Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vergadertechnieken blok 1c VT les 1

No description
by

Joice van Casteren

on 16 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vergadertechnieken blok 1c VT les 1

Voor de volgende keer
Vandaag
Vergadertechnieken
2014-2015
VT - les 1

* Introductie vak
* Oefening agenda opstellen
* Rollen Belbin in een team
* Vergaderoefening studentenhuis
* Verdeling helften
* Opdrachten volgende les
Vergadertechnieken
4 lessen
Doelen vergadering
* Informatie uitwisselen
* Besluiten nemen
* Taken verdelen
* Problemen bespreken
Waarom vergaderen?
Duurt lang
Belbin
* Lees het lijstje met teamrollen op p3
* Welke rol past het meest bij jou, denk je?
* Doe de online test (HW - zie studentwerkwijzer)
100% aanwezig en participatie
In geval van nood: neem contact op met docent voor missen les
0.5 ECTS
Les 2, 3 en 4 in halve klas
Toetsing:
* Notulen
* Vergadergedrag
* Vergaderverslag met reflectie
Les 1 klassikaal
Studentwerkwijzer
BB
Saai
Inefficiënt
Geen uitkomsten
Bijsturen of helpen
Op de hoogte
Goede samenwerking
Prettige sfeer
2:08-4:18
- Doel vergadering onduidelijk
- Doel wordt niet bereikt
- Vergadering te lang of te kort
- Beslissingen overhaast genomen
- Dezelfde sprekers met herhaling
- Slechte voorbereiding
- Leiding ontbreekt
- Niet naar iedereen geluisterd
- Niet kunnen zeggen wat je denkt of wil
- Slechte sfeer
- Slecht uitgewerkte notulen
Problemen
- Opdracht op tijd af? Waarom wel/niet?

- Wie had de leidersrol? Waarom?

- Wie leunde achterover? Waarom?

- Wie kwam met goede ideeën?

- Wie hield de voortgang in de gaten?

- Hoe verliep besluitvorming?

- Welk doel wilden de deelnemers bereiken?
Nabespreking
* Opening en vaststelling van de agenda
* Notulen vorige vergadering
* Ingekomen stukken
* Mededelingen
* Agendapunten (hoofdonderwerpen)
* W.v.t.t.k.
* Rondvraag
* Sluiting
Standaardagenda

- Neem de studentwerkwijzer door:
h1 en 2

- Doe een Belbintest en neem resultaat mee naar de les

- Bereid de vergadering individueel voor met ideeën en argumenten
Onderdelen
- Agenda
- Notulen

* Nodig voor project!
Oefening Studentenhuis
* Vorm een groepje van ongeveer 8 personen
Een overleg met een rolverdeling, waarbij een agenda met gespreksonderwerpen centraal staat, waarvan een verslag (met afspraken) wordt gemaakt
Wat is een vergadering?
Agenda
1. Welkom, opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken:
- e-mail van projectbegeleider over data projectbespreking
4. Mededelingen:
- bericht van afgehaakte student
5. Agendapunten:
1. Bespreken Plan van Aanpak
- projectdoelstellingen
- opstellen planning hele project
2 Bespreken Samenwerkingsovereenkomst
- afspraken over meelifters, etc.
3 Het overleg met de projectbegeleider: bespreken, taken verdelen
4 Planning van de projectvergaderingen, plus taken voorzitter, notulist
5 Samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter?
6. W.v.t.t.k.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Alles moet V zijn!
Oefening agenda opstellen
Pagina 2 studentwerkwijzer
Meerdere doelen mogelijk in een vergadering
* Schrijf voor jezelf een rangorde op (1-6)
* Bepaal in een vergadering de rangorde (1-6)
Studiewijzer
Doelen:
Kennismaken met vergaderen:
- Effectief en efficiënt deelnemen (deelnemer en voorzitter)
- Leren maken van zinvolle agenda's en notulen
- Omschrijven van eigen en andermans vergadergedrag

Gestructureerd


• De rondvraag
• Een e-mail van de projectbegeleider over data projectbespreking
• Vaststellen van de agenda
• Sluiting
• Bespreken van het Plan van Aanpak
• Welke afspraken gaan we maken over meelifters en over studenten die de gemaakte afspraken niet nakomen?
• Welkom heten van de deelnemers
• De samenwerkingsovereenkomst
• Opstellen van een planning voor het hele project, inclusief de wekelijkse vergaderingen
• De samenwerking van de groep: welke zaken gaan goed, welke zaken kunnen verbeterd worden?
• W.v.t.t.k
• Opmerking van de SLB'er over een student in de projectgroep: deze student is gestopt met de studie en maakt dus geen deel meer uit van de projectgroep
• Projectdoelstellingen opstellen
• Het overleg met de projectbegeleider: hoe verliep deze bespreking; wat is daar afgesproken, hoe gaan we dat inplannen?
• Wie gaat de komende vergaderingen notuleren; wie neemt de rol van voorzitter op zich?
• De notulen van de vorige vergadering

Opdracht: zet in de juiste volgorde voor de projectvergadering

Pagina 4
2 minuten
10 minuten
* Nabespreking klassikaal
Groepsindeling
1. Les in lesweek 2, 4 en 6
2. Les in lesweek 3, 5 en 7
Verdeling vergaderopdrachten volgende les
Verdeling vind je op BB, evenals de casus!
Helderheid bij deelnemers essentieel!
Full transcript