Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yaşam Temelli Öğretim

İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi
by

sani mec

on 2 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yaşam Temelli Öğretim

Yaşam Temelli Öğretim
Saniye MECEK-Özgül GÜNER
İköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi

Peki !
Ne İçerir ?
3. Öğrenme ve öğretme etkinlikleri içinde hem içerik hem de deneysel teknikler sunulur.
4. Etkinlikler iletişim ve birlikte çalışabilme, bilginin eleştirel değerlendirilebilmesi ve veri analizi
becerilerini geliştirmek için tasarlanır.
5. Bağımsız öğrenme de etkinlikler boyunca geliştirilmeye
çalışılan önemli bir beceridir.
6.Bu sayede öğrenciler fikirler arasında bağlantı sağlar, var olan
bilgilerle birleştirir,
1. Uygulamalı çalışmaları içeren öğrenme etkinliklerinin yanında bazı etkinlikler model
geliştirmeyi gerektirir.
7. bu bilgileri yeni durumlara uygular ve onların kendi öğrenmeleri için
sorumluluk alırlar (SNAB).
NOTE: For a K-12 version, look at the Learning Process Questionnaire (LPQ)
78% of the PT and 98% of the FT have graduate degrees
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda
birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve
hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi
gerektirmektedir (Çınar vd. 2006).
Son yüzyıl içerisinde fen bilimleri eğitiminin
kalitesini arttırmak için gerekli görüldüğünde
eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin
geliştirilmesi, yeni yaklaşımlar oluşturulması
gibi çalışmalar yapılmaktadır (Salman 2006).
Bu yaklaşımların
en önemlilerinden biri de
yapılandırmacı
yaklaşımdır.
Yapılandırmacı yaklaşım
sosyo-kültürel
radikal
durumlu öğrenme
(Situated learning)
yaşam temelli öğrenme
(context based learning)
bilişsel
Yaşam Temelli Öğretim Nasıl Bir Yaklaşımdır?
Yaşam temelli öğrenme 1980’lerin başlarında İngiltere de York Üniversitesinde bir grup eğitimci tarafından önerilmiştir.
Yaşam-temelli (context-based) öğrenme yaklaşımının ana amacı, öğrencilere bilimsel kavramları günlük yaşamdan seçilmiş olaylar ile sunmaktır
böylece
öğrencilerin motivasyon
ve bilim öğrenmeye
isteklerini artırmak,
akademik kariyerlerinin başında
öğrencilerin fen bilimlerine karşı
ilgilerini artırmak,
öğrencilerin gerçek yaşam konuları
ile fen bilimleri arasındaki ilişkinin
farkına varmalarını sağlamak
ve öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini geliştirmektir
(Sözbilir vd. 2007).
Dale’nin Yaşantı Konisi
Edgar Dale (1969; aktaran Heinich ve diğerleri, 1993), hangi yaş grubunda olursa olsun öğrenenlerin yaşantı alanları ile bir öğrenme içeriğinin sunuluş biçim ve sırası arasında öğrenme açısından doğrudan bir ilişki olduğunu; bu nedenle öğretimin, somuttan soyuta doğru aşamalandırılması gerektiğini önermektedir. Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak, "yaşantı konisi" adını verdiği "öğrenme yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını düzenlemeye yardımcı bir model" geliştirmiştir.
Yaşam temelli öğrenme,
Öğrencileri bütün yetenekleri için
motive eder,
Öğrencilerin kendi öğrenmeleri için
sorumluluk almalarını sağlar,
kendilerini idare etme
becerilerini artırır,
Öğretmen ve öğrencilerin derslere karşı
çok daha fazla ilgi göstermelerini sağlar.
Bir çocuk kınanırsa her zaman
O da yapamaz başkalarını ayıplamadan
Ve düşmanlık görürse durmadan
Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan
Onunla edilirse alay
Utancı öğrenir en kolay,
Ve utançla yaşarsa eğer
Suçlamayı kendisine iş eder
Hoşgörü esirgenmezse ondan
Sabrı da öğrenir bir yandan
Ve verilirse ona cesaret
Nedir, Öğrenir kendine güvenmek.
Övgüyle ödüle layık görülürse çocuk
Hep almayı değil vermeyi de öğrenir çabuk.
Ve güven duyulmuşsa kendisine
O da kulak verecektir dostluğun sesine
Bir çocuk başkalarından görürse beğeni
Bilir kendisinin de sevmesi gerektiğini.
Ve ilgi,dostluk görürse eğer
Sevgiyi sevgiyle yürekten sezer.
Sevgiyi bulunca kucak dolusu
Dünya ile arkadaşlık kurmakta
Kalmaz korkusu...
Yaşayarak Öğrenme
Dorothy Law Nolte
Yaşam temelli öğrenmede
ders örneklerini
televizyon haberleri,
gazete raporları, TV ve
filmlerdeki dramalar sağlar.
Ders için seçilen içerikler öğrencilerin
ilgisini çeken güncel olaylardır.
Kaynaklar
Bennett, J. and Lubben, F. 2006. Context based chemistry: the salters approach. Internation
al Journal of Science Education,
28 (9), 999-1015.
Çınar, O., Teyfur, E., Teyfur, M., 2006. İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin
Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt: 7
Sayı:11
Koç, G., Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Duyuşsal Ve Bilişsel Öğrenme Ürünlerine
Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2002).
Salman, M., Ülkemizdeki Biyoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yapılan
Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,
5 / 7
Yaşam Temelli Öğrenme
Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse
Cuma, 16 Ekim 2009 21:20
Fen Bilimleri Enstitüsü,(2006)
SNAB, http://www.advancedbiology.org/
Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., Yıldırım, A., 2007. Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı
(context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I. Ulusal Kimya Eğitimi
Kongresi, 20-22 Haziran, syf
108.
NOT:Bu yazı Figen ÇAM, “Biyoloji Derslerinde Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının
Etkileri,” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, OFMAE Bölümü
Biyoloji ABD, 2008 adlı teze dayalı olarak hazırlanmıştır.
2. Ayrıca münazara, tartışma, araştırma ve rol oynama gibi etkinliklerde vardır.
Yaşam temelli öğrenmenin etkisini
araştırmak ve tanıtmak amacıyla
ilk uygulamaları İngiltere’de
Salters Advanced Chemistry (SAC),
Almanya’da Chemie im Kontext (ChiK),
Amerika’da Chemistry in Context (CiC),
İsrail’de Industrial Chemistry (IC) ve
Hollanda’da Chemistry in Practice (CiP)
yapılmıştır.
Çınar ağacını gördüm sonra
Toprağa kök salmayı öğrendim...
Hayatın İçinde Hayatı Öğrendim
Ateşe dokunmamayı öğrendim önce...

Hayatın İçinde Hayatı Öğrendim
...
Metin YILDIZ
...Fırtına oldum birden
Rüzgâr gibi esmeyi öğrendim,
Full transcript