Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2016/17_Eszterházy

No description
by

Petróczi Gábor

on 4 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2016/17_Eszterházy

Eszterházy Károly Egyetem, 2016/17-es tanév
Mivel foglalkozunk a 2016/17-es tanévben?
Megszűnt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - a sokat bírált KLIK
helyette létrejött a Klebelsberg Központ - KK
a köznevelési törvény szövegében: Oktatási Központ
Megváltozott az állami intézmények fenntartási rendszere
Semmiféle jel nem mutat arra, hogy a pedagógus minősítési rendszer és a minősítési kötelezettség megszűnésére kellene számítanunk
számos nélkülözhetetlen könnyítés lépett hatályba
sok időpont, szabály lényegesen megváltozott
csökkent a minősítési kötelezettséggel bírók száma
Változások a minősítés rendszerében
Előadó: Petróczi Gábor
igazgató,

c. főiskolai docens
tanügyigazgatási szakértő
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2
www.petroczigabor.hu
www.sagim.hu
Mivel telik
a 2016/17-es tanévünk?
Megváltozott egyes intézménytípusok elnevezése
új típus a készségfejlesztő iskola:

a középsúlyos értelmi fogyatékosok részére nyújt középfokú képzést, 2 éves közismereti + 2 éves gyakorlati képzéssel
Nkt.99/G.§: 2017. január 1-jétől az állami fenntartású intézmények működtetési feladatait is a tankerületi központok látják el
az önkormányzatoknál az intézmények működtetésében eddig foglalkoztatott munkavállalók a tankerületi központok állományába kerültek
az iskolai élelmezésben foglalkoztatott dolgozók nem
Hogyan változott az állami fenntartás rendszere?
A köznevelési tv. 2017. jan. 1-jével így változott meg:
21. §: a fenntartó az "állami intézményfenntartó" helyett a
"tankerületi központ" lett
4.§ 18. : a
"működtető"
fogalma kikerült a törvényből
a működtetési feladatokat a fenntartó látja el
25-26.§: a pedagógiai program, házirend, SzMSz jóváhagyásához
már csak a fenntartó egyetértése szükséges, a működtetőé nem - módosítás!
22.§ (2): az intézmények fenntartási költségeit a tankerületek költségvetésében kell előirányozni
az intézménynek tehát nincs önálló költségvetése
az intézményvezetők kisértékű beszerzéseket maguk is elvégezhetnek
Nkt. 61.§ (6): a tankerületi kp. vezetője gyakorolja a kinevezéssel, jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat
a pedagógusok és NOKS alkalmazottak körében
a tankerületi központ vezetője az intézményvezető javaslatára alkalmazza vagy menti föl őket
ha az int.vezető javaslatával nem ért egyet, a döntést az oktatási központ (K.K.) vezetője hozza meg
Munkáltatói jogok gyakorlása 2017. január 1-jétől
Nkt. 61.§ (6): Ha a pedagógus vagy NOKS alkalmazott kötelezettségét szándékosan v. súlyos mértékben megszegi..
.
felmentéséhez nincs szükség az intézményvezető egyetértésére
Nkt. 74.§ (4): a tankerületi kp. és a SzC ingyenes vagyonkezelői jogot kap
az önkormányzati ingatlan és ingó vagyonra
az ingatlan bérbeadásához az intézményvezető véleményét be kell szerezni
76.§: a helyi közösségi-kulturális eseményekhez szerződés alapján ingyenesen kell biztosítani az ingatlant
A Klebelsberg Központ irányítja az 58 tankerületi központot - azaz az állami intézményrendszert
megállapítja a tankerületek költségvetését
intézményeket alapít, megszüntet, átszervez
Nkt. 99.§ (15): 2016. szeptember 1-jétől szakközépiskolában a 9-11. évfolyamon főiskolai szintű végzettséggel és tanári szakképzettséggel is betölthető pedagógus-munkakör
ha a mesterfokozatú szakos tanári végzettséget és szakképzettséget 2021. szeptember 1-jéig megszerzi
A pedagógusok szakképzettségével, munkakörével kapcsolatos változások
Megjelent az utazó gyógypedagógusi hálózat fogalma - Nkt. 47.§
a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
útján is biztosítható
az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése
a tankerületi központ feladata - 2017.01.01-től

