Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst 1, Bunders/Heibosch, Veghel

9 maart 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 12 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst 1, Bunders/Heibosch, Veghel

wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
Leerplankader voor het jonge kind
Tussendoelen SLO
van inhouden -> doelen -> naar activiteiten
Wat zijn je gegevens?
THEMAPLANNING
Thema-groeps-plan
Jaarplanning doelen
voorbeeld
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
O
pbrengst
G
ericht
W
erken

'Kleuter zijn is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding'
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
Van doel naar activiteit
Hoe doen we dat...?
PROGRAMMA
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
inhouden
-
doelen
-
activiteiten
leerlingvolgsysteem
voorwaarden
vragen
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
Verdieping Jonge Kind
Thema-groeps-plan
drie-stappen-plan
1. doelen bepalen
2. aanbod bepalen
3. differentiatie aanbrengen
keuze maken
- inhouden
- groepsoverzicht
- thema
passend bij doel en thema
(niveaus van leren)
- kring
- hoeken
- activiteiten werkles
- materialen
- buitenspel


- thema
welke leerlingen
hebben bij welk
onderdeel meer
ondersteuning
of uitdaging
nodig?
Opdracht
In tweetallen:

- neem een prentenboek (volgend thema).

- bereid het verhaal voor door diverse vragen te bedenken bij het verhaal. (verschillende niveaus).

- schrijf de vragen op geeltjes en plak ze in het prentenboek.

- UitwisselenIn de kring (differentiatie)
Kansen grijpen
“Kun je nu ook een auto maken die niet alleen kan rijden, maar die ook kan vliegen?”
“Wat heb je daar voor nodig?”
“Kun je met zo’n auto ook gewoon op straat rijden?”

“Zo, dat wordt een mooie auto.”
“Hoeveel mensen kunnen er in de auto?”


Kansen grijpen: lego-auto

“Je toren valt iedere keer om, omdat hij te wankel is. Kun je hem niet stabieler maken, zodat hij niet meer omvalt? Hoe zou je dat kunnen doen?”
“Is een toren van 6 blokken altijd hoger dan een toren van 5 blokken?”

“Dat is een hoge toren zeg!”
“Ga je hem nog hoger maken?”
“Welke toren is het hoogst?”

“Welke dieren horen bij elkaar? Kun jij de dieren sorteren, "Kun jij de dieren die bij elkaar horen bij elkaar zetten?”
“Kun je ze ook op een andere manier sorteren?”

“Zo, dat zijn veel dieren. En dat is de …?”
“Hoe noem je die ook weer?”
“Wat doen de dieren?”

Kansen grijpen: dieren

Kansen grijpen: toren bouwen

www.talentenkracht.nl
Waar gaan we mee aan de slag?
SLO doelen
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid
dieper leren
doel = betekenisvol differentieren
Opdracht
- Neem een rekeninhoud voor de komende periode.

- Bedenk op elk niveau een passende activiteit.

- Wissel uit.

- Wat kan de verbinding tussen hoeken zijn?
- wat is de verbinding met peuters?
- wat is de verbinding met groep 3?
in tweetallen
Bijeenkomst 1 - 9 maart 2018

13.00 - 13.10 uur Welkom - doelen/vragen - 'opwarmer'

13.10 - 14.00 uur Beredeneerd aanbod
We gaan dieper in op het samenstellen van een beredeneerd aanbod voor jonge kinderen en besteden daarbij aandacht aan de volgende aspecten:
- cyclus OGW
- niveaus van leren
- passende activiteiten plannen in betekenisvolle spelsituaties

14.00 - 15.15 uur Focus op toepasssen - aan de slag met de themaplanning
We bereiden het nieuwe thema voor met daarbij specifieke aandacht voor:
- werken vanuit inhouden/doelen SLO (rekenen & taal)
- niveaus van leren - verbinding tussen hoeken/activiteiten
- werken vanuit een overzicht - Thema-Groeps-Plan

15.15 - 15.30 uur Terugblik op de middag en vooruitblik op het proces

Martine Creemers
Full transcript