Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAIZEN

Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z filozofią kaizen
by

Kasia Milewska

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAIZEN

poszukuj rozwiązań w najbliższym otoczeniu,
polegaj na swojej mądrości – sprawdź rozwiązanie, dopiero później je wdrażaj,
poszukuj prawdziwych przyczyn problemów, pytając „dlaczego?”,
polegaj na mądrości kilku ludzi, a nie na wiedzy jednego człowieka,
pamiętaj, że Kaizen nie ma końca Reguły: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Imai M.: Kaizen: Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
Kowalczyk J.: Doskonalenie zarządzania organizacją, „Problemy Jakości” 3/2010.
Niewczas M.: Kaizen – ciągłe doskonalenie. W: Zarządzenie jakością, doskonalenie organizacji. Red. T. Sikora, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Wolniak R.: Gemba – japońska technika zarządzania. http://keraunos3.republika.pl/2003_2.pdf (21.07.2012). Bibliografia:
studentom zależałoby na utrzymywaniu dobrych relacji z potencjalnymi podwładnymi oraz na doskonaleniu ich umiejętności,
według respondentów istotne jest wdrażanie nowych technologii, a także doskonalenie już istniejących,
ważne są działania, które pozwolą osiągnąć długotrwałe efekty,
według ankietowanych, duże znaczenie ma zarówno praca zorientowana na zasoby ludzkie, jak i nowoczesne technologie,
Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że: Odpowiedzi studentów na pytanie dotyczące podjęcia wyzwania wdrożenia rozwiązania zaproponowanego przez pracownika Innowacja bez kaizen
Nie należy oczekiwać perfekcji, ponieważ osiągnięcie jej jest niemożliwe,

Uznanie, że perfekcja została osiągnięta, jest błędne i oznacza koniec rozwoju. Najważniejsze zasady:
Filozofia stałego doskonalenia procesów przedsiębiorstwa, na drodze stopniowych, lecz stale dokonywanych usprawnień, w których wprowadzaniu uczestniczą wszyscy pracownicy, od najwyższego kierownictwa do szeregowych pracowników. KAIZEN Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

wykonały:
Agnieszka Borejszo
Katarzyna Milewska Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z filozofią kaizen Przy wdrażaniu Kaizen w przedsiębiorstwie należy uwzględnić opinię pracowników dotyczącą zasad, którymi kieruje się ta filozofia. Stopniowe wspieranie innowacji poprzez Kaizen pozwoli na lepsze przygotowanie ludzi do nowych technik. Podsumowanie: Odpowiedzi studentów na pytanie dotyczące informowania pracowników o przebiegu procesu produkcyjnego
Ankietę przeprowadzono na próbie 250 studentów kierunków: Logistyka, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Miała ona na celu zbadanie podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi i nowymi technologiami. Analiza ankiety Innowacja z kaizen Kaizen a innowacje Kaizen a innowacje zapomnij o uprzedzeniach, miej odwagę do zmian,
nie tłumacz, dlaczego nie da się czegoś zrobić, zapytaj jak to zrobić,
nie poszukuj perfekcji,
błędy koryguj natychmiast,
patrz na problemy jak na kolejne wyzwania, rozwiązuj je w zespole, Reguły: Kaizen – definicja
Zasady i reguły kaizen
Kaizen a innowacje
Analiza ankiety
Podsumowanie Plan prezentacji
Odpowiedzi studentów na pytanie dotyczące wdrażania nowych technologii
Odpowiedzi studentów na pytanie dotyczące relacji przełożony - podwładny
Full transcript