pedagógus-munkakörben a szakközépiskolában továbbra is alkalmazható, de az érettségi vizsgán vizsgáztató tanár nem lehet az, akinek a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van hátra
Figyelem! Új munkakörök jelentek meg a köznevelési törvényben!
Az Nkt.3.sz. mellékletében 2016. szept. 1-jei hatállyal új munkakörök jelentek meg
, ezért az érintettek kinevezését, munkaköri leírását módosítani kell
Új munkakör a 3.sz. melléklet 6. sorában a gimnáziumi tanár:
középiskolában, középfokú oktatásban
a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú/egyetemi végzettséggel rendelkezik
32.sor: közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár:
szakgimnáziumok 9-12. évfolyamán
szakközépiskolák 12-13. évfolyamán
a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú (egyetemi) végzettséggel rendelkezők
33.sor: közismereti tantárgyat oktató tanár:
a szakközépiskola szakképzési évfolyamán
a tantárgynak megfelelő tanári végzettség
Önökél biztosan helyesen vannak megjelölve a munkakörök?
Az intézményrendszer változásának várható következményei
Az intézménytípusok átnevezése érdemi változást - önmagában - nem generál:
a szakgimnáziumok kerettanterve azonban erőteljesen
A szakgimnáziumban csökken a közismereti órák arányszáma:
a szakképzés irányától függetlenül
k
ötelező közismereti tantárgyak

és kötelező óraszámuk alapján
a közismereti órák száma a 9. évfolyamon heti 26-ról 13-ra csökken
A szakgimnáziumi rendszerből következő változások:
a szakgimnáziumban érettségizettek szinte csak szakirányú felsőoktatásba tudnak továbblépni
a fakultációs lehetőségek hiánya miatt jelentős hátrányba kerülnek a gimnáziumban érettségizettekhezképest
néhány év alatt
csökken
a fizika-biológia-kémia-földrajz szakosok hiánya
A tanulói terhelés és a Nemzeti Alaptanterv változása
Ismét változik a NAT; cél a tanulói terhek csökkentése, az alapkészségek erősödése:
a változás koncepcióját 2016. dec. 31-ig kell kidolgozni
a módosított alaptantervet 2017. dec. 31-ig kell elkészíteni és kihirdetni
Addig is tűzoltó intézkedésekre kerül sor:
2016 augusztusára
(?)
új
tantárgyi tanmenet-javaslatok
készülnek a
matematika, ember és társadalom, ember és természet műveltségi területekhez
Ezek a nem kötelező ajánlások jelölik majd (?) meg
"a súlytalanítható vagy elhagyható"
kerettantervi témákat.
Mentesítés a minősítési kötelezettség alól...
A Korm.r. 36.§ (4) rendelkezik a
2015-ben ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba soroltakról:
megszűnt a 2018.dec. 31-ig előírt véglegesítési kötelezettségük
besorolásuk minősítési eljárás nélkül véglegessé vált
jelentkezésüket az OH hivatalból törölte
Aki azonban 2016. július 1. előtt sikertelen minősítési eljárásban vett részt,
annak
2019. dec. 31-ig meg kell szereznie a tanúsítványt,
különben 2020.01.01-től Ped.I.-be kerül
Az eljárást fel kell függeszteni
a pedagógus szülési szabadsága vagy kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságának időtartamára - 12/C.§ (3)
A helyi értékelési szabályzat célja és feladata...
A helyi értékelési szabályzat célja a nev.-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó
pedagógus szakképzettséggel rendelkezők

