Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podróżowanie po Europie i świecie

No description
by

Natalia Kaszuba

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podróżowanie po Europie i świecie

"Polak za granicą"
Jednym z podstawowych zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest dbanie o Polaków przebywających za granicą. MSZ ma obowiązek informować obywateli o ryzyku wiążącym się z wyjazdami do innych krajów. W tym celu na ministerialnej stronie internetowej zamieszczono przewodnik „Polak za granicą”. Znalazły się w nim ostrzeżenia dla podróżujących, opisy różnych państw i zwyczajów ich mieszkańców. Z informatora można się dowiedzieć, jak postąpić w razie choroby, kradzieży lub aresztowania.
Utrata dokumentów za granicą
Po utracie dokumentów i pieniędzy w obcym kraju należy przede wszystkim skontaktować się z działającą tam polską placówką dyplomatyczną lub konsularną, a w razie jej braku – z konsulatem państwa należącego do UE. Jeżeli poszkodowany nie ma możliwości uzyskania pomocy od rodziny, konsul może mu przekazać sumę umożliwiającą powrót do kraju - to rodzaj pożyczki, którą należy spłacić po powrocie.
Po utracie dokumentów, pierwszą czynnością konsula będzie potwierdzenie tożsamości turysty, a następną – wydanie mu paszportu tymczasowego. Jeśli natomiast turysta zgłosi się do konsula innego państwa należącego do UE, urzędnik ten wyda mu Europejski dokument podróży.
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
To dokument ułatwiający obywatelom państw członkowskich UE skorzystanie z usług służby zdrowia w trakcie pobytu za granicą. W Polsce wydaje go Narodowy Fundusz Zdrowia – zazwyczaj na dwa miesiące. Dokument zapewnia posiadaczowi taką samą opiekę instytucji ochrony zdrowia działających w sektorze publicznym, jaką są otoczeni mieszkańcy odwiedzanego przez niego kraju.
Dokumenty zdrowotne niezbędne podczas wyjazdu za granicę:
* Dowód ubezpieczenia
To dokument potwierdzający ubezpieczenie turysty i odprowadzanie przez niego składek.
* Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
Strefa Schengen
13 lipca 1984 RFN i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Zaproponowanymi w niej rozwiązaniami wkrótce zainteresowały się kraje Beneluksu. 14 czerwca 1985r. w Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli osób przekraczających granicę pomiędzy państwami członkowskimi UE. W ten sposób powstała tzw. strefa Schengen.
Zjawisko terroryzmu
W ostatnich latach doszło do kilku zamachów terrorystycznych w różnych państwach. Celem terrorystów jest wywołanie poczucia zagrożenia. Ich działania najczęściej są dokładnie zaplanowane, skierowane przeciwko ludności cywilnej, motywowane politycznie lub ideologiczne.
Ze względu na cel ataku akty terroryzmu można podzielić na:
• ekonomiczne
• indywidualne
• masowe

Miejsca szczególnie zagrożone terroryzmem:
• szkoły, duże placówki edukacyjne
• siedziby władz państwowych i samorządowych
• rejony lotnisk i dworców kolejowych
• obiekty infrastruktury miejskiej
• zakłady chemiczne, zbrojeniowe


Zasady przewozu leków i żywności w samolotach

• Leki
Leki w płynie można transportować w bagażu podręcznym pod warunkiem, że są niezbędne podczas podróży.

• Żywność
Produkty w stanie stałym są dozwolone w dowolnych ilościach. Żywność w płynie podlega ograniczeniem objętości pojemników.

Podróżowanie po Europie i świecie
26 marca 1995r. ostatecznie zrezygnowano z kontroli granicznych, umożliwiając jednocześnie rozwój strefy i przystępowanie do nich kolejnych krajów. Aktualnie należy do niej 26 państw: 22 należące do UE oraz cztery stowarzyszone: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein. Państwami unijnymi, które pozostają poza strefą są Wielka Brytania i Irlandia.
Zaletami przynależności do układu są m.in.: swobodny przepływ ludzi oraz brak konieczności posiadania paszportu podczas przekraczania granic państw członkowskich.
Dziękuję za uwagę :)
Full transcript