Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidu

No description
by

Kasia Ignaszewska

on 21 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidu

Raport z ewaluacji
Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
I sem. 2013/2014
1. W jaki sposób nauczyciele i wychowawcy uwzględniają w swojej pracy zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów?
Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów, sposoby uczenia się poprzez rozmowę z rodzicami (93%) oraz analizę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej (89%), rozmowę z uczniem (81%) oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym (70%), a także wykorzystując ankiety dla rodziców i uczniów, obserwacje, prace uczniowskie. W wyniku analiz w roku szkolnym 2013/2014 zdiagnozowano 64 osoby w klasach 1-3 i 45 osób w klasach 4-6, które zostały objęte dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Jakie warunki do rozwoju talentów i budzenia zainteresowań ma uczeń naszej szkoły?
W roku szkolnym 2013/2014 działa 16 różnorodnych kół rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Liczba uczestników zajęć to 244.
Formy pracy: gry, zabawy logiczne; ćwiczenia i zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne uwzględniające kreatywność, indywidualizm; zabawy dydaktyczne; filmy edukacyjne; doświadczenia przyrodnicze; małe improwizacje teatralne; ćwiczenia i zabawy mimiczne; łamigłówki matematyczne, quizy; udział w projektach edukacyjnych; wycieczki regionalne; współpraca z różnymi instytucjami; wykorzystanie sprzętu audiowizualnego.
Warsztatach w: Centrum Poznawczym, Ogrodzie Zoologicznym, Ekocentrum, Humanitarium, kinie Nowe Horyzonty (edukacja filmowa); zajęcia na lodowisku.

4. Na ile efektywne jest wyrównywanie braków i nadrabianie zaległości przez uczniów naszej szkoły?
2. Jak nauczyciele różnicują cele zajęć, metody nauczania, zadania?
Opinia rodziców
Opinia uczniów
WNIOSKI
Przypomnieć i ponownie zachęcić rodziców oraz uczniów do korzystania z bieżących informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.
Uzupełnić tytuły gazetek ściennych
Opracować system wystawienniczy
Na zebraniach z rodzicami omówić czym jest dostosowanie wymagań zawarte w opiniach z PPP.
Full transcript