Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Monniken en ridders

No description
by

Sjoerd Horst

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Monniken en ridders

Monniken en ridders
Monniken en ridders, want:
Monniken verspreidden Christendom
Ridders zorgen voor orde en veiligheid
Dit tijdvak gaat vooral over West-Europa
Intro
Leenheren en leenmannen
Christelijk Europa
Hofstelsel en horigheid
De opkomst van de .....
5.5 Spanje tussen kruis en halve maan
Volksverhuizingen einde Romeinse Rijk maken einde aan vrede en welvaart in Europa
Europa onveilig
Geen handel
Geen geld
Geen wetten
Geen onderwijs
Veel oorlog tussen kleine koninkrijkjes
Franken komen als sterkste volk uit deze periode
De Duistere eeuwen
De Karolingers
Lodewijk de Vrome; na zijn dood valt het rijk in drie stukken uiteen. Einde aan de rust in Europa
Karel Martel; hulpje van de koning van de Franken. Verslaat in 732 de moslims bij Poitiers
Pepijn de Korte; wordt koning van Frankrijk
breidt rijk verder uit
Karel de Grote; breidt rijk uit en brengt vrede en welvaart, verspreidt Christendom
De Grote, want:
Sticht universiteiten
Bevordert kunst
Bevordert handel
Maakt wetten die in het hele rijk gelden
Verovert veel gebieden
Verspreidt Christendom
Leenstelsel/Feodalisme
het rijk van de Karolingers is te groot om vanuit 1 plaats te kunnen besturen:
Het leenstelsel wordt uitgevonden
Leenheer (koning)
Leenman (Hertog)
Achterleenman (Graaf)
Achterachterleenman (ridder)
Leenmannen noem je ook wel vazal(len)
Land uitlenen
Land uitlenen
Land uitlenen
trouw
soldaten leveren
belasting afstaan
trouw
soldaten leveren
belasting afstaan
trouw
soldaten leveren
belasting afstaan
Ridders
Leenmannen hadden door hun leengoed meer inkomsten
Gebruikten ze voor paard en wapens (erg duur)
Hierdoor had koning beschikking over veel ridders
Zendgraven controleren de leenmannen
Monniken en ridders
De kerstening van Europa
Tussen 6e en 10e e

Missionarissen bekeren de Friezen in Nederland

Bekende missionarissen zijn: Willibrord, Liudger en Bonifatius
Het Germaanse geloof
Polytheistische godsdienst
Natuurgodsdienst
Voorouderverering
Tiwaz: oorlogsgod
Wodan/Odin: wijsheid/Oppergod
Donar; God van de donder
Freya; liefde, oorlog, schoonheid, goud, magie
http://teleblik.nl/media/1228450
Vermenging van de culturen
Germanen die al bekeerd waren bleven vaak oude feesten vieren:

Pasen en Midwinter

Tijdens preken vertelden priesters dat dit een zonde was en dus een plekje in de hel opleverde
Kerk besloot om de heidense feesten een christelijk tintje te geven:
Midwinter werd ook feest geboorte Jezus
Pasen ook feest opstanding Jezus uit het graf
De geestelijkheid
Naarmate het Christendom zich verspreidde groeide ook de macht van de geestelijkheid
Belangrijk want;

konden lezen
bestuurden grote gebieden
gaven onderwijs
vertelden hoe je in de hemel kwam
Paus
Kardinaal
Aartsbisschop
Bisschop
Pastoor
In de Romeinse tijd een landbouwstedelijke samenleving. Nu Romeinen weg waren werden steden onveilig, mensen trokken weer naar het platteland

In de vroege middeleeuwen leefde vrijwel iedereen van de landbouw.

Meeste boeren leefden op een domein van een (hoge) heer. De heer was een leenman.
kerk
Hoofdboerderij
Boerderij
Gezamenlijke gronden
huizen ambachtslieden


Het domein had:
bakker
molen
boerderijen
brouwerij
spinnerij
opslagplaats
Het domein was geheel zelfverzorgend, dit noem je autarkie. Dit was ook wel nodig want in de vroege middeleeuwen was er bijna geen handel
Inwoners domein

1. De domeinheer/rentmeester; bestuurde het domein.
Hij mocht recht spreken en boetes opleggen.
2. Ambachtlieden
3. Vrije boeren. Hadden eigen boerderij. Moeten belasting betalen en dienen als soldaat (leenstelsel)
4. Horigen/onvrije boeren. Kregen bescherming van de heer. In ruil moesten ze herendiensten doen. Betalen pacht (huur) in natura voor de grond waarop ze werken. De domeinheer beslist alles in hun leven.
5. Lijfeigenen. Knechten op de boerderijen. Nog minder dan de horigen.
Het economisch systeem (hoe worden de middelen van bestaan verdiend) op zo'n domein werd het hofstelsel genoemd
Standenmaatschappij

De gehele bevolking in de middeleeuwen kun je in 3 groepen indelen
1e stand: zij die bidden
2e stand: zij die vechten
3e stand: zij die werken
1e en 2e stand veel privileges (voorrechten). Zij hoefden geen belasting te betalen. Hadden eigen rechtspraak.

Binnen de standen onderling hele grote verschillen
Een nieuwe godsdienst
1.Geloofsbelijdenis

Er is maar 1 god: Allah, en zijn profeet is Mohammed
2. Vijf keer bidden per dag
3. Aalmoezen geven
4. Vasten in de maand Ramadan
5. Op bedevaart gaan: De Hadj
De 5 zuilen
Mohammed: geboren in 570 na Christus
610 boodschap van Allah
om profeet te worden
Polytheistische Arabieren vinden Mohammed gevaarlijke stoorzender (Mohammed verkondigt monotheistische godsdienst)
Arabieren jagen hem in 622 weg uit Mekka: Deze gebeurtenis heet de Hedsjra.
Voor Moslims begint hier de jaartelling opnieuw
In 630 veroverde Mohammed Mekka
Na zijn dood in 632 nemen Kaliefen de macht over
Twee groepen Moslims:

Soennieten
Sjiieten
Jihad: heilige oorlog om de Islam te verspreiden

Hele gebied dezelfde taal en cultuur
Samengevat:

Romeinen leefden in en landbouwstedelijke samenleving, in de middeleeuwen trokken mensen naar het platteland, Europa werd een landbouwsamenleving

Rijke edelen bouwden burchten, hier trokken andere mensen naartoe, er ontstond een dorpje

Dit dorpje (domein) was zelfvoorzienend (maakte zelf alles wat nodig was) dit heet een autarkie

Op het domein leefden de domeinheer, vrije boeren, horigen en lijfeigenen

Horigen moesten herendiensten doen en vrije boeren moesten als soldaat meevechten

Het systeem op het domein wordt hofstelsel genoemd

In de middeleeuwen was de samenleving in drie standen verdeeld.

1e stand: geestelijkheid
2e stand: adel
3e stand: rest

1e en 2e stand veel privileges (voorrechten), bijvoorbeeld geen belasting betalen

Weinig sociale mobiliteit (je kon bijna niet een stand opklimmen).

Binnen de standen grote verschillen.
Benedictus

Vond dat mensen te weinig aan God dachten. Hij richtte een klooster op waar monniken konden wonen, werken en bidden. Ora et Labora (Bid en werk).
Full transcript