Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsdynamica

No description
by

Manouk Smit

on 1 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsdynamica

Groepsdynamica
Doelen les 2
Je kunt de fasen in een groepsproces benoemen
Je kunt uitleggen wat de invloed van een 'eerste indruk' heeft op je professionaliteit
Discussie
hoe hebben de volgende onderwerpen invloed op een groep?
Theorie fasen in een groepsproces
opdracht eerste indruk
situatie:
'' zit in de trein en je kiest vier mensen uit op basis van de foto waar je wel mee in de coupe (trein) wilt zitten''.
les 2 groepsdynamica ervaren
en 'wat is groepsdynamica'

Discussie
opdracht 'blind vierkant'
theorie fases in groepsproces
opdracht 'hoe ging dat bij ons?'
opdracht 'eerste indruk'

toetsing:
kennis toets

Doelen workshop
kennis van groepsprocessen
kennis van begeleidingsmethodieken opdoen
sociale vaardigheden ontwikkelen
Groepsgrootte
Veiligheid/vertrouwen
Groepsrollen
Groepswaarden en normen
Gedrag van groepsleden
Groeistructuur
http://www.schoolbordportaal.nl/flash-overlay.php?id=825&title=Namenkiezerkennismaking (Forming)
confrontatie (Storming)
compromis en harmonie (norming en performing)
hertaxatie
het uiteengaan van de groep
opdracht hoe ging dat bij ons?
zie blz 8 in reader
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'' opdracht eerste indruk cliënt''

wat vertel je wel en wat vertel je niet aan een cliënt?
1. hoe oud je bent.
2. welk geloofs- of levensovertuigingen je hebt,
3. of je een vriend(in) hebt.
4. op welke politieke partij je stemt
5. wat je in het weekend gedaan hebt
6. wat je van je ouders vind
7. wat je persoonlijke problemen zijn
Wat doe je wel en wat doe je niet?
8. voeg je een cliënt toe op twitter, instagram of facebook?
9. geef je je 06?
10. nodig je een cliënt thuis uit?
11. ga je als afscheid met een cliënt alleen naar de film?
individueel
les 3 Groepsrollen
Agenda:
- doelen
- herhaling
- theorie groepsrollen
- opdracht groepsrollen
- opdracht observeren en uitvoeren

Doelen

- De deelnemer kan de verschillen benoemen tussen de rollen in een groep.
- de deelnemer herkent in een groep de verschillende rollen.
herhaling:
fasen in een groepsproces:
- welke fasen zijn er?
- terugkoppeling eerste indruk client

- verwachtingspatroon
- rol: de positie die gekoppeld zijn aan verwachtingen ten aanzien van het gedrag .
-positie (verschillende rollen)
- functionele rollen
taakgericht
procesgericht
- disfunctionele rollen
negatieve rollen
Theorie
Les 4 groepswaarden en normen/
afwijkend gedrag
- doelen
- groepsnormen
- opdracht wat zijn onze groepsnormen
- opdracht normen muur
- sociale controle
- groepsdiscussie
- theorie afwijkend gedrag
- opdracht
- huiswerk
Doelen van deze les
Je kunt uitleggen wat er met groepsnormen wordt bedoeld.
Je kunt benoemen welke groepsnormen in de klas gelden.
je weet wat er wordt bedoeld met afwijkend gedrag
je kunt de positieve en negatieve effecten van afwijkend gedrag benoemen.
Je hebt kennis opgedaan over het vinden van een goede oplossing (SW'er) als er een probleem zich heeft voortgedaan in de groep.
groepsnormen
de opvattingen die voorschrijven hoe leden zich behoren te gedragen.
leefregels
wat zijn onze groepsnormen?
uitleg mondeling
opdracht normen muur
uitleg mondeling
sociale controle

beïnvloeden van het gedrag van de groepsleden
groepsdiscussie
in hoeverre vindt er in de klas waarin jij zit sociale controle plaats?
op welke manier gebeurt dat?
afwijkend gedrag?
oorzaken
onbekendheid
onafhankelijkheid
opstandigheid
vernieuwing
omstandigheden
positieve effecten van afwijkend gedrag
groepsnormen kritisch bekijken
behoeden van starheid
duidelijkheid
gevoel eenheid wordt versterkt
communicatie neemt toe
zwakke kanten van groep wordt duidelijk
negatieve effecten van afwijkend gedrag
wantrouwige, gespannen sfeer
samenwerken
motivatie/werklust
conflicten
groepen vallen uit elkaar
Hoe reageren groepen vaak op afwijkend gedrag
4 fasen
Overtuigen
Verleiden
Aanvallen
Kiezen of delen
gevolgen voor het groepslid met het afwijkende gedrag
zondebok
etiket
conflicten
samenwerken
verlating groep
opdracht bespreek met de klas de volgende vragen:
zie reader

tips voor het vinden van een goede oplossing
1. kijk eerst goed wat het eigenlijke probleem is
- methodisch
- relatie
- materiaal
2. bedenk wiens probleem het is
-groepslid
- groep
-leiding
- ouders?
3. bedenk wanneer het probleem opgelost is in jouw ogen:
- wat wil je bereiken
- hoe lang wil je het blijven proberen
4. bedenk verschillende manier om aan het probleem te werken:
- welke groepsleden betrekt je erbij
- op welke momenten werk je aan het probleem
- wat doe je dan precies
5. kies een werkwijze
6. evalueer
huiswerk
zelftest zie reader
les 5
'macht en leiderschap'
theorie
oefening roos van leary
oefening helium stick
oefening het kleed omdraaien
Roos van Leary

''De relatiewens in de communicatie''
- wie is de baas?
- wie zit er boven en wie zit er onder?
reageren: samen boven en samen onder
niet altijd: onder en samen
oefening roos van leary
oefening helium stick
oefening het kleed omdraaien
opdrachten
les 6 Vertrouwensrelatie
Vorige les herhalen
Theorie vier fasen van vertrouwensrelatie
opdracht getekend en levend sociogram
opdracht vertrouwen
vorige les
belbin rollen: welke rollen zijn er?
de roos van leary: waar dient deze voor?
Welke machtreacties zijn er volgens Leary?
vier fasen vertrouwensrelatie
aangaan van vertrouwensrelatie
eerste kennismaking
benadering cliënt
wennen
opbouwen van vertrouwensrelatie
vier reacties:
1: oriëntatiefase
2: overdracht
3: wantrouwende reacties
4: schijngedrag
Onderhouden van een vertrouwensrelatie
gewent
contact nog verstevigen
praten (bla bla bla)
positieve communicatie
echtheid
lichamelijk contact
Afbouwen van een relatie
afbouwen relatie
afscheid
getekend sociogram
Levend sociogram
1 vrijwilliger gaat zijn eigen sociogram
in de klas maken door mensen neer te zetten.
hoe staat het met het vertrouwen in de groep?
oefening ik vertrouw jou
oefening de vertrouwenscirkel
oefening goed luisteren
oefening in balans
leren voor de toets


- Methodisch begeleiden thema 10.4 t/m 10.5.2
- Communicatie en Organisatie 12.6 t/m 12.7
- Sociaal Cultureel Werk 6.2 t/m 6.4.2 en 6.5 en 6.6
- de stof in de les/reader
Full transcript