Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sınıf Yönetimi-Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Düzeni/Elif Keskin

No description
by

elif keskin

on 17 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sınıf Yönetimi-Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Düzeni/Elif Keskin

BÖLÜMÜN AMACI

Geleneksel Sınıf Yerleşim Düzeni
Tek Gruplu Yerleşim Düzeni
Çok Gruplu Yerleşim Düzeni

• Sınıfın fiziksel düzeninin önemini kavrayabilme,
• Sınıfın fiziksel düzenini değerlendirme,
• Sınıfın fiziksel değişkenlerini açıklama,
• Küçük ve büyük okulların yararlarını tartışabilme,
• Mekan ve öğrenme arasındaki ilişkileri çözümleyebilme,
• Uygun sınıf yerleşim düzenlerini oluşturabilmektir.

Bireyselleşti rilmiş Sınıf Yerleşim Düzeni
ÖĞRENME ORTAMININ FIZKSEL DÜZENI
Sınıfta Mobilya
Kullanımı
Sınıfta Işık
Ve
Renk
Sınıfın Isıtılması
Akustik ve Gürültü
Sınıfın Fiziksel
Değişkenleri

Sınıfın Büyüklüğü
Fiziki bir mekân olarak sınıfın düzenlenmesiyle ilgili temel ilkeleri belirlemek bunun akabinde düzenli fiziki ortamın, eğitim ve öğretim sürecinin etkinliği yönünüden önemini açıklamaktır.

Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının 3 temek işlevi vardır;
• Öğrencilerin fiziksel olarak rahat etmelerini sağlamak,
• Öğrencileri derslere motive etmek,
• Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmaktır.Bu bölümde, öncelikle okulun fiziksel düzenine ilişkin saptamlar ve önerilerde bulunacak, daha sonra sınıfın fiziksel düzenini tartışmak daha doğru olacaktır.

Okul bütün yönleriyle öğretim ve eğitime uygun bir mekan olmalıdır. Okul binaları planlanırken sınıf dışında diğer alanlarında iyi bir biçimde planlanması gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerde okul binalarının planlanması, özel bir uzmanlık alanıdır ve binaların tasarlanmasında mimarların yanı sıra

eğitimciler, yöneticiler

ve öğrenciler
de yer almaktadır.
Ülkemizde ise okul binalarının hangi standartlarda yapıldığını belirlemek adına yapılan çalışmalarda
Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayınlanan
Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi

ve yine son yıllarda bakanlığın yürüttüğü

Eğitime Fiziksel Katkı Projesi (EFİKAP
)
ile yapımı süren tek tip okul projeleri dışında devlet okullarının yapımında belirli standartların olmadığı görülmektedir.

Okul binalarının eğitim ve öğretime uygunlğuna ilişkin özellikler;
• Eğitim-öğretim plan programa uygun,
• Öğrencilerin gelişimsel düzeyine uygun,
• Öğrenci sayısına uygun,
• Doğal afetlere karşı güvenli,
• Öğrenciler için ulaşılabilir mesafede olmalıdır.


Okulun yeri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken bazı özellikler;
• Öğretim programına uygun,
• Bulunduğu yerin iklim koşullarına ve culture dokusuna uygun,
• Öğrenciler için rahat ulaşabilecekleri yerde,
• Bulunduğu yer yönünden güvenli,
• Trafik ve sanayi merkezinden uzak,
• Her türlü alt yapı hizmetlerinin sağlanabileceği yerde bulunması,
• İleriki yıllarda gerekir ise genişleme imkanına sahip,
• Yerleşim yerinin merkezine konumlanmalı,
• İlköğretim okulları yürünebilecek mesafede, ortaöğretimin ise yerleşim merkezine uygun mesafede olmalıdır,
• Kamulaştırma açısından ekonomik olmalıdır.

