийг реплекацийн сэрээ гэнэ.
Азотлиг суурь нь Аденин=Тимин
Гуанин Цитозин байрлана.эдгээр нь хоорондоо устөрөгчийн хобоогоор холбогдоно.
Оказакийн хэрчим
Хоцрогч гинжинд эхлээд РНХ-праймаз ферментийн нөлөөгөөр 10 нуклеотид орчим урттай РНХ өдөөгч болгоны байранд хэсэг хэсэг ДНХ-ийн тасархайнууд үүсдэг. ДНХ-ийн хэсгийг Оказакийн хэрчим гэнэ.
РНХ-ийн бүтэц
Рибонуклейн хүчил буюу РНХ энэ нь рибоз хэмээх сахарыг агуулж байдаг. РНХ-ийн бүтэц нь молекул нь зөвхөн дан гинжин хэлхээнээс тогтоно. РНХ нь ДНХ- тэй адил нүүрс-ус,фосфорын хүчлийн үлдэгдэл, азотлог сууриас тогтоно.

РНХ-ийн хэлбэрүүд
Мэдээллийн РНХ /мРНХ/
Зөөврийн РНХ /зРНХ/
Рибосомын РНХ /рРНХ/
Уургийн нийлэгжилтийн үйл ажиллагаанд чухам ямар бүтэцтэй уураг оролцох тухай мэдээллийг ДНХ-ээс хуулбарлан авч рибосомд мэдээллэх үүрэгтэй РНХ-г мРНХ гэнэ. Уургийн амин хүчлүүдээс мэдэээллийн дагуу шаардагдах амин хүчлүүдийг зөөвөрлөх үүрэгтэй РНХ-г зРНХ гэнэ. Рибосомд байрлаж уургийн молекулыг угсрах үйл ажиллагаанд шууд оролцдог РНХ-г рРНХ гэнэ.

Азотлог суурийн хувьд Аденин=Урацил
Гуанин Цитозин агуулагдана.
Full transcript