Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hukuk Sosyolojisi I

No description
by

Hasan Serdar Hoş

on 6 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hukuk Sosyolojisi I

Felsefe


Bilim


Sosyoloji


Hukuk Sosyolojisi
Hukuk Sosyolojisi; bilimsel bir disiplindir. Bilim olma çabasındadır. Hukuk sosyolojisi objektif, güvenilir bilgi üretme iddiasındadır.
Bütün bilimler felsefeden türer.
Felsefenenin ilgilendiği temel sorular bizi hukuk sosyolojisine ulaştıracaktır.
Felsefenin temel sorunları!?

1- Ontoloji(Varlık Felsefesi)

2-Epistemoloji(Bilgi Felsefesi)

3-Aksiyoloji(Değerler)
Felsefenin Temel Sorunları
Anthony Giddens-Kahve Sosyolojisi
Felsefenin Temel Sorunları
Hukuk Sosyolojisi Bağlantısı
Doğa bilimlerinde deney yapma imkanı mevcut fakat sosyal bilimlerde?
Sosyal bilimlerde de deneyin yerini gözlem alır ve de deneyimler üzerinden olgular incelenecektir.
Deneyim ise bizi tarih bilimine yönlendirir.
Bu nedenledir ki düşünürler (Marx, Weber, Durkheim) hukuk sosyolojisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilerek tarih okuması yapar.
Bilim
Felsefeden bağımsız bir hukuk bilimi olamayacağı kabulü söz konusudur. Hukuk sosyolojisi de bilim olma çabası içindedir.
I. Ders
H. Serdar Hoş

Hukuk Sosyolojisi
Var olma meselesi üzerinde durur.
Varlığın bütününe ilişkin genel ve toplu bir bilgi üretmeye çalışır.
Yöntem olarak soru sormayı benimser.
1- Ontoloji (Varlık Felsefesi)
Varlığın özü nedir?
Varlığın özünde değişmeyen bir şey var mıdır?
Varoluşun özü nedir?
Zihnimizin, irademizin dışında objektif-değişmeyen varolan bir varlık alanı var mıdır?
Yoksa tüm varlık bizim zihnimizin içinde midir?
Varlık
maddi
(Materyalizm)
ide
(idealizm)
2- Epistemoloji(Bilgi Felsefesi)
Bilgi nedir?
Varlığın bilgisine ulaşmak mümkün müdür?
Objektif bilgi mümkün müdür?
Mümkün değil dersek,
bilim noktalanır.
Mümkünse objektif bilgiye
hangi araçlarla ulaşabiliriz?
-Akıl?

-Deney/Gözlem?