minősítési rendjének és értékelési szabályainak kidolgozása:
a NOKS munkakörben dolgozóknak jellemzően
nincs tanítási órájuk
,
ezért rájuk
a pedagógus minősítési eljárás nem alkalmazható
A helyi értékelési szabályzatban kell rögzíteni:
a munkakörhöz tartozó szakmai követelményeket
a minősítés szempontjait és a mérés módját
a minősítéssel és a teljesítmény mérésével kapcsolatos eljárási rendet
Korm.r. új 39/K.§:
akiknek 2016. szept.1-jén az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hét év vagy annál kevesebb ideje volt hátra:
tehát 2023. szept. 1-jéig elérik a nyugdíjkorhatárt
mentesülnek a minősítési kötelezettség alól
figyelem: csak az öregségi nyugdíjkorhatárról van szó!
Őket 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni
mindenféle minősítési eljárás és portfóliófeltöltés nélkül
kivételt képeznek, akik korábban sikertelen minősítési eljárásban vettek részt
Azoknak az érintetteknek, akik 2016-ban kötelezően jelentkeztek a minősítési eljárásba, az OH törölte a jelentkezését.
A nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozó, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítése
Az érintettek minősítése nem a pedagógusok szokásos minősítési rendjét követi, hanem
az intézmények saját helyi értékelési szabályzata alapján történik:
Korm.r. 39/K.§ (2) bek: a r. hatályba lépését követő 3. hónap 1. napján hatályba kell lépnie
a helyi értékelési szabályzatot tehát
2016. október 1-jéig hatályba kell léptetni
Jogszabályok: 326-os Korm.r. 9.§ (2), 9/A.§
A helyi értékelési szabályzatot a Korm.r. 9.§ (3) szerint
az 5. sz. melléklet szerinti minta alapján kell készíteni
szerepelnie kell azonban a különböző munkakörök értékelési szempontjai meghatározásának
Akkor is el kell készíteni, ha nincs ilyen munkavállalónk
na de milyen munkakörökre vonatkozóan?
A minősítés a helyi értékelési szabályzatban foglaltak szerint történik:
nincs az OH által kijelölt minősítő bizottság
a minősítő bizottság összetételét, a helyi eljárás szabályait a
helyi értékelési szabályzat
nak kell tartalmaznia
a helyi értékelési szabályzatot a honlapon közzé kell tenni
a szabályzat elkészítése előtt ki kell kérni az alkalmazotti közösség véleményét
A minősítési eljárást megelőzően a gyakornoknak:
Korm.r. 8.§ (1a): félévenként legalább 5, szakképzettségének megfelelő órán kell
hospitálnia
szakmai megállapításai tartalmazó
hospitálási naplót kell vezetnie
A minősítési eljárásban (minősítő vizsgán) értékelni kell:
a szabályzatban foglalt minősítési követelményeket,
a hospitálási napló bemutatását és elemzését.
Megjelent a mesterpedagógus és a kutatótanári minősítési eljárás útmutatója
Az útmutatók közzététel időpontja az OH honlapján 2016. augusztus 17.,
a dokumentumok az oktatas.hu oldalról letölthetők:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf
A mesterpedagógus minősítési eljárásra jelentkezőnek
meg kell jelölnie, hogy mely tevékenységi formára építi föl programját!
meghatározza a fenti tevékenységi formát
1-2 évre szóló felkészülési tervet készít
ezt az intézményvezető véleményezi
együttműködési megállapodást írnak alá
pályázó, intézményvezető, külső szakmai partner
intézményvezető esetében a fenntartó
Elndult a mesterpedagógusi és kutatótanári minősítési eljárás
A
Mesterpedagógus pályázat és a Kutatótanári pályázat
egy olyan
dokumentumgyűjtemény
, amely tartalmazza:
a pedagógus szakmai életútját
szakmai tevékenységének eredményeit
a fokozat megszerzésére vonatkozó jövőbeni programját
ez utóbbi a
Mesterprogram, ill. Kutatóprogram
Korm.r. 4.§ (1b): létezik vezetői vagy magasabb vezetői feladatok ellátásához kapcsolódó Mesterprogram is:
az ebben való részvételhez a jelentkezéskor és az eljárás ideje alatt
magasabb vezetői megbízás
sal kell rendelkeznie
Korm.r. 4.§ (1a): a Mesterfokozat megszerzésére történő jelentkezéskor nyilatkoznia kell,
vállalja-e a tanfelügyeleti és a minősítési rendszerben történő szakértői közreműködést - ez
lényeges kérdés,
figyeljünk rá!
Kedvezően változtak a kötött munkaidő eltöltésének helyszínére vonatkozó szabályok
A 326-os Kormányrendelet eddig hatályban lévő 17.§ (3) szerint:
a pedagógus a kötött munkaidőben köteles volt az intézményben tartózkodni,
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el
A módosult szabályozás csak az intézményi döntésre támaszkodik:
a
kollektív szds.,
ennek hiányában a
munkáltató határozza meg,
melyek azok a feladatok, amelyeket
az intézményben, illetőleg
az intézményen kívül lehet teljesíteni.
Ezek a feladatok tehát a továbbiakban részben a kötött munkaidő részét képezik,