Okulun Yeri
Okulun
büyüklüğü
Küçük Okulların Yararları
Küçük Okulların Sınırlılıkları

Olumlu sınıf iklimi oluşturmak güç olabilir.
Araç-gereç ve diğer imkanlardan yoksun olabilirler.
Daha az deneyimli öğrentmenler görevlendirilebilir.

Büyük Okulun Yararları

Öğretmenler kendilerini geliştirebilirler.
Farklı dersler ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Büyük Okulların Sınırlılıkları

İlişkiler esmi nitelikte olup, kapalı bir iklim oluşabilir.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüksek olabilir.
Kaynaklara ulaşmada yetersizlik yaşanabilir.
Disiplin problemi daha çok olabilir.
Bazı derslerde alan öğretmeni temini güç olabilir.
Okul binası eski olabilir.


Öğrencilerin başarısı daha yüksektir.
Öğrencilerin okulu terk etme oranı düşüktür.
Okulda şiddet ve güvenlik sorunları daha düşük düzeydedir.
Öğrenciler okulları hakkından daha olumlu görüşlere sahiptir.
Öğrenciler eğitimsel faliyetlere daha fazla katılmaktadır.
Küçük okullar, alt sosyal, ekonomik gruplar ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için daha yararlıdır.

Okulun Fiziksel Düzeni

Sınıflar, öğrencilerin yalnızca öğrenim gördükleri yerler değil, aynı zamanda onlar için birer yaşam alanıdır.
Sınıf eğitimsel sürecin temel birimidir.

Sınıfın Fiziksel Düzeni

Küçük sınıfların öğrenci başarısı üzerindeki etkisine bağlı olarak eğitim politikaları küçük sınıflar oluşturma yönünde gelişmiştir. Küçük sınıfların büyük sınıflara göre daha etkili olduğu yönler şöyle sıralanabilir;
İlköğretimin ilk sınıfları için,
-Alt sosyo-ekonomik gruplardan gelen öğrenciler için,
-Özel eğitime muhtaç öğrenciler için,
-Okuma-yazma ve matematik dersleri için daha etkilidir.

Sınıf büyüklüğüne karar verilirken şu maddeleride göz önünde bulundurmak gereklidir;
Öğrecinin özellikler ve gelişim düzeyi,
-Derslerin niteliği,
-Kullanılan öğretim yöntemleri
-Mekanın özelliği

Sınıfın Büyüklüğü
Sınıflar, küçük, normal ve kalabalık sınıflar olarak 3 gruba ayrılabilir.


Sınıflarda kullanılan mobilya, oturma pozisyonlarını etkileyen en önemli faktördür. Küçük yaşlarda kazanılan duruş pozisyonları ve yetişkin döneminde bu alışkanlığın düzeltilmesi zor olduğundan sınıflarda kullanılan mobilyaların seçimine ayrıca özen gösterilmelidir. Geleneksel öğrenmenin gerçekleştiği sınıflarda
sıralar,
işbirliğine yönelik öğrenmenin uygulandığı sınıflarda ise
masa ve sandalyeler
kullanılmaktadır.

Sınıfta Mobilya Kullanımı

Sınıfın ışıklandırılmasında olabildiğince

güneş
ışığından yararlanılmalıdır. Sınıflarda geniş ve sayıca fazla pencere kullanılmalıdır. Doğal güneş ışığının yanı sıra sınıflar,

florasan
tip ampullerle aydınlatılmalıdır.
Renkler; insanlar üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.
Mavi
ve
yeşil
insanlarda rahatlık hissi olurşturuken,
kırmızı
ve
turuncu
uyarıcı renklerdir. Düşük kademedeki öğrenciler için parlak tonlar, ileri kademeler için pastel tonlar tercih edilmelidir.

Küçük sınıflar,
20’den az öğrenciye sahip olan sınıflardır. Öğretmenle öğrencinin birebir çalışmasını gerektiren dersler için idealdir.

