Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ledelsesstil #9 Case

No description
by

Niels Madsen

on 28 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ledelsesstil #9 Case

TRÆNERUDDANNELSE

LEDELSESSTIL
CASE 3: ANERKENDELSE OG FORVENTNINGER TIL MILJØET
U/14-holdet spiller kamp og du glæder dig som træner over, at spillerne lykkes med mange ting. I oplægget til kampen har du som noget nyt fokuseret på, at spillerne skulle have et mål for noget, som de gerne ville øve sig på i kampen. Du har fortalt spillerne, at de selv må vælge, om de vil øve sig på noget, som de ikke er så gode til eller om de vil øve sig på at blive endnu bedre til noget, som er deres styrker. Holdet er tidligere blevet trænet af Mogens, som prioriterede sejre over alt andet. Det har været en stor succes, da holdet i de sidste to år har vundet deres række uden at tabe én kamp i turneringen.
Efter kampen - som holdet taber med et enkelt mål mod et hold, som de aldrig har haft problemer med at vinde over - kalder du spillerne sammen for at evaluere indsatsen. Du roser spillerne for at have haft gode idéer i spillet og at de på trods af fejl blev ved med at fokusere på deres øvemål. Alle spillerne bidrager med deres opfattelser af deres egen og medspillernes indsats i kampen. Alle er tilsyneladende glade, da de forlader omklædningsrummet, men da du er på vej ud til din bil, bliver du mødt af et par forældre, som gerne vil have en forklaring på, at deres drenge fortæller, at de har haft en god evaluering med holdet, selv om kampen blev tabt. Flere forældre giver udtryk for, at spillerne ikke forstår det ændrede fokus på mål, som du har foretaget. To spillere har været oppe at skændes, fordi den ene synes godt om øvemålene, mens den anden er blevet vred over, at det er gået ud over resultatet. To af de andre spillere på holdet begynder at græde på vej hjem fra kampen.
Da du kommer hjem og åbner din computer, ser du, at der er kommet en mail fra endnu en forælder, der gerne vil have et møde hurtigst muligt.

