Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ugody patentowe

No description
by

Katarzyna Śmiałek

on 6 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ugody patentowe

Ugody patentowe
Ochrona patentowa leków
Leki generyczne
Są to odpowiedniki leków oryginalnych. Zawierają one te same substancje czynne, mają taką samą postać farmaceutyczną i działają w ten sam sposób co oryginały. Leki generyczne są tańsze, ponieważ firmy produkujące je nie muszą wydawać gigantycznych kwot na badania nad nowym lekiem, a jedynie odtwarzają istniejące leki. Stąd ich cena jest niższa (nawet do 90%).
KE: badanie sektorowe stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym, 2008r.
Kolizja dóbr
Główne wnioski PSM:
Ugody patentowe
Monitorowanie ugód patentowych PSM:
1. Lepsze zrozumienie porozumień patentowych w unijnym sektorze farmaceutycznym

2.Określenie rodzaju ugód ws. patentów, które opóźniają
wchodzenie produktów generycznych na rynek

3. Raport opublikowany w lipcu 2010
na rynku farmaceutycznym
Leki traktowane są jak inne wynalazki, a więc można na nie uzyskać ochronę patentową trwającą standardowo 20 lat. Jednak w ramach UE w przypadku produktów leczniczych, możliwe jest przedłużenie ochrony patentowej o kolejne 5 lat. W praktyce jednak ten okres jest wydłużany jeszcze bardziej.

Producenci leków mają uzasadnione podstawy, żeby zarabiać na lekach, na których powstanie włożyli tak znaczne środki. Z drugiej strony, mamy tysiące chorych, których nie stać na drogie leki. Po środku mamy producentów leków generycznych, którzy czekają na wprowadzenie na rynek tanich zamienników.
Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają dowodów na to, że producenci leków oryginalnych stosują różnego rodzaju praktyki, których celem jest odsunięcie w czasie lub zablokowanie wejścia na rynek producentów leków konkurencyjnych, zarówno leków oryginalnych jak i generycznych. Stosunkowo częstą praktyką jest wszczynanie sporu a poźniej zawieranie ugody z producentem leków generycznych, której postanowienia ograniczają wejście na rynek tańszych zamienników.
2008-2009
A.
Brak ograniczeń produktów generycznych w dostępnie do rynku.
B.
Ograniczenia w dostępnie do rynku dla produktów generycznych.
B.I.
Bez przekazu środków finansowych z przedsiębiorstwa innowacyjnego
B.II.
Przekaz środków finnansowych z przedsiębiortwa innowacyjnego.
Wnioski z raportów KE w kolejnych latach:
KE: to może być ograniczenie konkurencji
1. Znaczący wzrost liczby ugód w sprawach patentowych w UE

2. Mniej potencjalnie problematycznych ugód (tzw. kategoria B.II)

3.Przedsiębiorstwa nie są blokowane w zawieraniu ugód patentowych
4. Jeśli ugoda nie pozwala na nieograniczone i natychmiastowe wejście produktów generycznych na rynek i określa wartość netto dla przekazu środków finansowych z przedsiębiorstwa innowacyjnego do producenta- strony muszą wyjaśnić w każdym przypadku przekaz środków finansowych – brak wyjaśnienia może być podstawą do obaw dotyczących konkurencji.
Raport Komisji Europejskiej, 2012 rok:

Liczba porozumień B.II., stabilizuje się na niskim poziomie. W latach od 2000 do 2006 procent porozumień patentowych B.II pośród wszystkich zawieranych na rynku farmaceutycznym wynosił 22% (średnio 5 porozumień B.II. na rok). W okresie objętym badaniem od stycznia do grudnia 2012 roku ta liczba spadła i stanowi 7% wszystkich ugód.

Kiedy ugoda skutkuje ograniczeniem dostępu do rynku oraz warunki i okoliczności jej zawarcia sugerują, że nie osiągnięto jej na podstawie istoty sporu, istnieje potrzeba indywidualnego zbadania każdego takiego przypadku.

OFT vs GlaxoSmithKline
Podejrzenie, ze GSK płaciło producentom leków generycznych aby te nie weszły na rynek z lekiem konkurencyjnym.

Według OFT, firmy Alpharma, Generics UK i Norton Healthcare otrzymały w 2004r. gratyfikacje finansowe w zamian za co wycofały się z planów wprowadzenia na rynek tańszego odpowiednika leku Seroxat.

GSK odrzuca zarzuty OFT:firmy naruszyły przy produkcji swoich leków patent, którym chronionym był Seroxat. Wypłacenie gratyfikacji GSK tłumaczy zapisami ugody.GSK: sprawa była już badana przez KE w latach 2005-2006 i urzędnicy unijni nie doszukali się nieprawidłowości. Ponownie do sprawy wrócono w 2009r. ale po 3 latach definitywnie zakończono dochodzenie.

OFT: planuje wszcząć własne postępowanie przeciwko GSK. Argument – od 10 lat pacjenci pozbawieni są taniego zamiennika leku Seroxat, co naraża na ponoszenie dużo większych kosztów oraz uderza finansowo w budżet państwa, który częściowo finansuje lek.

Full transcript