Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4HV Maatschappijleer - Blok 1 2015/2016

No description
by

on 13 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4HV Maatschappijleer - Blok 1 2015/2016

Maatschappijleer - Blok 1 [Les 1]

Wat moet je doen in een blok?
Leervragen maken en aftekenen

KWT-opdrachten maken, inleveren en opzeggen

SE maken (einde blok)


PO maken in blok 2 en blok 3
Waar gaan we het dit jaar over hebben?
Blok 1: Wat is maatschappijleer (H1) & Rechtsstaat (H2)

Blok 2: Parlementaire democratie (H3)

Blok 3: Pluriforme samenleving (H4)

Blok 4: Verzorgingsstaat (H5)


Wie ben ik?
Demy Olijhoek (OLD)

Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag

KWT op dinsdag en vrijdag

demyolijhoek@mla.msa.nl
SE's & PO's
Voor maatschappijleer krijg je een schoolexamencijfer. Het vak sluit je na dit schooljaar af.

SE's tellen ieder voor 20% mee
PO's tellen ieder voor 10% mee

Aan het einde van het jaar heb je recht op
één
herkansing
Hoe zien de lessen eruit?
Neem altijd je boek en schrift mee

Opdrachten buiten het boek om

Werktijd (niet altijd!)

Actualiteit:
Nieuws van de Week

Nieuws van de Week
Nieuwsbericht naar keuze

NvdW-formulier invullen en inleveren

Presentatie van ongeveer 5 minuten

Stelling en discussie met de klas

Belangrijke data blok 1 - 4HQ1
Voortgangstoets:
dinsdag 22 september

Inleveren KWT-opdrachten:

SE:
dinsdag 13 oktober

Vergeet niet je leervragen af te tekenen voor einde blok!

Belangrijke data blok 1 - 4HQ2
Voortgangstoets:
dinsdag 22 september

Inleveren KWT-opdrachten

SE:
dinsdag 13 oktober

Vergeet niet je leervragen af te tekenen voor einde blok!

Belangrijke data blok 1 - 4HQ3
Voortgangstoets:
donderdag 17 september

Inleveren KWT-opdrachten

SE:
donderdag 15 oktober

Vergeet niet je leervragen af te tekenen voor einde blok!

Belangrijke data blok 1 - 4VQ1

Inleveren KWT-opdrachten

SE:
vrijdag 16 oktober

Vergeet niet je leervragen af te tekenen voor einde blok!

Belangrijke data blok 1 - 4VQ2

Inleveren KWT-opdrachten

SE:
vrijdag 16 oktober

Vergeet niet je leervragen af te tekenen voor einde blok!

KWT-opdrachten
Belangrijke begrippen (dit blok)
Normen & waarden
Maatschappelijk probleem
Vooroordelen
Invalshoeken
Grondrechten
Trias Politica
Macht
Rechtspraak
Straffen
Officier van justitie
Dictatuur
Privacy
Vrijheid
Veiligheid
Persoonlijke identiteit

Persoonlijke eigenschappen:
biologisch
en
cultureel
bepaald


Opdracht
Wat is jouw persoonlijke identiteit?

Wat onderscheidt jou van iemand anders?

Kan van alles zijn, van hobby tot passie tot religie!


Maatschappijleer - Blok 1 [Les 2]

Wanneer is iets een maatschappelijk probleem?
Deze les
Nieuws van de Week

Maatschappelijke problemen

Invalshoeken van maatschappijleer


Is er sprake van een maatschappelijk probleem?
Kenmerken van een maatschappelijk probleem

Vechtpartij met Koevoet op snelweg (NOS - 22 augustus 2015)
Een verkeersruzie op de A59 bij Waalwijk is uitgelopen op een vechtpartij. Twee mensen raakten gewond.


Eénvijfde van oud-studenten is wanbetaler (NOS - 23 augustus 2015)
Ruim één op de vijf oud-studenten die hun studieschuld moeten afbetalen, heeft een betalingsachterstand.


Zeker 650.000 Indiërs getroffen door overstromingen (NOS - 23 augustus 2015)
Door de zware regenbuien is de Brahmaputra-rivier buiten zijn oevers getreden. De overstromingen in het gebied hebben tot dusver twaalf levens geëist.


One Direction tijdelijk uit elkaar (NOS - 24 augustus 2015)
De leden van de Britse boyband gaan in 2016 werken aan hun solocarrières.Onderzoeken van een maatschappelijk probleem
Stel je voor - je bent een journalist...
En je mag iemand interviewen over de krimp in Zeeland.

