Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хурал зөвлөгөөний ёс зүй

бие даалт
by

nomiko kiki

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хурал зөвлөгөөний ёс зүй

Хурал зөвлөгөөний ёс зүй Хурал Сайн бэлд Хуралын 3н хэлбэр : Хурал зөвлөгөөний үе шатууд: Анхаарах зүйлс: Хурлын бэлтгэл хурлын танхимын зохион байгуулалт: Хурлыг ихэвчлэн дараах хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Хурал бол ажил хэргийн харилцааны хамгийн өргөн хэлбэр байж болно. Хурал зөвлөгөөн хийх нь бие биетэй нь уулзуулдаг, мэдээллийг үнэлдэг, шийдвэр гаргадаг, өөдрөг сэтгэгдэл бий болгож байдаг эерэг талтай. Аливаа хурал зөвлөгөөний амжилтын 90% нь бэлтгэлээс шалтгаалдаг. Иймд хурлын бэлтгэл ажилд:

- Хурлын дэгийг зохиох

- Хурал хийх болсон шалтгааныг тодорхойлох

- Хуралд хэн оролцохыг гаргах

- Хурлыг хаана явуулахыг тогтоох явдал нэн чухал байдаг. 1. Мэтгэлзэх хурал маргаан
2. Чөлөөт хурал
3. Шийдвэр гаргах хурал - Хурлын байр

- Хуралд оролцогчид

- Хурлын удирдагч

- Тухайн хүн хуралд хэрхэн оролцох вэ 1. Хэлэлцэх асуудлаа батлах
2. Уг асуудлыг бүх баримтаар нь шүүмжлэн ярилцах
3. Шийдвэрийг эрэлхийлэх
4. Шийдвэр гаргах Хурлын ширээ сандалыг уг хурлын зорилгоос шалтгаалан янз бүрээр засдаг.
- Лекцийн танхим
- Дугуй ширээ
- Халз уулзалт
- Чандманалсан суудал 1. Хурлыг төлөвлөх
2. Төлөвлөгөөгөө дагах
3. Мэтгэлцээнийг зохицуулах Протокол нь хурлын явц, үр дүн, гаргах шийдвэрийг хэлэлцсэн асуудлыг дэс дараалалын дагуу тодорхойлон тэмдэглэсэн зохион байгуулалтын бичиг юм. Хурлын тэмдэглэл буюу протокол - шийдвэрлэсэн
- хэлэлцсэн
гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг. Хурлын тэмдэглэл буюу протокол нь: 1. байгууллагын нэр
2. баримт бичигийн нэр
3.огноо
4.баримт бичигийн дугаар
5.баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
6.хурлын тэмдэглэлийн бичвэр
7.хавсралтын тухай тэмдэглэл
8.гарын үсэг
9.тамга тэмдэг
10.хуулбар үнэн тухай тэмдэглэл
11.шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл Тэмдэглэл нь дараах бүрдэлтэй байна. · Дарангуйлалын шинжтэй

· Ганцаар даргалж хийлгэдэг

· Нэг хэв загварын

· Маргааны хурал

· Чөлөөтэй хэв шинжийн хурал гэж авч үздэг. Хурлын хэлбэрүүд. 1. Хуралд оролцогч хэнийг ч гэсэн санал бодол, хандлагаа чөлөөтэй илэрхийлэн гаргах нөхцөлийг аль болохоор бүрдүүлэх
2. Хүмүүс үг хэлж байхад саад учруулахгүй байхыг эрмэлзэх
3. Хүмүүсийн хэлсэн үгийг бодитой баримттай хэмээн чин сэтгэлээсээ хүлээн авч шийдвэр гаргах буюу цаашдын хэлэлцүүлэгт харгалзан тусгаж байх
4. Хэлэлцүүлгийг чанартай, тасралтгүй жигд эрчимтэй явуулахад анхаарах
5. Хурлын явцад гарах элдэв зөрчил зөрөлдөөнөөс сэргийлэх. Зөрчил гарсан нөхцөлд хуралд оролцогчдод түшиглэн учрыг нь олж, шийдвэрлүүлэх нь илүү ач холбогдолтой байдаг. Хурлыг удирдагчид тавигдах шаардлага: • Шүүмжлэл далд санааг агуулаагүй, ажил хэрэгч өнгө аястай байх зарчимтай
• Шүүмжлэлээр бусдын нэр төрийг гутааж болохгүй
• Шүүмжлэл хөдөлгөөнгүй нотлогдсон баримттай байх ёстой
• Шүүмжлэл эзэнтэй байна
• Шүүмжлэл бодитой, хэрэгжих магадлалтай, цаг хугацааны хэмжүүртэй байх шаардлагатай
• Шүүмжлэлийг эсэргүүцэхгүй байхыг хичээнэ
• Гарцаагүй тохиолдолд шүүмжлэл хэлсэн хүнийг нэрээр нь биш санааг нь эсэргүүцнэ. Санал шүүмжлэлд хандах зарчим:
Олонхын саналыг сонсож оновчтой шийдвэр гаргахад ашиглах явдалд санал шүүмжлэлийг гол утга санаа оршино.
Full transcript