Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza zawartości i analiza treści

No description
by

Ewelina Baryła

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza zawartości i analiza treści

Analiza zawartości Analiza zawartości
to technika badawcza służąca obiektywnemu, systematycznemu
i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów

(B. Berelson) HISTORIA
* System czasowo-przestrzenny - oparty na pomiarach przestrzeni (np. szerokość kolumny tekstu) lub wykorzystujący jednostki czasu (np. liczba minut
poświęcona określonej informacji np. w radio)

* System oparty na występowaniu cech - wyszukuje się materiał posiadający poszukiwane przez badacza cechy

* System częstościowy - zlicza się pojawienie określonej cechy

* System oparty na analizowaniu stopnia nasilenia -
stosowany w badaniach dotyczących postaw i wartości Sposoby analizy zawartości Różnica między analizą zawartości a analizą treści Analiza zawartości - badanie całej zawartości przekazu, np. fotografie, kolorystyka, dźwięki

Analiza treści - badanie samej treści przekazu Analiza treści jest badaniem
zarejestrowanych ludzkich przekazów.

Do form takiego przekazu należą: książki,
czasopisma, strony www, wiersze, gazety,
piosenki, obrazy, listy, przemówienia,
prawa i konstytucje i inne Etapy analizy 1.analiza wstępna
2.wykorzystanie materiału poddawanego badaniu
3.opracowanie wyników,
a także interpretację i wnioskowanie Opracowanie i interpretacja wyników zależy od pomysłów badacza i jego inwencji twórczej Badania komunikacji,
analiza dyskursu
analiza treści stron internetowych
analiza dokumentów
źródła danych
wybór jednostek analizy Analiza treści w internecie Źródła danych * Zawartość stron www
* Publikacje
* Fora dyskusyjne
* Komentarze
* Listy dyskusyjne
* Blogi
* Czaty
- Jakie strony www będą analizowane?
- Okres badania (dni, tygodnie, miesiące)
- Które wypowiedzi zostaną poddane analizie? Jaką wiedzę daje analiza treści i zawartości? CO?

JAK?

KIM JEST NADAWCA?

KIM JEST ODBIORCA?

JAKIE SĄ LUB MOGĄ BYĆ EFEKTY BADANEGO PRZEKAZU? początki metody datuje się na II poł. XIX w. w czasie I wojny światowej metodę tę stosował Lazerfeld w czasie II wojny światowej analizowano przekazów i periodyków, aby zdemaskować ośrodki sprzyjające hitlerowcom po wojnie meotda ta służyła do anlizy propagandy komunistycznej *częstotliwość z jaką wybrane symbole występują;
*częstość z jaką dane symbole są przedstawiane: pochlebnie, obojętnie, negatywnie;
* intensywność, z jaką te symbole występują;
* duże próby wybrane losowo;
* proste tematy;
* metody statystyczne * badanie intencji nadawcy danej treści;
* analiza kategorii występujących często, ale także analiza treści pomijanych;
* małe, niekompletne próby;
* mało sformalizowane kategorie;
* tematy bardzo złożone;
* rzadko stosuje się metody statystyczne Ilościowa analiza treści Jakościowa analiza treści faza planowania (konceptualizacji i wysuwania hipotez badawczych);
mająca na celu operacjonalizację wyjściowych pomysłów, dopracowanie dokładnego wykazu operacji badawczych i skonstruowania narzędzi. Analiza wstępna Zadania analizy wstępnej:

1. sformułowanie celów i hipotez badawczych

2. wybór przekazów poddanych badaniu

3. wybór jednostek analizy

4. opracownaie klucza kategoryzacyjnego, na których opierać sie będzie analiza i interpretacja wyników * zasada wyczerpania - należy dotrzeć do wszystkich ustalonych elementów, nawet jeśli są nieadekwatne, czy trudno dostępne

* zasada reprezentatywności - najelpiej jeśli próba wybrana jest losowo (nie zawsze ten warunek musi być spełniony)

*zasada homogeniczności - wybrany materiał musi być jednorodny

*zasada trafności - materiał musi być w ten sposób, aby mógł być adekwatnym źródłem informacji dla przyjętych zadań badawczych Zasady wyboru materiałów jednostka analizy to najmniejszy element treści, który występuje w przekazie

jednostka kontekstu to większy fragment treści

jednostkami analizy mogą być pojedyncze terminy, ale badacz musi je znać w całym zdaniu (kontekście) Dobór próby *klucz kategoryzacyjny - zawiera kategorie podporządkowane celowi badań, istocie problemu badawczego, wstepnym hipotezom, muszą być dostosowane do charakteru badanego materiału *klucz kategoryzacyjny - zawiera kategorie podporządkowane celowi badań, istocie problemu badawczego, wstepnym hipotezom, muszą być dostosowane do charakteru badanego materiału * określenie częstości występowania (frekwencji) różnych jednostek analizy
* określenie wielkości analizowanych jednostek
* określenie intensywności cech jednostek analizowanych ANALIZA I POMIAR 1. rozłączny i wyczerpujący - każdy element winien być zaliczony do jednej kategorii, a kategorie te nie powinny się przenikać, a razem winny wyczerpywać cały zakres kryterium podziału,

2. dostosowany do badanego materiału,

3. obiektywny i rzetelny - aby badacze nie mieli wątpliwości, gdzie zaklasyfikować dany przekaz,

4. bogaty i odkrywczy Cechy klucza Kategoryzacja –to działanie polegające na łączeniu w grupy (klasy, kategorie) obiektów odpowiadających wspólnym dla danej grupy (klasy, kategorii) kryteriom. DOBÓR WIELOSTOPNIOWY Dostępność materiałów
Oszczędność czasu
Niski koszt
Bezpieczeństwo – możliwość powtórzenia badania
Możliwość badania długotrwałych procesów – np. archiwa forów dyskusyjnych WADY ZALETY problem z rzetelnością i trafnością

ogranicza się tylko do zapisanych przekazów Dziękujemy za uwagę
Full transcript