Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Green Power :Biogas and Life

No description
by

merve turkay

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Green Power :Biogas and Life

1. Biyogaz'ın Tarihçesi
Biyogaz konusundaki ilkyazılar 1682 yılında Robert Boyle ve Denis Papin ile 1727 yılında Stephen Hales tarafından yazılmıştır. 1895 yılarında İngilizler biyogaz teknolojisini geliştirerek çok amaçlı kullanmıştır. 2.Dünya'da ve Türkiye'de Biyogaz
Gelişmekte Olan Ülkelerde Biyogaz Tesisi Sayısı
ÜLKELER TESİS SAYISI
ÇİN 7. 000.000
HİNDİSTAN 2.900.000
KORE 29.000
BREZİLYA 2.300
BANGLADEŞ 576
NEPAL 49.500 3. Biyogaz'ın Tanımı ve Oluşumu
Kimyasal oluşumu
Fermantasyon ve Metan Oluşumu
I. Kademe
II.Kademe
III. Kademe BİYOGAZ 4.Biyogazın Bileşenleri, Özellikleri ve Kullanım Alanları
Biyogazın bileşimi elde edildiği organik maddenin cinsine ve fermantasyon şekline bağlı olarak değişir.
Biyogazın teknik özellikleri
1 m3 biyogazın özellikleri
Biyogazın avantaj-dezavantajları
Biyogazın depolanması Biyogazın Kullanımı Biyogazın Motorlarda Kullanımı
Biyogazın Evsel Cihazlarda Kullanımı Hazırlayan: MerveTÜRKAY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eyüp ATMACA Hayvansal Atıklar
Ham Gübre
Sıvı Gübre
Bulamaç Gübre
Katı-Sıvı Gübre
Katı Gübre
Bitkisel Artıklar Gıda Atıklarından Biyogaz Üretimi Sıcaklık
Hammadde konsantrasyonu
Yükleme oranı
Bekleme süresi
Reaksiyon ortamı
Bakteriler ( Metan bakterileri için uygun ekosistem)
C/N Oranı
pH
Karıştırma (avantajları)
Gobar su oranı
Uçucu asitler
Katı içeriği
KOI
Zehirli materyaller
Toksitler
İşlem Süreci ile İlgili Özellikler
i.Uçucu katı madde (UKM) oranı ve organik kuru madde oranı
ii.Hidrolik yükleme oranı ve bekleme süresi
iii.Fermantasyon sıcaklığı
iv.Kuru madde ve organik kuru madde oranı Biyogaz nedir ? Sistemleri Oluşumu Biyogaz Üretiminde Kullanılan Organik Atık Maddeler Fermantasyon Esnasında Biyogaz Üretimini Etkileyen Faktörler Biyogazin Üretimini Etkileyen Faktörler Biyogaz ve Çevre
Optimum Fermantasyon Koşulları Farklı Ürünlerden Metan Üretim Oranları Metan Fermantasyonunun Prensibi Organik maddelerin anaerobik şartlarda sindirilmesi Biyogazın Teknik Özellikleri Normal şartlar altında 1 m3 biyogaz
= 0,66 lt motorin 0,62 litre gazyağı
= 0,75 lt benzin 1,46 kg odun kömürü
= 0,25 m3 propan 3,47 kg odun
= 0,2 m3 bütan 12,3 kg tezek
= 0,85 kg kömüre 4,70kWh elektrik enerjisi Biyogazın Avantaj ve Dezavantajları
Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.
Atık geri kazanımı sağlar.
Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.
Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.
Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir.
Biyogaz temiz ve ısı değeri yüksek bir enerji kaynağıdır.
Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir gübre haline dönüşmektedir.
Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybetmektedir. Biyogazın Depolanması
Anaerobik arıtma sonucu oluşan biyogaz farklı tip kaplarda depolanır. Bunlar;
1. Su sızdırmaz, yüzebilir gaz tutucu
2. Gaz torbaları
3. Yüksek basınçta depolamak için ayrı gaz tanklarıdır. Basınçlara göre biyogaz depolama sistemleri; Biyogazın Üretim ve Kullanım Alanları Biyogaz üretimi sırasında fermantasyonu etkileyerek oluşacak gaz miktarını ve gazın CH4 miktarını etkilemektedirler. Bunlar;
Biyogaz Tesisinde Kullanılacak Materyal İle İlgili Faktörler
i.Materyalin cinsi ve içeriği
ii.Kuru madde ve organik kuru madde oranı
iii.İçerdiği yataklık miktarı
iv.Partikül büyüklüğü
v.Yabancı madde oranı
vi.Yoğunluğu
Biyogaz Sistemindeki Üreteçle İlgili Özellikler
i.Üretecin boyutları ve hacmi
ii.Üretecin yapıldığı malzeme
iii.Karıştırma, yükleme ve boşaltma sisteminin özellikleri
iv.Isıtma sistemi ve yalıtım özellikleri
v.Bulunduğu yer
Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri ve Biyogazdaki Metan Miktarları Fotosentez Biyogaz Döngüsü Biyogaz Üretecinin Bölümleri
Fermantasyon tankı
Hammadde giriş borusu
Atık çıkış borusu
Fermentör
Oynar kapak ve gaz alma borusu
Isıtma Düzenekleri
Karıştırma düzenekleri
Dolum ve boşaltım düzenekleri
Gazometre
Biyogaz Üretim Sistemleri
Beklemeli sistem
Sürekli yüklemeli sistem Fermenter Besleme Yöntemleri
Sürekli fermantasyon
Beslemeli kesikli fermantasyon
Kesikli fermantasyon Konuyla ilgili yapılan örnek çalışmalar ve sonuçları
Full transcript