-Sezgi?
Sınırsız?
Sınırlı?
Akıl, bilgiyi zaman, mekan,nesneler çerçevesinde sadece anlayabilir.Bunun dışındakileri algılayamaz.
Araç: Duyular
insanların hayatını yönlendiren değerlerin varlığı çok belirgindir. Değerlerle yönlenme insanlar farkında olmasa da vardır. (Örneğin güncel gelişmeler)
3- Aksiyoloji(Değerler)
Değerler
Evrensel midir?
Göreceli midir?
-Güvenilir olmak?
-Dürüst olmak?
-Adil olmak?
-Beslenmek?
-Barınmak?
-Üremek?
Gündelik hayatın devamına ilişkin gereklilikler tüm canlılarda vardır. Fakat insanı diğer canlılardan ayıran özellik nedir?
Sorgulamak!
Tüm canlılar varolmuştur fakat varoluşunu sorgulayan tek canlı olarak insan diğer canlılardan farklılaşmıştır.
Diğer canlıların değerleri var mıdır?
Mesela böceklerin vatan değeri?
Ya da ayıların dürüstlüğü?
Ya da kurtların güvenilirliği vb.?
Birey değerleri yakın çevresinden öğrenerek bunları fark etmeden devam ettiriyor ya da bunları sorgulayarak devam ettirip ettirmeyeceğine karar veriyor olabilir.
Değerler objektif midir? Değil midir?
Zaman ve mekana göre değişir mi?
Eğer öyleyse subjektif midir?
Bilimsel olarak incelenebilir mi?
Objektifse değerler arasında nasıl bir sıralama yapacağız?
Bunlar bizi felsefenin bir dalı olan Bilim'e götürür!
Descartes'in Ağacı
Bilim ile uğraşıyorsak felsefe bunun neresinde?
Ben bilim ile uğraşıyorum, felsefe beni ilgilendirmez denebilir mi?
Bilim ile uğraşıyor olmak felsefeden uzaklaşmayı gerektirir mi?
Bilimle uğraşıyor olma durumu bile felsefi bir tavra gönderme yapar. Felsefeyle uğraşan biri farkında olmasa bile felsefenin sorunlarına cevap verme arayışına girer. Hatta "bilgi mümkündür" önkabulünden hareket ederek kendini felsefi bir varsayım üzerine temellendirir.
Formel Bilimler
Sosyal Bilimler
Doğa Bilimleri
(Hukuk Sosyolojisi, Siyaset bil. vb.)
(Mantık,matematik vb.)
(Fizik, Kimya vb)
Bilim olma çabası bilgi üretme iddiasıdır. Sosyal bilimlerde bunun yerine "paradigma" kavramı kullanılır.
Paradigma, gözlemlediğimiz olayları, olguları açıklamakta kullandığımız bakış açısı kavramsal çerçevedir.
Belli bir konu hakkında birden çok paradigma mevcuttur. Bunlar birbirinden farklı hatta zıt nitelikte olabilirler. Bireyler kendilerine öğretilmiş görüşler çerçevesinde belki bir yada iki paradigmayı bilebilir. Fakat birden çok paradigmanın varlığı eleştirel bir bakış açısı kazanmamızı ve kendi görüşümüzün de belli bir paradigmadan bir tanesi olduğunu bunun da sorgulanabileceğini anlamış oluruz.
Paradigmalar bir olgunun bir çok boyutu olduğunu ve bunu başka boyutlarla görebilmemizi sağlar.
Kahve içmenin farklı boyutları
Sosyal
Kahve içmek bir tören haline gelmiştir. Güne hazırlık, iletişim ara vb. Bir kahve içelim mi?
Kültürel
Kahve içmenin yasaklandığı dönemler
olmuş. Kafein içeriği-keyif verici vb.
Ekonomik
içtiğimiz kahvenin Arj. Kol. vb. dünya çapında ekonomik döngüye yaptığı ekonomik katkı. Satıcı, ithal eden,ihraç eden vb.
Politik
Sömürgecilik faaliyetleri...Kahve kültürünün ortaya çıkması sömürgecilik faaliyeti ile paralel ilerlemiştir.
1- Varlık
Hukukun öz niteliği nedir?
Tabii Hukuk Teorisi
Doğa
Teolojik Dönem
Rasyonalistler
(Din-Mezhepler)
(insan aklı)
(Doğadan öykünme)
(fikir)
2- Bilgi
Deney ve Gözlem
19. yy başı, Auguste Comte,
Teolojik Dönem
Metafizik Dönem
Pozitif Dönem
Bilgi"üstün irade"de aranır.
Deprem vb.
Bilgi üretimi
Nedensellik analizi yok.
Eşyanın varlığı soyut
özelliklerde aranır.
Nedensellik var. Deney-Gözlem ile bilgi üretimi. 19. yy ile birlikte.
3- Değer
Sosyolojinin benimsediği tavır "evrensellik ve göreceliliktir." Hukuk Sosyolojisi ise "görecelilik" üzerinde durur.

Olgusal dünyada gözlem yapıp deneyimlerimizden yararlanırız. Bu açıdan da hukuk dünyasında değerlerin göreceliliğine bakarız.