Hvilke overvejelser giver denne situation anledning til, herunder?
Du er en demokratisk træner, der er meget optaget af, at spillerne lærer noget i både træning og kampe. Kampene bliver således ikke bare et produkt, hvor resultatet er det vigtigste. Du vil meget gerne informere forældrene om denne procesorienterede tilgang til drengenes udvikling. Du er desuden meget interesseret i at inddrage spillerne og selv lade dem opstille og evaluere deres mål med kampen.
2. Hvorfor reagerer forældrene?
a. De har været vant til en anden trænertype
Forældrene har været vant til Mogens, som er en meget diktatorisk træner, hvor der kun har været fokus på at skabe resultater. Din pædagogiske tilgang til drengene kan få forældrene til at opfatte dig som en alt for blød træner, der ikke sætter sig ordenligt igennem overfor drengene. Nu vinder drengene ikke ligeså mange kampe som tidligere, så der må jo være noget galt med trænerens metoder.
b. De har været vant til, at drengene vandt
Forældrene har vænnet sig til, at drengene har vundet mange fodboldkampe de sidste to år, de tabte i hvert fald ikke. Skiftet i trænertype og fokus i kampene kan derfor være svært at kapere for forældrene. Nogle forældre kan i en sådan situation få opfattelsen af, at deres drenge pludselig er blevet dårligere fodboldspillere, eller at du som deres nye træner slet ikke er god nok. Det er nemmest at måle sejre, hvorimod udvikling er langt sværere at gøre målbart.
c. De føler ikke, de er blevet informeret godt nok om den nye træners arbejdsmetoder
Forældrene kan reagere uhensigtsmæssigt, hvis de ikke er blevet grundigt informeret om ændringerne - og ikke mindst baggrunden for disse. Du kan som træner også få disse reaktioner, selv om du og klubben har informeret forældrene om de nye ændringer fra et kortsigtet til et mere langsigtet perspektiv på drengenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at træner og klub er vedholdende i deres arbejde og samtidig gentager, hvad hensigten og formålet med deres arbejde er. Det er ligeledes vigtigt, at spillerne bliver informeret om de nye ideer og arbejdsmetoder.
3. Hvordan ville de to andre trænertyper håndtere situationen?
En autoritær træner ville sandsynligvis ikke indføre øvemål og involvere spillerne i processen, og han ville ikke have fokus på processen og det langsigtede perspektiv, men derimod have et kortsigtet fokus på resultater.
En laissez-faire-træner ville forsøge at gøre alle tilpas uden at indgå i direkte dialog med de mest kritiske forældre, så han undgår konflikter. En laissez-faire træner kan arbejde både kortsigtet og langsigtet, men han ville sandsynligvis lade det være op til spillerne, hvilken måde de foretrækker at arbejde på.
4. Hvordan ville du håndtere situationen?
a. Indkalde alle forældrene til møde
Et møde giver god mulighed for at informere forældrene om dine ideer og arbejdsmetoder, og hvorfor du arbejder på den måde med drengene. Det er vigtigt, at du som træner kan begrunde dine valg og fortælle om både styrker og svagheder ved dine arbejdsmetoder. Forældrene får ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret de ting, som er anderledes end tidligere. Et møde vil signalere nærvær og åbenhed over for forældrene, og det vil kunne skabe en god relation til forældregruppen. Det kan være en god ide, at der er en eller flere personer fra klubbens ledelse til stede ved mødet.
b. Afholde et spillermøde
Det er en god ide, når man som træner starter med et nyt hold, at afholde et spillermøde uden forældre. Det giver mulighed for at informere spillerne om dine ideer og måde at arbejde på. Det vil ligeledes give dig og spillerne mulighed for at finde fælles fodslag, og spillerne får mulighed for at stille afklarende spørgsmål.
c. Undlade at gøre noget
Hvis du ikke gør noget, kan du komme til enten at virke svag eller arrogant i forældrenes øjne. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt får afklaret misforståelser ved at informere om dine ideer og måden du arbejder med drengene på. Hvis du ikke gør, kan situationen udvikle sig til noget meget negativt, og jo længere tid der går, desto sværere bliver det at reparere forholdet til forældrene.
d. Ændre din måde at være træner på
Hvis du ændrer din måde at arbejde med drengene på, vil det virke som om, at du har givet efter for forældrenes utilfredshed. Du har dermed givet forældrene magten, og det vil være nærmest umuligt for dig at genoprette din integritet over for både drengene og forældrene. Det er meget vigtigt, at du tør holde fast i dine ideer og måde at arbejde på. Det er ligeledes vigtigt, at klubbens ledelse bakker dig op.
e. Kontakte repræsentanter fra klubbens bestyrelse
Det er en god ide at kontakte relevante personer fra klubbens ledelse, da det er meget vigtigt som træner at kende klubbens retningslinjer for pædagogik, metodik og forældresamarbejde. Det kan være svært at navigere som træner, hvis der ikke er tydelige holdninger til disse ting fra klubbens ledelse. Desuden er det vigtigt for dig at vide, om du har klubbens fulde opbakning til at arbejde med drengene på denne måde.
f. Skrive en mail til hele forældregruppen
Det kan virke upersonligt og distancerende, hvis du bare skriver en mail. Du kan hurtigt komme til at virke svag eller arrogant i forældrenes øjne. Det virker langt stærkere at snakke med forældrene face-to-face. Desuden kan en sådan mailkorrespondance blive meget tidskrævende, hvis du skal svare alle forældrenes mails, og tonen i mailkorrespondancen kan hurtigt udvikle sig til at blive meget negativ eller grov.
1. Hvilken trænertype er du?
Full transcript