egy részük pedig a munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részébe is beszámít.
az int. önértékelési feladatokban történő közreműködés
az intézmény telephelyei közti utazás
a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára
a pedagógus továbbkézésben való részvétele
A kötött munkaidőbe (26-32 óra között) továbbra is bele számít:
Hogyan kezelhetők a megnövekedett óraszámok?
A pedagógusok többsége 22-26 órát tanít
a kedvezmények kb. a pedagógusok felét érintik
az átlagosan biztosítandó órakedvezmény legalább 2 óra
azaz pedagógusonként átlagosan heti + 1 óra jelentkezett
A következő tanév tervezése előtt kimutatást kell készítenünk a megnövekedett óraszámról:
kérni kell a fenntartót az ellátáshoz szükséges létszám biztosítására
ne feledjük, hogy a státuszok számát a 326-os Korm.r. 35.§ (2)/c szakasza 22 órára számítva rendeli el biztosítani!
A jogszabályok - az esetei helyettesítést kivéve - nem tartalmaznak rendelkezést a 26 óra felett elrendelt neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre
hanem azt tiltják
ha más munkaszervezési eljárással nem oldható meg, akkor
túlmunkában elrendeljük 26 óra feletti óraszámot
a díjazásról a KLIK Koll. Szds 12.2. szakasza szól
a nem állami intézményekre ez a szabályozás nem érvényes
A Kormányrendelet e módosítása szükséges és méltányos
de sok problémát okoz a végeken....
Például a 630 tanulót, 47 pedagógust foglalkoztató iskolámban ez a neveléssel-oktatással lekötött időkeretet így növelte meg:
a 20 osztályfőnök kedvezménye
+ 40 óra
a 6 munkaközösség-vezető kedvezménye
+ 12 óra
a diákönkormányzatot patronáló pedagógus kedvezménye
+ 1 óra
Az állami intézményekben alkalmazott pedagógusok munkáltatása
Az elmúlt években sok problémát okoztak az 1700/2012.(XII.29.) Kormányhatározatnak a pedagógusok alkalmazását tiltó előírásai.
A Kormányhatározat tervezett módosításával lehetővé válik:
1.1 a nyugdíjazás miatti jogviszony-megszüntetés
nem eshet a tanítási évre
(kivétel: ha a pedagógus kezdeményezi)
1.5 a nyugdíjazás miatt
megüresedett álláshely betölthető,
ha ennek hiányában a feladatok ellátása nem lehetséges
1.2 a nyugdíjaskorú pedagógiai
szakértők, szaktanácsadók
megbízási szerződéssel történő foglalkoztathatók
1.3 különösen fontos okból
a nyugdíjkorhatárt elérő pedagógus tovább foglalkoztatható
(osztályfőnök, érettségi felkészítés, stb.)
a tanév végéig, de legfeljebb két évig
a fenntartó dönt az intézményvezető egyetértésével
Az állami intézményfenntartó működési rendszere jelentősen módosult!
Jelentős változások történtek a
nevelési intézmények rendszerében
A változásokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet vezette be 2016. július 30-i hatályba lépéssel
a megváltozott időpontokat, feltételeket, lebonyolítási szabályokat tartalmazza
bevezeti a nevelő-oktató munkát segítők minősítését, a helyi értékelési szabályzatot
indul a mester- és a kutatótanár program
a KK végzi az intézmények irányítását
a tankerületi központok révén
a 198 tankerületből 58 tankerületi központ lett
2016. december 31-ig az állami intézményeket a KLIK tartjotta fent és irányította
2016. dec. 31-ig tehát nem volt lényeges változás
de
fontos motívum, hogy a KLIK 92 mrd Ft állami támogatással adósságaitól megszabadult
2016. dec. 31-ig az állami fenntartású intézmények 55%-ának működtetési feladatait
az ingó és ingatlan vagyontulajdonos önkormányzatok végezték.
2017. január 1-jétől azonban lényegesen megváltozott a fenntartó Klebelsberg Központ (volt KLIK) szervezete
amely átvette az intézmények működtetési feladatait
A Klebelsberg Központ működési rendszerének jellemzői a 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet alapján
Az 58 tankerületi központ
gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, amelyek
fenntartják és működtetik
az intézményeket
gyakorolják a legfőbb munkáltatói jogogokat
99/H.§: 2017.01.01-től az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon
leltár szerint a tankerületi központok ingyenes használatába került.
Az állami fenntartású intézmények működési rendje
Az állami fenntartásban működő intézmények

