Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Huiselijk geweld en seksueel misbruik, les 6, periode 3, 2017-2018

week 7
by

Koen van Zeeland

on 2 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Huiselijk geweld en seksueel misbruik, les 6, periode 3, 2017-2018

Huiselijk geweld en seksueel misbruik
week 7
Opbouw van de les
- Toets
- Gespreksmodel
- Meldcode
- Presentaties loyaliteit etc
- Oefenen in gesprek
- Portfolio
Hoe hebben jullie de les ervaren?
Wat ging goed en wat kan beter?
Schrijf op een a4 tje:
Individuele opdracht
Routingschema melden van Huiselijk Geweld
Je denkt dat je signalen ziet
Vraag of een collega meekijkt
Gespreksmodel
3/ Verken en analyseer het probleem en de dynamiek waarin
het geweld voorkomt:
5/ Neem een duidelijk standpunt in:
6/ Verken de mogelijkheden voor hulp en interventies:
7/ Maak een heldere afspraak hoe nu verder
Jullie gaan nu als groepje aan de slag met jullie casus
Hierbij krijgen jullie alle informatie van de 7 weken
1/ Speel eerst een eerste opvanggesprek
- Let op:


* gespreksmodel
* signalering
* meldcode
* doorverwijzen
* loyaliteiten
* schaamtebeladen deel

heb lef en ben directief
Angstdromen
Waar zie je tegenop als je moet gaan werken in een casus waar huiselijk geweld in speelt?
Beschrijf aan de ene kant je angsten en aan de andere kant de zaken die je moeilijk vindt.
Voeg toe aan je portfolio
Wat zijn de overeenkomsten tussen de angsten en moeilijkheden?
Wat zijn de verschillen tussen de angsten en moeilijkheden?
Hoe kun je actief met deze angsten aan de slag?
- hulp collega's
- super/ intervisie
- accepteren
Hoe is het om zo te oefenen?

Hoe is het om slachtoffer te spelen?

Hoe verliep het gesprek?

Waar wil je nog meer aandacht voor hebben de komende lessen?
Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt
een eigen meldcode
. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

Stap 1
: In kaart brengen van signalen.
Stap 2
: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van
Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3
: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4
: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En
bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
Stap 5
: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Beoordelingscriteria


Huiselijk Geweld/Seksueel Misbruik & Omgaan met Agressie


2/ Benoem de signalen en luister actief naar de reactie:
1/ Creëer of gebruik een ingang en formuleer het doel van het gesprek:
Groepsopdracht
4/ Bespreek de risico's en ga op zoek naar mogelijkheden
vanuit de cliënt zelf om de veiligheid te vergroten, zonder oplossingen aan te dragen:
Pak nu deze casus.
1 collega brengt in het intern werkoverleg deze casus in waarin hij denkt signalen van een vorm van huiselijk geweld te herkennen.
Bedenk in het werkoverleg hoe jullie hiermee aan de slag gaan dmv een stappenplan.
Schrijf dit op een flap en licht dit toe.
- is het nodig om iets met de
signalen te doen?
- is het zeker wat jullie zien?
- wie moet er op de hoogte zijn?
- wat moet je concreet doen?
2/ Speel vervolgens een gesprek met dader
Informeer je team
Stel het protocol in werking
Neem contact op met AMK/ SHG, politie
Wat is ervoor nodig om te zorgen dat vandaag een nuttige les is?
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
week 1: kennismaking met huiselijk geweld
week 2: verschillende vormen en signalen van
huiselijk geweld
week 3: signaleren & opvanggesprek
week 4: hulp verlenen aan slachtoffers
week 5 : /
week 6: gesprek voeren over huiselijk geweld (met
dader) en persoonlijke grenzen
week 7: professioneel gesprek & oefenen met
gespreksvaardigheden
week 8: praktijkcasus in beeld & oefenen
Onvoldoende (0) Matig (1) Voldoende (2) Goed (3)

1/Student kan uitleg geven over de thema’s binnen huiselijk geweld en verbinden met de praktijk

2/De student kan onderbouwen wat haar persoonlijke grenzen zijn en hoe daar mee om te gaan in de hulpverlening.

3/Student geeft inzicht in wat agressie met haar doet en benoemt methodisch hoe zij handelt.

categorie: thema's binnen huiselijk geweld verbinden met de praktijk
Tijdens de training van huiselijk geweld heb je gewerkt met een casus. Hoe zou je deze casus melden?


categorie: persoonlijk grenzen van de student
Een cliënt maakt klakkende geluiden met zijn tong en kijkt verlekkerd naar je. Wat doe je en hoe ga je daar als professional mee om?
Vormen van Huiselijk geweld
Signaleren
Gesprek
Verwijzen
Grenzen
loyaliteiten
Melden
rol dader
In ieder geval:
1,2,3,5,7,8,9,10
+ artikelen op Silverpoint
3/ Speel vervolgens een gesprek met melding en
doorverwijzing
Presentaties over:
- loyaliteiten mbt de dader
- rechten van de mens, kind,
kinderrechtenverdrag en
verenigde naties vrouwenverdrag
- protocollen mbt huiselijk geweld
Legitimatie: niet vergeten!!!

Oefenvraag
Hoe beoordelen jullie mij voor dit vak?
https://jouw.fontys.nl
Ter afsluiting
Scan barcode voor de E-clip over het gespreksmodel
Full transcript