Omdat je de kwestie zo uitgebreid mogelijk wilt onderzoeken, stel je
één vraag vanuit iedere invalshoek
.

Welke vier vragen ga je stellen?
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2051983-krimp-in-zeeland-de-ouderen-blijven-over.html
Zeeland krimpt: de bevolking neemt af, want er worden minder baby’s geboren.
Maar de provincie krimpt vooral doordat de Zeeuwse kinderen vertrekken om elders
te studeren en niet meer terug te komen. Hun ouders blijven en worden steeds ouder.
Zeeland is dan ook de meest vergrijsde provincie van Nederland.
Maatschappijleer - Blok 1 [Les 3]

Doel van de rechtsstaat
Deze les
Nieuws van de Week

Betrouwbaarheid van bronnen

Rechtsstaat


Burgers beschermen tegen te
veel macht van de overheid
Rechtsstaat
In een rechtsstaat zijn
rechten en plichten
voor burgers én voor de overheid
vastgelegd in wetten
Rechtsstaat
Maatschappijleer - Blok 1 [Les 4]

Deze les
Nieuws van de Week

Uitgangspunten van de rechtsstaat

Werktijd


Grondbeginselen van de rechtsstaat
Grondrechten
Fundamentele vrijheden en grondrechten.
Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Machtenscheiding (Trias Politica)
Nationale en internationale verdragen.
Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht ligt bij verschillende instellingen.
Legaliteitsbeginsel
Al het handelen van de overheid is vastgelegd in wetten.
Wetten mogen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
Klassiek en sociaal.
Trias Politica
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Maatschappijleer - Blok 1 [Les 5]

Deze les
Voortgangstoets

Strafrecht: de opsporing

Opsporing- en aanhoudingsfase: documentaire 2014Opdracht

Opsporings- en aanhoudingsfase

Documentaire 2014


http://omroep.human.nl/2doc/officier-van-justitie.html

In een rechtsstaat heeft
de overheid twee
voorname taken:
RECHTSBESCHERMING
RECHTSHANDHAVING
BEPALEN WAT BURGERS MOGEN DOEN EN WAT NIET
ZORGEN VOOR INDIVIDUELE VRIJHEID VAN BURGERS
Bijvoorbeeld:

Vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van godsdienst
Recht op privacy
Vrijheid van burgers
Veiligheid van burgers
Camerabewaking
Fouilleren
Politie (geweld)
Gegevens opvragen bij Facebook
Veiligheid!
Vrijheid
Veiligheid
RECHTSBESCHERMING
RECHTSHANDHAVING
OVERHEID
Maatschappijleer - Blok 1 [Les 6]

Deze les 4 havo
Nieuws van de Week

Voortgangstoets bespreken

Criminaliteit: wat is dat?

Opdracht


Misdrijf
Ernstig strafbaar feit

Registratie door justitie: altijd een strafblad

Maximum vrijheidsstraf: levenslang


Verkrachting, moord, mishandeling, afpersing


Overtreding
Lichtere zaken

Meestal geen registratie door politie

Maximum vrijheidsstraf: één jaar,
meestal een boete


Openbaar dronkenschap,
door rood rijden, geluidsoverlast


Criminaliteit: wat is dat?
Criminaliteit!
Opdracht
Wie wordt crimineel? (p. 44-45)

In tweetallen

Geef voor ieder van de theorieën aan wat men ziet als de
oorzaak
van crimineel gedrag

Hoe kun je, denkend vanuit een bepaalde theorie, criminaliteit
oplossen
?

Maatschappijleer - Blok 1 [Les 7]

Deze les 4 havo
Nieuws van de Week

Bespreken criminaliteitstheorieën

Het strafrecht

Documentaire - de rechtbankWie zitten er allemaal in de rechtszaal?

Doelen van straf
Wraak en vergelding

Afschrikking

Voorkomen van eigenrichting

Resocialisatie

Beveiliging van de samenleving
http://www.npo.nl/de-rechtbank/29-10-2013/NCRV_1641365
Deze les 4 vwo
Nieuws van de Week

Bespreken criminaliteitstheorieën

Het strafrecht

Kijken in de ziel - Rechtershttp://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-rechters/03-08-2015/VPWON_1236330
Deze les 4 vwo
Nieuws van de Week

Het dilemma van de rechtsstaat

Opdracht criminaliteitstheorieënVrijheid!
Maatschappijleer
Blok 1
Full transcript