Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst jonge kind, De Schalm Alblasserdam

6 februari 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst jonge kind, De Schalm Alblasserdam

wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
Leerplankader voor het jonge kind
Tussendoelen SLO
Wat zijn je gegevens?
O
pbrengst
G
ericht
W
erken
'Kleuter zijn is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding'
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
Van inhoud naar activiteit
Speerpunten
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
https://www.leraar24.nl/kleuters-spelen-in-hoeken/
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
Verdieping Jonge Kind
Waar gaan we mee aan de slag?
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid
dieper leren
OpbrengstGericht Werken vanuit spel
een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar het ontwikkelt door te spelen.
een beredeneerd aanbod door
handelingsgericht te observeren


dieper leren
leerlingvolg-
systeem

vaardigheden
werken aan
Opdracht
- Neem een rekeninhoud voor de komende periode.

- Bedenk op elk niveau een passende activiteit.

- Wissel uit.

- Wat kan de verbinding tussen hoeken zijn?
- wat is de verbinding met peuters?
- wat is de verbinding met groep 3?
in tweetallen
- Hoe houd je als duo collega’s het
overzicht over het beheersen van de doelen
als je tijdens de speelwerkles inspeelt op de individuele doelen?

- Hoe kunnen we de
kleine kring onderdeel laten zijn van het spel in de hoeken
, waardoor we kinderen niet uit hun spel hoeven te halen voor een aparte kleine kring die vaak niet aansluit bij hun interesse van dat moment.

- Hoe kunnen we
leerdoelen meer integreren in hoeken
i.p.v. in werkjes en hoe moet onze thema-planning en het periodiek hiervan veranderen om dit mogelijk te maken?

Thema-Groeps-Plan
dinsdag 6 februari 2018
Full transcript