működtetési joga és kötelezettsége 2017. január 1-jétől kezdődően
az önkormányzatoktól az államhoz került.
A köznevelési törvény lényegesen módosította a középiskolák típusainak elnevezését:
megmaradt a
gimnázium
elnevezése
szakgimnázium
: a volt szakközépiskolák
4 évfolyammal és ezt követő 1 vagy 2 éves OKJ képzéssel
szakközépiskola
: a volt szakiskolák
3 éves közismereti +2 éves gyakorlati képzéssel
szakiskola
: az sni-s tanulók közéfokú oktatása céljából
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet lehetővé teszi a rövid neveket:
a "középiskola", illetve "szakképző iskola" elemek használatával
A legérzékenyebb változások az új szakgimnáziumokat érintik
Megjelent a szakgimnáziumi kerettanterveket tartalmazó jogszabály
22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet
14. melléklete
A tantárgyi struktúrát és az óraszámokat szakmai ágazatonként tartalmazza:
magyar nyelv és irodalom 4, 4, 4, 4
idegen nyelv 4, 4, 4, 4
matematika 3, 3, 3, 3
történelem 2, 2, 3, 3, etika 0, 0, 0, 1
informatika 2, 2
testnevelés 5, 5, 5, 5, művészetek 0, 0, 1, 0, osztályfőnöki 1, 1, 1, 1
Minden ágazathoz tartozik egy természettudományos tantárgy
pl. az erdészethez, egészségügyhöz a biológia: 0, 2, 2, 2 órával
A többi természettudományos tárgyat azonban csak a 9. évfolyamon heti 3 órában komplex természettudományos tantárgyként írja elő!
ki fogja ezt tanítani?, miből fogjuk ezt tanítani?, mikor lesz ehhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus?
A változások között vannak formális és tartalmi elemek is:
a gimnázium intézménye megmaradt
a szakgimnázium beékelésével "eltolódott" a volt szakközépiskola, szakiskola típusa
újra definiálódott a szakiskola
megjelent a készségfejlesztő iskola
Bélyegzőgyártó szeretnék lenni!
Munkaügyi, tanügyigazgatási változások
Ha az oktatásban rendszerszintű módosítások nem is következtek be, apró kedvező változások vannak.
Lényegesen megváltoztak ősztől:
a kötött munkaidőre vonatkozó szabályok
a 22-26 óra kitöltése módosult
a nyugdíjas kollégák tovább foglalkoztatási feltételei
Nézzük a részleteket!
A 2016/17-es tanévtől jelentősen változott a 17. § (3) bekezdése:
a pedagógus a kötött munkaidőben azon feladatok elvégzése közben köteles az intézényben tartózkodni, amelyek
a munkáltató döntése alapján kizárólag ott végezhetők el
Mielőbb módosítani kell tehát a kollektív szezdődést (KLIK), vagy a munkáltatónak a munkavégzés helyszínére vonatkozó utasítását
és a kötött munkaidőt a továbbiakban nem kell havonta igazolni
Jelentős változást hozott az iskolák életében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő új elemeire vonatkozó szabályozás
A 326-os Korm.r. módosult 17. § (1) bekezdése elrendelte, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe be kell számítani:
heti 2 óra erejéig az
osztályfőnöki feladatok
ellátását
ebbe nem számít bele a ténylegesen megtartott oszt.főnöki óra
heti 2 óra időtartamban a
