Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Linguistic variation and Perceptual dialectology_X.Sousa_2013

No description
by

Xulio Sousa

on 3 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Linguistic variation and Perceptual dialectology_X.Sousa_2013

Dialectoloxía perceptiva Obxectivo: investigar o coñecemento (saberes, opinións, crenzas, etc.) que os falantes teñen sobre a variación lingüística
Preston (1999): coñecer as opinións dos falantes sobre a variación é relevante para o estudo do cambio lingüístico e para a planificación lingüística
Desenvolvemento:
i) finais XIX-mediados XX; Holanda e Xapón; análises cualitativas; mapas perceptivos
ii) a partir da década dos 80 (sXX); UK, USA, Francia, Brasil, etc.; metodoloxía multidimensional Lingüística e dialectoloxía perceptiva Técnicas de obtención de datos
na DP A. Deseño de mapas (mental mapping)

B. Cuestionarios

C. Discurso dirixido

C. Tests perceptivos B. Cuestionario/ C. Discurso dirixido 4. In your opinion, is the dialect of your town different from that of other towns in Veneto?

5. Are there any differences between the provinces in the way Italian is spoken?

6. Does the dialect of your town have any influence on the way you speak Italian?

7. As far as you are aware, do you know if there are any areas within your city where a special dialect is spoken, with characteristics of its own? Os coñecementos "folk" sobre a lingua Dispoñibilidade dos aspectos estudados

Exactitude das descricións

Detalle nas caracterizacións

Control (imitacións) Xulio Sousa
ILG-USC TecAnDali Feitos lingüísticos Coñecemento dos expertos Coñecementos dos falantes
(non especialistas) espontáneo, aproximativo, valorativo
coñecemento empírico
influído por crenzas, ideoloxía,
prexuízos, etc. reflexivo
observación
saber científico Folk linguistics (Lingüística popular) Obxectivo: que din/pensan/coñecen os falantes sobre a lingua
Motivacións
Coñecer as intuicións dos usuarios da lingua
Obter unha imaxe máis completa das comunidades lingüísticas
Contribuír ó estudo da variación e do cambio lingüístico
etc. (dificultades da investigación en FL) Teoría lingüística
Variación lingüística
Cambio lingüístico
Lingüística aplicada
Sociolingüística, etc Disciplina de utilidade para: (Preston & Niedzielski 2000) ¿Dialectoloxía perceptiva ou xeolingüística perceptiva? I. Santos & S. Suárez (2012-2013) Lingüística e "Folk linguistics" Brabante do Norte (Holanda): fronteiras percibidas (liñas grosas), similaridades (frechas) e áreas dialectais percibidas (liñas finas). (Weijnen 1946) Xapón. Análise de similaridade e diferenzas entre variedades: falante do punto 57. (Mase 1964) Xapón. Mapa de conxunto (análise de similaridades). (Mase 1964) Gran Bretaña. Distribución multidimensional das variedades do inglés segundo a percepción de estudantes universitarios británicos. (Inoue 1995)Resultados dun test de identificación de 9 exemplos gravados; falantes do sur de Michigan (Preston s.d.) Teoría dos lingüistas sobre as linguas Teoría popular (folk) sobre as linguas A. Deseño de mapas A. Deseño de mapas Elisa Marenzi (2008) "Perceptions of Accents of Italy and Dialects in Veneto" "De seguida, o informante deu o nome a cada dialecto, deu exemplos de especificidades linguísticas de cada um e, posteriormente, classificou-os – numa escala com cinco graus – quanto a três aspectos: diferença em relação ao seu próprio falar, agradabilidade e correcção."

Carla Sofia Silva Ferreira "Percepções dialectais e atitudes linguísticas. O método da Dialectologia perceptual e as suas potencialidades." (2009) Grao de diferenza Agradibilidade Corrección Moreno & Moreno (1999) "Corrección idiomática atribuida al español de los países hispanohablantes por sujetos de Santiago de Chile". Rojas (2012) Zuzana Erdösová (2011) Mapa de identificación de mostras de fala de Sheffield (Smith 2008). Representacións de identificacións de mostras de fala (Smith 2008). A. Deseño de mapas Where are you from? C. Tests perceptivos B. Cuestionario /C. Discurso libre Estudo da variación lingüística
e dialectoloxía perceptiva
Full transcript