Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Barn och kemikalier

No description
by

Anna-Sofia Preece

on 20 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Barn och kemikalier

Barn och kemikalier
Läget idag
Nationella miljömålet "Giftfri miljö"
"Kemikalier", miljögifter & särskilt farliga ämnen
Industriutsläpp? Avgaser?

- Mat
- Vatten
- Inomhusluft

Upptag genom huden
Vad kan man göra?
Konsumenter har makt!
Köp inte onödiga prylar och hygienprodukter
Undvik onödiga plastprylar (mjuk plast och skumplast)
Välj miljömärkt och ekologiskt
Ge inte barn elektronikprylar att leka med
Undvik billigt smink och smycken
Vatten och papperstvättlapp till blöjbyte
Leksaker av trä generellt bättre
Våga fråga i butikerna
Kolla vår fickguide
Ge barnen tid istället för prylar
Aktiviteter, lekar, pyssel...
Vad är Naturskydds-föreningen?
Ideell organisation med drygt 100 år på nacken.
Över 200 000 medlemmar
24 länsförbund , över 250 kretsar och tre nationella nätverk
Internationellt arbete
Miljö, natur, hälsa och global solidaritet
Strategier: politisk påverkan, naturkänsla och konsumentmakt
Tidskriften
Sveriges Natur
Karlstads Kemikaliegrupp
Anna-Sofia Preece
Kemikaliearbetet
Nationellt: Kemikalienätverket
Ca 1 000 medlemmar
Stöttar lokala grupper
Driver olika projekt, nu senast:
Operation Giftfri Förskola

Lokalt: Karlstadkretsens kemikaliegrupp
Arbete efter medlemmarnas intresse
Projekt Leksaksfrågan
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Kemikalieinspektionen:
"
Att arbeta för Giftfri miljö är allas ansvar
För att nå Giftfri miljö behöver alla berörda ta sin del av ansvaret. Företag, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter kan bidra med viktiga insatser.

Vi behöver ännu bättre kunskap om hur kemiska ämnen påverkar hälsa och miljö. Vi behöver bättre information om de kemiska ämnen vi använder så att vi kan hantera dem säkrare. Och vi behöver helt komma bort ifrån användning av särskilt farliga ämnen
."

Barn och kemikalier
Små barn stoppar allt i munnen
Befinner sig ofta på golvet
Har känsligare hud
Har större hudyta i förhållande till kroppsvikten
Håller på att utvecklas (hormoner, nervsystem)

Alltså - mycket känsligare och mer utsatta än vuxna!
Exempel på problematiska ämnen
PVC-plast
med ftalater
Polykarbonatplast med
bisfenol A
Bromerade flamskyddsmedel
Fluorkarboner
i t.ex.
teflon
Tungmetaller
som bly, kadmium och kvicksilver
Antibakteriella
tillsatser som triclosan och silver
Konserveringsmedel i hygienprodukter
som långa parabener och metylchloroisothiazolinone
Allt består av "kemikalier", dvs. kemiska ämnen/molekyler, och allt är inte farligt! Egentligen är det "särskilt farliga ämnen" vi talar om när vi säger "kemikalier"!
Det handlar om att använda rätt ämne på rätt ställe, när det verkligen behövs!
Traditionella miljögifter:
- Fettlösliga, dvs bioackumulerande
- Svårnedbrytbara (persistenta)
- Inga säkra halter

Egenskaper: cancerframkallande, hormonrubbande, påverkar utveckling och beteende mm.

Vi vet mer idag - det är inte halten utan tidpunkten som kan vara avgörande!!!

Idag vill vi lägga till ämnen som kanske inte följer definitionen ovan strikt, men som vi utsätts för kontinuerligt, t.ex. ftalater
Anti-scampi
Rädda mannen
Byt till eko
Hur får vi i oss giftiga ämnen?
Var finns ämnena?
Leksaker

Elektronik

Förpackningar

Damm

Textilier

Färger & lack
Kläder & skor

Hygienprodukter

Smycken, smink & parfym

Plaster

Möbler

Rengöringsmedel
I våra vardags-produkter finns 30 000 olika ämnen.

Cocktaileffekt


Länk till vår webbsida där fickguiden mm finns:
http://karlstad.naturskyddsforeningen.se/kemikaliegruppen/
Vill du
lära mer
göra något/engagera dig
hjälpa till
- Bli medlem! :)

Gå med i en grupp eller varför inte starta egen?
Kemikalienätverket och "Nu gör vi kemikalieuppror" finns på facebook.

Stöd och sprid Kemikalieupproret:
http://www.skrivunder.com/kemikalieupproret
Mer info
www.naturskyddsforeningen.se:
Grön guide (app)
Kemikalienätverket
Karlstadkretsens kemikaliegrupp

www.kemi.se - Kemikalieinspektionen

www.EWG.org - Environmental Working Group, guiden Skin Deep
Makt, plast, gift och våra barn - Ethel Forsberg, 2014
Film: Underkastelsen - Stefan Jarl, 2010 (finns öppet på YouTube)
Det finns lösningar och alternativ!
Att lösa problemen går - allas ansvar!
Smartare användning av resurser och släppa fram ny smart, kerativ teknik och forskning (inte tillbaka till stenåldern!!!)
Testa hormonstörande effekter före t.ex. http://plastipure.com/
SIN-listan, ligga över standrad
Flamskyddsmedel av äppelvax osv
Smartare jordbruk (boken
Jorden vi äter
)
Försiktighetsprincipen!
1. Var ute mycket
- utomhusluft är normalt renare.
2. Köp miljö- och KRAV-märkt
(koll på kemiskt innehåll, bekämpningsmedelsrester och kadmium).
3. Dra ner på snabbmat och halvfabrikat. Värm ej mat i plast
(ämnen kan läcka ut, tillsatser).
4. Undvik att köpa plastprylar
och kasta gamla plastleksaker (äldre av PVC, reglerna skärptes nyligen, smart plast finns men är svår att hitta).
5. Byt ut teflon
pannor etc i köket, använd gjutjärn istället (håller hela livet, undvik extremt onedbrytbara perfluorerade ämnen, finns även i tex GoreTex).
6. Dammsug, dammtorka och vädra
ofta (skadliga ämnen fastnar på dammpartiklarna, undvik att skölja ner damm i avloppsvattnet).
7. Undvik fet fisk från Östersjön
(instängt hav, höga halter dioxiner, tungmetaller mm).
8. Tvätta all nyinköpt textil
(skadliga ämnen från produktion samt antimögel, -insekt, -skrynkelmedel).
9. Välj parfymfritt
och undvik farliga hårfärger (allergiframkallande, hormonstörande ämnen mm).
10. Banta badrumsskåpe
t och ta bort sprayburkar (stryk bara nödvändiga produkter på huden, massor av ämnen hamnar inne i kroppen, helst bara livsmedelsgodkänt på huden!).
10 snabba tips!
Nationalencyklopedins definition av "kemikalier":
samlande benämning på alla på kemisk väg, vanligtvis i laboratorier eller industrier, framställda kemiska föreningar.
Mer info om målet "Giftfri miljö" (delmål, regionalt mm): http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
Full transcript