Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

dotoodiin niit

No description
by

davaadorj davaanyam

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of dotoodiin niit

Дотоодын Нийт бүтээгдэхүүн Дэлхийн улс бүхэнд тохирох макро эдийн засгийн үзүүлэлт гэж байхгүй. Зах зээлийн нөхөх үйлдвэрлэлийн харилцааг макро түвшинд илэрхийлдэг үзүүлэлтийг Үндэсний тооцооны систем гэнэ. Үндэсний тооцооны систем гэж юу вэ? Өмнөх онтой харьцуулахад манай улсын үйлдвэрлэл өссөн, эсвэл буурсан нь ямар шалтгаантай вэ?
Одоогийн орлогыг илүү ихээр нэмэгдүүлэх ямар арга байна вэ? Аль салбар илүү өсч, өргөжиж байна вэ?
Өөр ямар салбарыг улс дэмжих хэрэгтэй байна вэ?
Улс төрчдийн хувьд хариуцлагатай шийдвэр гаргахад нь зайлшгүй эдийн засгийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл хэрэгтэй болох нь зайлшгүй Бусад улс оронтой харьцуулахад манай орны иргэдийн амьжиргаа буюу орлого ямар түвшинд байна вэ? Тухайн улсын дотоодын болон үндэсний эдийн засгийн нийт үйлдвэрлэлийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ( ДНБ ) болон үндэсний нийт орлогоор ( ҮНО ) хэмждэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн улсын хил дотор дотоод, гадаадын эдийн засгийн харъяатуудын ( аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэд ) шинээр үйлдвэрлэн бий болгосон нэмэгдэл өртгийн буюу эцсийн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнг хэлнэ. ДНБ-ийг Тооцолох нь:
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон тооцооны системийн гол агуулга нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба түүний ашиглалт тэнцэж байдагт оршино. Тухайн орны бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний нийлүүлэлт нь улс орны дотор үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн мөн импортын нийлбэр байна. Нийлүүлэлтийн ашиглалт нь улс орны резидентүүдийн хэрэглээ ба хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны зардал, гадаадынхны худалдан авсан экспортын нийлбэртэй тэнцэнэ. GDP ( Y ) буюу ДНБ-ий томъяолол :
Өрх, ААН, ЗГ-ийн хэрэглээний зардал (C)
Хөрөнгө оруулалт (I)
Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт (G)
Net Exports буюу цэвэр экспорт (NX) Y~
ДНБ= GDP= C + I + G + NX GDP- Gross Domestic Product Хэрэглээний зардалд төрөл бүрийн бараа үйлчилгээ худалдаж авахад өрх, аж ахуйн нэгжийн гаргасан зардал багтана. Хөрөнгө оруулалтын зардал – тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн барилга , материал техникийн нөөц , орон сууцны барилга , байгууламжийн холбогдолтой бараа болон элэгдэл хорогдолд гарсан зардалыг, өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн шинэ актив бий болгох эсвэл барилга байгуулалт бий болгохыг хэлнэ.
Үндэсний тооцоонд хөрөнгө оруулалтыг:
дотоодын нийт хувийн хөрөнгө оруулалт дотоодын цэвэр хувийн хөрөнгө оруулалт хэмээн ангилна . ДНБ-ий тооцоолол Засгийн газар , аймаг , хот болон орон нутгийн удирдах байгууллагуудын худалдан авсан бараа үйлчилгээний нийт өртөг таваар үйлчилгээний экспорт хийгээд импортын нийт өртөгийн ялгавартай тэнцэнэ. ҮНО-ын тооцоолол
GNI Gross National Income буюу Үндэсний Нийт Орлого
GDP - Gross Domestic Product буюу Дотоодын Нийт бүтээгдэхүүн
R D - Гадаадад буй тухайн улсын эдийн засгийн харъяатуудын орлого
R F - Дотоодод буй гадаадын эдийн засгийн харъяатуудын орлого ҮНБ болон ДНБ-ийг тооцох нь
Full transcript