Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Informationssökningsprocessen

Kurs för personalen.
by

Magnus Bromö

on 18 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informationssökningsprocessen

Informationskompetens Identifiera kunskapsbehov
Hitta relevant information
Fatta beslut och lösa problem Behöver skolan lära ut informationskompetens? Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. (…) Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr 11) Informationssökning som faktasökning,

informationssökning som att väga källor mot varandra för att kunna ta ställning i en kontroversiell fråga,

informationssökning som att granska och analysera för att förstå en kontroversiell fråga.

(Louise Limberg, 1998) Resultatet på skolarbetet är beroende av vilken inställning till informationssökning eleven har. Förberedelser

Förstå uppgiften

Vilket är målet?
Vad ska du ha uppnått när arbetet är färdigt?
Vilka krav måste du uppfylla?
Förberedelser

Sätt dig in i ämnet (lärobok, NE etc)

Tankekarta med idéer och uppslag

Fundera över lämpliga källor Fokusering

Undersöka den tillgängliga informationen för att hitta ett fokus
Vad vill du veta
Frågan måste vara genomtänkt

Slappna av! Läs! Reflektera! Formulera en fråga som infallsvinkel till ämnet
Tänk ut nyckelord som ingår i ämnet
Vilka källor finns tillgängliga? Välj sökvägar
• Bibliotek
• Databaser
• Sökmotorer
• Arkiv

Använd flera olika källor
• Uppslagsverk
• Böcker
• Tidnings- och tidskriftsartiklar
etc

Preciserad sökning
Samla ihop material som styrker fokus När sökandet inte ger mer
Förbered redovisning

Utvärdera processen Samarbete lärare - bibliotekarie

Uppgifter som kan omformuleras och avgränsas till hanterbara sökfrågor

Handledning och stöd i sökprocessen

Kritiskt tänkande

Bearbetning/presentation Eleven måste förstå hela processen innan de börjar sitt arbete Skolans mål

Att förbereda för:
Arbetslivet
Medborgaransvaret
Det mänskliga samtalet Informationskompetens en nödvändighet Förståelse av informationssökningsprocessen gör det möjligt för elever att överföra sina färdigheter till andra situationer då man behöver inhämta information. Att välja ett ämne måste få tid

Vilket ämne är du intresserad av?
Vad vet du redan om det här ämnet?
Vad vill du lära dig om ämnet? Planera uppgiften tillsammans

Läraren har ämneskunskaperna
Bibliotekarien kan informationssökning Viktigt att göra processen långsamt och närma sig den på ett genomtänkt sätt. Elever behöver tid att sätta sig in i materialet. Sökandet ska göras avspänt och reflekterande.

- Kvalitet vs. kvantitet Coloradostudien
1993, 2000 & 2010

"Elementary schools with at least one full-time endorsed librarian averaged better CSAP
performance than those with less than one full-time endorsed librarian."

http://www.lrs.org/documents/closer_look/CO3_2010_Closer_Look_Report.pdf Kuhlthaus modell av sökprocessen Fallgropar
• En frågeställning som är alldeles för stor.
• En frågeställning som inte kan besvaras eftersom informationen saknas.
• En frågeställning som kan besvaras med ja/nej och därför är ointressant
Full transcript