Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EH - Hafta 3 - Çevre Hukukunun Temel İlkeleri

No description
by

Saltuk Selcuklu

on 10 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EH - Hafta 3 - Çevre Hukukunun Temel İlkeleri

Önleme İlkesi
(prevention principle,
le principe de prévention)
Çevreye zarar vermeyi önleme veya zarara neden olan faaliyetleri azaltma, sınırlama veya kontrol altında tutmak.

Amaç, çevresel zararı en aza indirmek.

İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi
(cooperation principle,
le principe de la coopération)
Karşılıklı görüş alışverişi, bilgi, belge, teknolojiyi paylaşmak ve bunun için ortak çaba göstermek.


Çevre sorunsalının evrensel, çok yönlü ve karmaşık bir disiplinlerarası nitelikte olması.
Katılım İlkesi
(participation principle,
le principe de la participation)
Amaç, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin
devamlılığının
sağlanması.
İhtiyat İlkesi
(precautionary principle,
le principe de précaution)
Bilimsel belirsizlik bulunan durumlarda uluslararası çevre hukukunun gelişmesinde ve uygulanmasında yol gösterir.

Devletlerin çevreye olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlere ilişkin karar alırken dikkatli ve öngörülü karar almayı kabul etmeleri amaçlanır.

ÇEVRE HUKUKU ve TEMEL İLKELERİ
Entegrasyon İlkesi
(integration principle,
le principe d'intégration et de coordination)
Çevre sorunsalına daha bütüncül bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı karşılamak.
Kirliliğin masraflarının, kirleten tarafa yükletilmesi.
SONUÇ
Kirleten Öder İlkesi
(polluter pays,
le principe du pollueur-payeur)
Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi
(sustainable development,
le principe de développement durable)

Ceyhan Karasoy
Neriman Bugse Agar
Tugay Hanegelioglu
Çevre sorunsalında bireylerin;
Planlama ve karar alma sürecinde,
Uygulamada,
Denetim sürecinde
aktif rol
oynaması.
İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesinin Kapsamı
Ortaklaşa hareket etmek,
Karar alma süreçlerine en erken aşamada dahil olmak,
Bilgi akışını sağlamak,
Evrensel ortaklık ruhunda işbirliği içinde olmak,
(Rio Bildirisi m.7,27)
,
İyi Komşuluk Ilkesi
(BM Sartı m.74)

Entegrasyon İlkesinin Kapsamı
Beş Yıllık Kalkınma Planları

Türkiye’ye yönelik ilerleme raporları

Çevrenin korunması amacının, tüm politika, plan, mevzuat ve faaliyetlerde dikkate alınması ve bunlara entegre edilmesi.
Katılım İlkesinin Kapsamı
Halkın çevresel konularda karar almaya katılımını sağlamak.
Ulusal ve uluslararası ilginin artması.
Bilgi edinme, katılım ve başvuru hakları.

Stockholm Deklarasyonu
Rio Deklarasyonu

Aarhus Sözleşmesi
Belgelere erişim,
Kamusal katılım,
Yargıya erişim.

Çevre Kanunu m.3/e, m.30
Anayasa m.74
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun


Önleme İlkesinin Kapsamı
Önleme ilkesi erken bir dönemde ve mümkünse fiilen bir zarar oluşmadan önce harekete geçmeyi gerektirir.

Bu ilke, uluslararası hukuk kurallarınca belirlenmiş standartları ihlal ederek çevreye zarar veren veya zarar verebilecek olan faaliyetleri yasaklar.
Önleme ilkesinin yaşama geçirilmesinin yolları;
ruhsatlandırma yöntemleri,
planlama,
çevresel bilgiye erişim,
çevresel etki değerlendirmesi
gibi çevre hukukunun maddi ya da usuli normlarıdır.
ÇED faaliyetlerin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini daha baştan belirleyebilmek ve bu olumsuzlukları ortaya çıkmadan önce önlemek için hazırlanan raporlardır.
“Bilimsel Bir Belirsizlik”
“Limits to Growth”
Exxon Valdez
Çevre Kanunu
Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 9/8/1983
Kanuna göre (2. madde)
Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları
biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortamı,
Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek
her türlü olumsuz etkiyi
ifade eder.

Alaska, 1989

Sebep?
Sarhoş kaptan
Bozuk radar
Yetersiz mürettebat

2100 km kıyı
28,000 km2 okyanus

İlk ceza yaklaşık 5 milyar dolar
İtiraz: 4 milyar dolar
Tekrar itiraz: 4,5 milyar dolar
Tekrar itiraz: 2,5 milyar dolar
.
.
.
Son olarak 507.5 milyon dolar.
2009'da ödemeler bitti.
Exxon Valdez tanker kazası
Ödev
2872 - Çevre kanunu 3. madde: İlkeler (a-j)

Word: en az 400 kalimelik açıklama

Dosya adı:
Soyisim-Soyisim
Çevre Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi
20. yüzyılın ikinci yarısı
İlk devletlerarası çalışma 1913 Bern Konferansı
Uluslararası alanda, çevre hakkının dile getirildiği ilk toplantı BM Çevre ve İnsan Konferansı, Stockholm 1972
Çevre hukukunun gelişiminde özellikle BM düzeyindeki gelişmelerin etkili olmuştur.

Türkiye:
Çevre hakkı ile ilgili gelişmeler 1982 Anayasamızda
1983'te 2872 sayılı Çevre Kanunu

ÇED bağımsız bir hukuki enstrüman olarak ilk kez ABD’de ortaya çıkmıştır.
1969’da Amerika Ulusal Çevre Politikası Kanunu
1970'li yıllarda Avrupa
Türkiye'de 1983’te Çevre Kanunu ama ilk ÇED Yönetmeliği ancak 1993'te
ÇED aşamaları
Ön inceleme: ÇED zorunlu mu?
Kapsam belirleme
İnceleme
Halkın katılımı
Karar aşaması: Çevre ve Orman Bakanlığı
İzleme ve denetim
Full transcript