Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fónaic na Gaeilge

Cur i lathair
by

Rachel O'Hare

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fónaic na Gaeilge

Múinteoir Rachel
Múinteoir Christina Fónaic na Gaeilge Cad é a bheidh ar eolas agaibh? Ar scath a chéile a mhaireann na daoine... - Cad é an rud í Fónaic na Gaeilge?
- Cén fáth ar chóir daoibh a bheith páirteacht linn?
- Cén dóigh a dtig linn a bheith ag obair le chéile? - Na fuaimeanna a dhéanann achan litir
- Seasann litir amháin d'fhuaim amháin
- Cuidíonn FnaG na fuaimeanna is coitianta a fheiceáil i bhfocail.
- Caithfidh muid tús a chur le FnaG le teanga béil

"The glue that holds the words in memory for quick reading."
Ehri (1992) Fónaic na Gaeilge What a child can do with help today he can do alone tomorrow”
Vygotsky (1978, p. 87)

Young children learn best when..practicioners and parents/carers work in partnership to ensure children achieve their full potential. CCEA, 2008 (lth 23) Bígí linn! Éisteacht, Tuiscint, Caint

Scileanna, airde agus éisteachta,
Feasacht fhóineolaíoch
Úsáid shóisialta teanga
Teanga agus Smaointeoireacht
Síneadh stór focal Cén fath a bhfuil Fónaic na Gaeilge tábhachtach? - Cruinnithe
- Dialann lae
- Ceardlanna Gníomhaíochtaí sa bhaile... - Bígí cinnte go bhfuil sibh ag caint le bhur bpáistí
- Bígí ag léamh chomh minic agus is féidir
- Bainigí sult as an léitheoireacht agus an scríbneoireacht

Dánta,
an bhfuil rím ann?
Bí i do Róbat
Scríobh cartaí agus líosta síopadoireacht Rímeanna Taobh istigh den achan rím, bíonn buille socair.
Mar shampla: Froganna Beaga

Is é an scíl seo ar na buanna bunúsach do pháistí.
Nuair atá sin ag na páistí, bíonn siad ábalta rudaí a léamh, a scríobh, agus a phlé.
Full transcript