Normal sınıflar,
20-30 arası öğrenciye sahip olan sınıflardır. Öğretmenin pek çok öğretim yöntemini sorunsuzca kullanabileceği sınıflardır.


Kalabalık sınıflar,
30’dan fazla öğrenciye sahip olan sınıflardır. Kalabalık sınıflarda etkin bir yöntem olarak düz anlatım kullanılabilir. Bu tarz sınıflarda öğretmen her öğrencisini ayrı ayrı tanıyıp, sorunlarıyla ilgilenmektre güçlük çekebilir.
Öğrenme Hedefleri
Öğrenciler zamanlarının çoğunu okul binaları ve sınıflarda geçirmektedirler. Bu nedenle, öğrenciler her yöneden kendilerini rahat ve huzurlu hissedecekleri yerler olması önemlidir.
Sınıfta Işık ve Renk

İnsalar, normal hava sıcaklığı 17-23 C’ değerler arasında güvenli olarak çalışabilmekte ve üretmektedirler. Bu nedenle öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunduğu ortamın uygun ortam sıcaklığına sahip olması gerekmektedir. Sınıf ortamı oluşturulmasında ve düzenlenmesinde
sıcaklık, nem oranı
ve
hava akımı
birlikte düşünülmelidir.

Sınıfın Isıtılması
Akustik estetiğe sahip bir sınıf ortamı oluşturmada;

Tavan yüksekliğinin ortalama üç metre olması,
Ses emici yüzlerin oluşturulması,
Yerlere halı kaplanması,
Öğretmen-öğrenci arası mesafenin en aza indirilmesi,
Gerekiyorsa ses düzenekleri kullanılmalı,
Okulların gürültü merkezlerinden uzak olması,
Özel amaçlara yönelik özel odaların oluşturulması,
Sınıf akustiği için teknik elemanlara danışılması,
Havalandırma ve klima sistemlerinin bulundurulması.

Akustik ve Gürültü
Sınıfın Yerleşim Düzenleri
Kullanılan en yaygın yerleşim düzenidir,
Öğretmen merkezli eğitim için uygundur,
Daha fazla sayıda öğrenciyle öğretim yapmak uygundur,
Öğretmenin her an bütün öğrencileri görmesine imkan sağlar,
Öğrencilerin grup çalışması yapması sınırlıdır.
Ek-1’ de geleneksel sınıf yerleşim düzenine örnek bir sınıf krokisi verilmiştir.

Geleneksel Sınıf Yerleşim Düzeni
Bireysel öğrenme için uygundur,
Çoğunlukla, fen bilgisi, bilgisayar ve yabancı dil laboratuvarları bu düzene uygun olarak oluşturulur,
Bu düzen bireyin kendi hızında öğrenmesine imkan tanır.
Ek-2’ de bireyselleştirilmiş sınıf yerleşim düzenine örnek bir sınıf krokisi verilmiştir.

Bireyselleştirilmiş Sınıf Yerleşim Düzeni
Sınıftaki bütün öğrenciler tek bir grup olarak yerleştirilir,
Öğrenciler, daire, kare, köşeli ‘U’ ya da ‘V’ şeklinde oturabilir.
Öğretmen grubun bir üyesidir,
Bu düzenleme küçük sınıflar için uygundur,
Sınıf üyeleri diğer arkadaşları gözlemleme imkanına sahiptir.
Ek-3’ de tek gruplu yerleşim düzenine örnek bir sınıf krokisi verilmiştir.

Tek Gruplu Yerleşim Düzeni
Öğrencilerin gruplar halinde çalışmasına imkan sağlar,
Öğretmenin rolü daha çok gruplar arasındaki ilişkiyi sağlamaktır,
Öğretmenin kontrol edebileceği sayıda grup olmalı ve kalabalık sınıflar için uygun değildir,
Öğrencilerin işbirliği yapmalarına imkan sağlar.

Çok Gruplu Yerleşim Düzeni
Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir...
Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Teşekkür ederiz...
Full transcript