Hukuk dünyasında tarihte belirli değerlerin tüm hukuk sistemlerinde varlığını saptayabiliyor muyuz? Belirli ortak değerler var mıdır? Yoksa göreceli midir?
Örnekler;

- Kimora Olayı; California, Japon anne ve iki çocuğu

-Adesanya Olayı; ABD, Nijerya kökenli anne ve çocuğu

-Mova Olayı: Vietnam Savaşı sonrası, Mova, kabile hayatı, kız kaçırma ritüel, kızın direnmesi ritüel, aksi taktirde kız iffetsiz, adam iktidarsız, vb.

Mary Judy olayı: ingiltere, yapışık ikizler, ailenin gerekçesi;din, doktorlar;yaşam hakkı, hukuk eliyle cinayet?"Görecelilik-Rölative" ile "Görecelik-Rölativizm" farklı kavramlardır.
Bu örneklerden çıkarmamız gereken sonuç; hukuk sosyolojisinde bilgi üretme aracı akıl, sezgi değil- deney ve gözlemdir dememizi sağlar.
Hukuki değerler evrensel olmalıdır diyebiliriz. Hukuki değerlerin içeriği itibariyle evrensel olmadığını, rölatif olduğunu gösterdik. Böylelikle hukuk sosyolojisinin metodolojisini az çok ortaya koymuş oluyoruz.
Yaşam hakkına yüklenen anlamların evrensel olmayabileceğini görebiliriz. Ama bu demek değildir ki yaşam hakkı evrensel bir hak değildir. Yaşam hakkı evrensel bir haktır fakat içerik olarak tartışmalara açıktır. Sorun hangi hukuki değerler arasında nasıl bir objektif sıralama yapılacağıyla ilgilidir.
Bir başka kültürün eylemini kendi kültürümüzle kıyaslayıp değerlendirmek bizi yanlış sonuçlara götürebilir. Olay nerede olursa olsun oranın hukuk sisteminin kurallarını uygulamazsak hukukun caydırıcılığı kalmaz. Hukuk bir kenara bırakılıp kültür uygulanırsa caydırıcılık kalmayacağı gibi benzer olayların tekrarlanmasının önü açılmış olur.
Evrenin sonsuz ve eşdağılımlı olduğunu ve evrende, dünyadan başka birçok gezegenin bulunduğunu söyledi. Aykırı görüşler beslediği için 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon mahkemesinde yargılanıp sapkın ilan edildi ve Roma'da diri diri yakılarak idam edildi.
Giordino Bruno
"Hak" birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı bir şeydir. R. Clark ABD Adalet Bakanı
Düşünmeye sevk edebilmesi için felsefenin öncelikle bir şaşkınlık yaratması gerekir.
Her şeyden kuşku duymak, bütün önkoşulları bir kenara bırakmak gerekir.
G.W.F. Hegel
Hukuk sosyolojisi, sosyolojinin yöntem ve tekniklerini kullanır. Bilimsel bilgi, doğal ve toplumsal dünyanın sistematik bir şekilde incelenmesi sonucunda elde edilen bir bilgi türüdür.

Bilimsel bilgiye, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak ulaşılmaktadır.

Bilimsel bilgi, bilim insanları tarafından gözlem, deney ve test etme yoluyla elde edilmesinin yanı sıra anlama, çözümleme ve yorumlamayla da elde edilmektedir.

Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem, genel anlamda geçerli ve güvenilir bilimsel bilgiye ulaşmak için izlenmesi gereken yolu ifade etmektedir.
HUKUK SOSYOLOJİSİNİN YÖNTEMİ
M.Ö. 6. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Thales'te, felsefe bakımından önem taşıyan husus, onun 'Neyin var olduğu', 'Neyin gerçek olduğu' ya da 'Neyin gerçekten var olduğu' sorusu üzerinde düşünmüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Full transcript