Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jasi Kuokkanen puoluesihteeriksi

No description
by

Jasi Kuokkanen

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jasi Kuokkanen puoluesihteeriksi

Sanoista tekoihin
Jasi Kuokkanen tarjoaa vaihtoehdon
Keskusta on tuotava kaupunkeihin
Puoluetoimiston rooli on toimia mahdollistajana
Mikäli Keskusta haluaa menestyä myös tulevaisuudessa niin meidän täytyy löytää ratkaisu kaupunkiseutujen kannatusvajeeseen. Vuosi vuodelta yhä suurempi osa suomalaisista on kaupungeissa syntyneitä ja kaupungeissa kasvaneita ihmisiä, joilla ei ole mitään kosketuspintaa maaseutuun. Nämä ovat niitä ihmisiä, joita meidän tulee tavoitella. Tämä ei ole maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua, vaan onnistumisstrategian luomista.
Samalla tavoin kuin Suomen pitää rakentaa luottamuspääomaa Euroopassa, jotta sitä voidaan käyttää Suomelle tärkeiden päätösten tukemiseksi, niin myös Keskustan tulee kasvattaa luottamuspääomaa kaupungeissa, jotta sitä voidaan käyttää meille tärkeissä asioissa kaikkialla Suomessa


Haluan omalla toiminnallani säilyttää vahvan kannatuksemme siellä, missä olemme suuri puolue ja kasvattaa kannatustamme siellä, missä olemme vielä pieni puolue. Uskon lujasti, että keskustalainen ajattelutapa kolahtaa lisääntyvästi myös etelän keskuksissa, kun tavoitteemme tuodaan esille rohkeasti, sievistelemättä.

Se, mikä meitä yhdistää asuinpaikasta riippumatta, on yhteinen maailmankuva – aate. Heikoimpien puolustaminen, lähimmäisistä välittäminen, lähidemokratia, liiallisen keskittymisen ja siitä aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisy sekä elävä luontosuhde ovat asioita, jotka koskettavat keskustalaisia ihmisiä asuinpaikasta riippumatta
Keskusta on ja sen tulee aina olla paikalliseen toimintaan pohjautuva kansanliike, mutta järjestötoiminnan johtamiseen täytyy saada lisää ammattimaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tässä puoluetoimistolla ja puoluesihteerillä on suuri vastuu. Puoluetoimiston tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja tukea piirejä, kunnallisjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä.
1.26 €
Saturday, June 14, 2014
Vol XCIII, No. 126
Puoluesihteerin tehtävä on johtaa käytännön toimintaa
Puoluejohdon roolijako tulee tarkastaa
Jasi Kuokkanen puoluesihteeriksi
Puoluesihteerin tehtävä on johtaa järjestöä ja auttaa puheenjohtajistoa onnistumaan omassa tehtävässään. Järjestötyön johtamisen merkitys kasvaa huomattavasti jos ja kun Keskusta nousee eduskuntavaalien jälkeen päähallituspuolueeksi. Puheenjohtajistomme resurssit tulevat kulumaan Suomen asioiden korjaamiseen jolloin järjestön johtaminen on puoluesihteerin tehtävä.
Luonnollisesti puoluesihteerin on oltava valmis kommentoimaan asiaa kuin asiaa, mutta Keskustalla on puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kyllä tämä porukka pystyy linjaamaan Keskustan päivänpoliittisen kannan.
Johtaminen on ammatti myös järjestössä
Poliittisen järjestön johtaminen poikkeaa kuitenkin yhdellä merkittävällä tavalla yrityksen johtamisesta. Suurin osa järjestön aktiiveista tekee tätä työtä vapaaehtoisesti. Tästä syystä toiminnan pitää antaa ihmisille jotain sisältöä elämään, muuten jossain vaiheessa into loppuu ja toiminta hiipuu niin yksilön kuin yhteisön tasolla.
Näkemykseni mukaan vapaaehtoistoiminnan johtamisen voi kiteyttää neljään pääkohtaan. Avoimuus, yhteisöllisyys, osallistaminen ja tavoitteellisuus. Nämä neljä tekijää ovat se kivijalka, johon järjestön menestys voidaan rakentaa.
Keskusta on tällä hetkellä kovassa muutoksessa. Koko kansanliikkeen tulevaisuus riippuu siitä, miten hoidamme tämän muutoksen: järjestöuudistuksen loppuun saattaminen, Keskustan viestin ja aatteen levittäminen suurissa kaupungeissa ja nuorten saaminen mukaan Keskustan toimintaan. Nämä ovat niitä haasteita ja muutoksia, jotka meidän tulee hallita, jos haluamme olla merkittävä kansanliike myös 10 tai 20 vuoden päästä.
Johtajan tehtävä on näyttää tietä muutoksessa. Hänen pitää pystyä kertomaan muutoksen suunta ja tarkoitus, mutta hänen on uskallettava ja osattava antaa henkilöstön viedä muutos läpi organisaatiossa.
Full transcript