Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trabajo sintesis

Prezzi trabajo sintesis
by

Nuria Teniente

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trabajo sintesis

Interrelacions dins de l'equip de treball
Funcions pròpies dels membres de l'equip
El servei d'infermeria: organigrama
Tasques i funcions pròpies de l'auxiliar d'infermeria
Torn d'un dia de l'auxiliar d'infermeria
Recolzament psicològic per part de l'auxiliar:
Comunicació verbal i no verbal
Actituds adequades a l'usuari
Empatia, assertivitat, escolta activa el procés de emmalaltir
La família davant de la malaltia
Afrontament de la malaltia
Expectatives del pacient
Descripció general del cas clínic
Treballem el cas d'una pacient que ingressa amb la descripció, signes i símptomes.
Cures auxiliars d'infermeria
Components del grup
Nuria Teniente Rubio
Mª Jesús Guillèn Torres
Alexandra Verdú Pellejero
Juana Mª Perez Moreno
Purificación López Otero
David Muñoz Lozano
Patologies previes
Diabetis Mellitus tipus 1.
Diagnòstic
Tuberculosi Pleural
En Urgències es realitza una exploració física:
TA, Tº, FC, FR, SAT O2, glucèmia capil·lar.
Es determina nivell de consciència
Patrons neurològics.
Proves complementàries:
Bioquímica, Hemograma, Rx Tx, ECG.
BK en esput
Biòpsia de la pleura i cultiu del líquid pleural
Tuberculosi Pleural
Com es transmet?
A Planta
Tractament específic (durant tres mesos):
Isoniazida : 300 mg/dia c/24h en dejú.
Rifampizina : 600 mg/dia c/24 h en dejú.
Pirazinamida: 25 mg/kg/dia c/12 h després esmorzar i sopar
Administració de medicaments
A Urgències

l'equip d'emergències li ha administrat sèrum glucosat (SG) al 10 % i.v,


Respirar normalment.
Alimentar-se i hidratar-se adequadament.
Eliminar residus orgànics.
Moure’s i mantenir postures apropiades.
Dormir i descansar.
Seleccionar la roba adequada.
Mantenir la temperatura corporal.
Mantenir la higiene corporal i el pentinat.
Prevenir els perills de l’entorn.
Comunicar-se.
Viure segons les pròpies creences i valors.
Treballar i realitzar-se.
Participar en activitats de lleure.
Aprendre i satisfer la curiositat.

Viginia Henderson
Educació per a la Salut
Objectius

Promoció de la salut
Conviure amb la seva malaltia
Prendre correctament la medicació
Fomentar bons hàbits alimentaris i l'exercici físic
Intervenció directa i indirecta de l'auxiliar d'infermeria


Triptic

Dispositius

Esfigmomanòmetre amb maneguet i fonendoscopi
Glucòmetre
Recipient estèril
Diagnòstic per imatge raigs X
TAC, TC o escàner
Agulles per a biòpsia pleural
Sonda nasoyeunal
Sistema d'extracció al buit amb el tub muntat
Xeringues especials amb rosca i taps per a les xeringues, a més de formerets o agulles de petit calibre per a la punció.
Mascareta facial tipus Venturi
Higiene hospitalària
Anàlisi dels recursos
Cures bàsiques d'infermeria

Mesures d'aïllament
Característiques de l'habitació en les precaucions respiratòries
Protocol de recollida de mostres d'esput
Algoritme DEA
Algoritme ennuegament
Protocol oxigenoteràpia
Protocol de l'administració de nutrició per via enteral
Característiques de la dieta del pacient Necessitats d'higiene
Protocol de Serumteràpia
Determinació Saturació D'oxigen
Importància dels patrons del descans i la son
Mesures d'higiene oral durant l'ingrés
Avaluació del dolor


Mesures d'aïllament:
David Muñoz Lozano
Higiene oral:
Alexandra Verdú Pellejero
Trasllat del pacient:
Mª Jesús Gillèn Torres
Higiene de mans:
Núria Teniente Rubio
Constans vitals:
Juana Maria Perez Moreno
Glucèmia i subcutània:
Purificación López Otero


Part grupal
Protocols individuals desenvolupats pels auxiliars
Dades de la pacient
Què és la tuberculosi?

Edat 46 anys
Sexe Dona
Pes 42 kg.
Febre de 42ºC
, dolor pleurític,
agut, tos,
taquicàrdia,
dispnea i sorolls pulmonars.
Expectoració de duració aproximada, 20 dies.

La tuberculosi pleural és una malaltia crònica, constitueix la manifestació
extrapulmonar més freqüent d'aquesta infecció i es presenta amb
freqüència variable.
La mycobacteria envaeix directament la cavitat pleural a través
del trencament de focus caseós subpleurals voltant de 6 a 12
setmanes després de la infecció primària.
El reservori fonamental és el ser humà
infectat que pot desenvolupar la malatia i eliminar bacils amb totes les maniobres respiratòries, especialmente en tosir o
esternudar, convent-se així en font d'infecció.

Quines són les seves símptomes?
Aprimament
Febre
Suors nocturnes
Prostració
Pèrdua de la gana
Dolor toràcic unilateral i falta d'aire, causat perquè apareix el vessament pleural
, més conegut com a aigua a la pleura

Objectiu: Evitar risc d'infecció

Respectar les següents precaucions:
Standards

Rentat de mans
Ús de guants
Peücs
Ús de bata, mascareta i protecció ocular
(sempre que pugui haver perill d'esquitx de sang, fluids biològics i secrecions)
Higiene i neteja de tot l'instrumental i material utilitzat amb el pacient


Precaucions específiques (respiratòries)

Neteja i desinfecció de l'habitació del pacient.
Mascareta d'alta filtració (tant per al personal com per a les visites)
Porta de l'habitació sempre tancada
Visites restringides

EPI
Operacions administratives i documentació sanitària
Que és la documentació clínica?
Documents sobre el procés assistencial del malalt on s'identifiquen els professionals sanitaris que hi han intervingut i que té com a finalitat essencial ajudar a garantir una assistència adequada al pacient.

Operacions administratives i documentació sanitària

La Qualitat assistencial consisteix, bàsicament a disposar i organitzar els elements i recursos d'un sistema sanitari per aconseguir els millors resultats possibles en l'estat de salut i en la qualitat de vida de pacients i usuaris. És la capacitat que pot tenir una organització o un acte concret d'assistència sanitària per satisfer les necessitats dels consumidors de serveis de salut.


Qualitat assistencial
Conclusions i agraïments
Ens van presentar un cas pràctic el qual havíem d'integrar els nostres coneixements per resoldre'l com auxiliar d'infermeria i creiem hem actuat com a tals .
Ha sigut una experiència profitosa de tal manera ens hem donat suport com a grup i creiem que hem aconseguit els objectius grupals i personals.
Agraïm a tota aquella persona que ens ha donat suport i aportat alguna millora o ens a donat forces perquè aquest treball pogués ser el que és!!

CAI Grup G8
Mª Pilar Giménez Pérez
1601C13 Semestre 13 - 14
Credit sintesis
08-01-2014
Proves Diagnòstiques
Full transcript