munkaközösség-vezetői feledatok
elvégzését
heti 1 órában a d
iákönkormányzatot támogató tevékenység
et
A 17.§ új (1a) bekezdése azt is elrendeli, hogy az így beszámított óraszám nem lépheti túl a heti négy óra időtartamot.
Figyelem: sok hibás elképzelés, gyakorlat van az intézményekben!
a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő
nem csökkent
,
csupán
bele kell számítani
a fenti tevékenységeket
Ha a pedagógus osztályfőnök és munkaközösség-vezető is, akkor heti 4 órát kell beszámítani számára:
nem kell azonban beszámítani a KT és a szakszervezeti kedvezményt
Módosultak a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részére vonatkozó előírások is
A Korm.r. 17.§ (1) bek. módosítása új rendelkezéseket tartalmaz a kötött munkaidőnek a 26 és 32 óra közötti részére vonatkozóan
A kötött munkaidőbe bele kell számítani:
az osztályfőnöki feladatok ellátásának heti 2 órát meghaladó,
a mk-vezetői feladatok elvégzésének heti 2 órát meghaladó,
a diákönkormányzati feladatok végzésének heti 1 órát meghaladó részét
Az iskolákban ez 4%-kal növelte meg a nev-okt. céljára lekötött óraszámokat:
iskolámban ez 2 pedagógus státust jelent(ene).
Az új rendelkezés tipikusan ott jelent problémát, ahol:
nem 22 körül van az óraszám, hanem inkább 25-26 körül
vannak 26 tényleges órával terhelt kollégák
ahol kevés a szakkörrel, korrepetálással, sportkörrel lekötött órák száma
ahol gyakori a "funkcióhalmozás"
Nincs alternatíva: az új előírást be kell vezetni a tantárgyfelosztásba!
A mesterpedagógusok munkaidőkedvezményéről...
A "könnyítésekre" azért kerül (?) sor, mert ezek hiányában a feladatok ellátása, a tanulók közszolgáltatáshoz való joga sérülne
Az elmúlt hónap legtöbbet vitatott problémája a mesterpedagógus fokozatban lévő szakértők neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének megállapítása
volt.
Rájuk is vonatkozik a Kormányrend. 17.§ (1) bekezdésében meghatározott beszámíthatóság, de a 17/A.§ (13) szerint
óraszámuk nem lehet kevesebb, mint a munkakörükre irányadó nev-okt. lekötött óraszám minimumának 75%-a
ez általában 22*0,75 =16,5, kerekítve 17 óra
Sokan úgy értelmezik, hogy a már csökkentett 18 óra 75%-a
ez téves, mert a munkakörhöz (tanár, tanító, óvodaped.) minimum óraszám 75%-áról van szó
alátámasztja: a tanévkezdő kiadvány VII.3. fejezet 4. pont
Utóbbi eljárás 1.300 pedagógust érint
, azokat, akik:
nem töltötték föl a portfóliót - többnyire hibás ütemezés
tömegesen alapvető hibákat vétettek a portfóliókészítéskor
Mentesültek a nyugdíjhoz közelálló pedagógusok ...
Vajon megérte-e azoknak a peagógusoknak, akik korábban önként jelentkeztek, és sikeres minősítési eljárást zártak?
A mesterepedagógusi minősítési eljárásra jelentkező pedagógus:
A szabályzathoz jól használható mintaként az 5. sz. melléklet
mert minden lényeges szempontot, kérdést eldöntött!
A nevelést-oktatást közvetlenül segítők minősítési eljárásáról...
Kiválóan alkalmas:

