Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

'ח קרפ

No description
by

Linda Shrem

on 8 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 'ח קרפ

'ח קרפ
'ד-'א

םיקוספ:
לאומש ינב
היבאו לאוי -י"נב תא םיטפוש ויה וינב ,ןקז היה לאומש רשאכ
'ט-'ה
:
ךלמ םישקבמ י"נב
.םהילע ךלמ תונמל ונממ ושקבו לאומשל וכלה י"נב
ב"כ-ט"י

:י"נב תבוגת
.רמאש המל בל ומש אל לבא ,לאומש ירבדל ועמש י"נב
ז"י-'י
:תוכלמה יניד
.םילק ויהי אל תוכלמל םינידהש "נבל ריבסהו ךלה לאומש
ושע אלו דחוש וחקל םה .לאומש לש ךרדב וכלה אל וינב
.וינב לע לאומשל וננולתה י"נב .קדצב םיטפשמ
"םייגה לככ וניטפשל ךלמ ונל המיש"
.הז תא ורמא םהש ךרדה ללגב סעכ לאומש
.תושעל המ ותוא לאשל 'הל ללפתה לאומש
,לבא .ךלמ ולבקי ,ןכ י"נבל דיגהל לאומשל רמא 'ה
.ךלמה לש םינידה לכ תא םהל ריבסי לאומש
.םישרפל ול ויהיש ,םינבה תא חקי ךלמה .א
בכרב ,תומחלמב ,תודשב ,ךלמל ודבעי י"נב .ב
תוחפשה ,י"נב לש םידבעה תא ומצעל חקי ךלמה .ג
י"נב לש םיסוסו םירומחה תא חקי ךלמה .ד
'ה לבא ,תורצ ךותמ 'ה לא וקעצי םה ףוסבש רמא לאומש
.םהל הנעי אל
.ךלמ וצר ןידע י"נב
.י"נב תבושת תא 'הל רמא לאומש
.ושקב י"נבש ומכ תושעל לאומשל רמא 'ה
.םהיתבל ורזח י"נב לכ
"םייגה לככ וניטפשל ךלמ ונל המיש"
Full transcript