80-100 %
Alkalmas:

60-79 %
Kevéssé alkalmas:

30-59 %
Nem alkalmas
0-29%
A munkateljesítmény értékelésének kötelező szempontjai:
A pedagógus életpálya 2017-ben utoléri önmagát,
sor kerül az utolsó illetményemelésre
Megnyílik a lehetőség a pedagógusok differenciált béremelésére:
az Nkt.65.§ (1a) bekezdése 2017. szept. 1-jén hatályba lép
A munkáltató a 2017/18-as tanévtől a pedagógus besorolásától eltérően is megállapíthajta az illetményt:
ez kompetencia és teljesítmény alapú értékelést feltételez
A pedagógus illetménye azonban nem lehet kevesebb, mint a 2016. szeptember 1-jei besorolási bére
tehát a 2017. szeptember 1-jei béremelés fedezetét teljesítmény alapon
"szét lehet osztani"
állami fenntartású intézményben
az intézményvezető javaslatára

és egyetértésével történhet a differenciálás
Én évek óta várok a differenciált béremelésre mint erőteljesen motiváló, a teljesítményt fokozó lehetőségre...!
Először tekintsük át az elmúlt 3 év minősítési mutatóit!
A 2017. évi minősítési tervben 35 ezer pedagógus minősítése szerepel:
a nyugdíj előtt állók,és az ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba soroltak mentesítése miatt ez a létszám erőteljesen csökkenni fog
ez szükségszerű is, mert a szakértői kapacitás nem elégséges a 35 ezer eljárás lefolytatásához
Hát akkor hogyan is állunk?
Az állami intézményfenntartás rendszere erőteljesen átalakul(t):
a KLIK KK átszervezéssel jelentősen megváltozott az intézményirányítás rendje
de az igazgatók jogköre lényegében nem bővült.
A minősítési rendszer karcsúsodik, de működik
a
tanfelügyeleti rendszer
anorexiás
az
intézményi önértékelés
valós helyzetét jótékony homály fedi.
A középfokú intézményrendszer átalakult:
a szakképzés tovább korszerűsödött.
Hogyan lehet tücsökporból kekszet készíteni?
A tücsökporból úgy készítenek energiaszeletet, hogy a tücsköket lassú tűzön megsütik, majd ledarálják
A tücsökszelet rendkívüli előnyökkel kecsegtet:
a tücsök kevésbé néz szomorúan, mint a marha
Az Európai Élelmezési Konferencia résztvevői ennek ellenére nem túlságosan kedvelték meg...
aztán kókusszal, mandulával és kakaóval ízesítik
...pedig a tücsökíz állítólag nem is érezhető rajta!
sokkal durvábban szaporodik mint a nyúl
a tücsökkeksz proteinben bármelyiknél gazdagabb
Hogyan kell beszámítani az óraszámba a közalkalmazotti tanácsi és a szakszervezeti kedvezményeket?
Az Oktatási Államtitkárság 2016. aug. 29-én a GYIK 7. sz. problémájára az alábbiakat fejtette ki:
az Mt. által biztosított kedvezményeket a köznevelési jogszabályoktól elválasztva kell kezelni
Mt. 260, 274. §: a munkaidőkedvezmény célhoz kötött:
igénybe vételét öt nappal korábban be kell jelenteni
a célhoz kötöttség elvéből következik, hogy
ez a kedvezmény nem is tervezhető
A tantárgyfelosztásban tehát nem kell csökkenteni a tisztségviselők óraszámát,
az Mt. alapján a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő általában nem csökkenthető
a
326-os Korm.r. 18.§
-ban foglalt 80-20%-os szabály ezek szerint csak az eseti igénybe vételre vonatkozik
Tisztelt Kollégák! Kedves Pedagógustársaim!
Az elmúlt másfél órában nagyjából áttekintettük a 2016/2017-es tanévi legfontosabb feladatokat.
Az előadás során igyekeztem különös figyelmet fordítani az állami intézményrendszer változóban lévő irányítási rendszerére.
Nem sikerült azonban megfelelő mértékben kidomborítani azt, hogy az intézményvezetők jogköre mennyiben változott meg!
Bízom benne, hogy a KLIK megszűnő-átalakuló rendszere megteremti majd annak lehetőségét, hogy tovább növekedjék az igazgatók jogköre, döntési lehetősége és felelőssége!
Tisztelt Sorstársaim!
Kedves Kollégák!

Köszönöm kitüntető figyelmüket!
Az általam vezetett gimnáziumban:
az elmúlt tanévben 24 minősítés és tanfelügyeleti ellenőrzés történt
ebben a tanévben 1 minősítésre számíthatunk
és tanfelügyeleti ellenőrzést sem kaptunk...
dönt az indítható évfolyamok, osztályok számáról
a felvehető tanulólétszámról
javaslatot tesz a tanker. igazgató személyére
Na de mit jelent az, hogy a Nat-ból egyes részek elhagyhatók
, vagy
"súlytalaníthatók"?
volnának ilyen részek a Nat-ban?
Full transcript