Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi Geintegreerde Communicatieplan

Interne Communicatiestrategie t.b.v. DNV KEMA
by

James T.

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi Geintegreerde Communicatieplan

Kosten bedrijfscommunicatie op basis van 2010/2011 Afgelopen jaren > 2,3% omzet besteed aan communicatie
Besteedbaar budget: ongeveer 6 miljoen euro
Nog nader in te vullen Back 2 Basics > Hoogwaardige dienstverlening
> KEMA-KEUR naar DEKRA
> DNV (Det Norske Veritas) Kenmerken: Stijl & middelen waarmee gecommuniceerd wordt Doelstellingen Korte termijn doelstellingen

Middellange termijn doelstellingen

Lange termijn doelstellingHoe gaan we dit evalueren? Binnen één jaar moet 80% van de werknemers zich betrokken voelen bij het bedrijf.

Binnen één jaar moet 80% van de interne organisatie meer samenhang vertonen.

Binnen één jaar moet er meer communicatie plaats vinden tussen werknemers in plaats van alleen top-down communicatie. Korte termijn doelstellingen Binnen 3-5 jaar willen we dat 50% van de werknemers de heersende leiderschapsstijl niet meer als technocratisch beschouwd, maar als situationeel.

Binnen 3-5 jaar moeten de werknemers, eens in de drie maanden, tijdens een bijeenkomst de kans krijgen om al hun ideeën en meningen te uiten richting het management. Middellange termijn doelstellingen Binnen 5-10 jaar heeft DNV KEMA de kernwaarden geconcretiseerd, de GVP’s gereduceerd zodat het duidelijk is voor DNV KEMA en haar medewerkers waar het bedrijf voor staat en hoe het bedrijf hiernaar moet handelen en communiceren.

Dit moet ervoor zorgen dat het ook duidelijk is voor de (externe) belangengroepen, waar DNV KEMA vandaag de dag goed voor is.
DNV KEMA moet gezien worden als een strategisch adviesbureau en niet langer bekend staan om alleen de test, inspectie en certificatie activiteiten. Lange termijn doelstelling Uitkomsten GAP-analyse | Conclusies Doelgroep communicatiestrategie
> Focus op intern: Personeel DNV KEMA

Uitgangspunt lange-termijn
> Imago tegenover klanten, opdrachtgevers, concurrenten

Stakeholders DNV KEMA Aandeelhouders: Det Norske Veritas , Alliander, Cogas Infra en Beheer
Management: Supervisory Board, Leadership Team, Functional Leaders
Uitvoerend personeel: Afdelingen global businesslines DNV KEMA Interne stakeholders > Opdrachtgevers adviesdiensten
> Samenwerking internationale projecten
> Maatschappelijke/duurzame initiatieven Interne doelgroep Stakeholders Concurrenten/marktspelers Internationaal >> << Binnen NL Geïntegreerd Communicatie Advies We build trust and confidence...
We never compromise on quality or integrity...
We care for our customers and each other....
We are committed to teamwork and innovation.... by sharing our vast Knowledge
because of our Experience
to create a sustainable Marketvalue for our services
to become an Authority in energy and sustainability K
E
M
A als 'internal brand' - Knowledge
- Experience
- Marketvalue
- Authority Corporate story - Kennis
- Ervaring
- Marktwaarde
- Autoriteit Back 2 Basics >> Back 2 Basics >> Implementatie advies Budget op basis van kosten 2010-2011 Jaarlijks ruim 6 miljoen euro aan bedrijfscommunicatie
+/- 2,3% van omzet 2010 - 2011

Exacte kosten middelen moeten nog uitgezocht worden Powerpoint, Global Contact
InTouch, Transponder Gap 1: Gewenste identiteit vs. werkelijke identiteit
Gap 2: Fysieke identiteit vs. werkelijke identiteitGap 3: Gewenst imago vs. werkelijk imago Koude, kille top-down communicatie
Geen optimaal klantencontact KEMA-keurmerk en T.I.C.-activiteiten vs. strategisch adviesbureau
Niet sexy, geen aantrekkelijke werkgever
Onduidelijk waar DNV KEMA nu precies voor staat James Taihuttu - Loïs van Waas - Lindsay Hubner - Michiel Hanssen Presentatie DCP-GAME
Geïntegreerd Communicatie Advies Wat is het verschil tussen deze twee plaatjes?
Welke maakt de meeste indruk? Dragen dezelfde pakjes
Sporten voor hetzelfde team
Foto 1 = rommelig, kliekjesvorming
Foto 2 = toekomstige DNV KEMA Back 2 basics, want...

Toepassing basiskennis (interne) communicatie
DNV KEMA moet terug naar de basis om opnieuw invulling te geven aan de communicatie zowel intern als extern. Organisatie beschrijving Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Diepte interviews met personeel

Imago onderzoek
Media analyse Hoe gaan we dit evalueren? Kompas voor de organisatie
Verhalen waarmee managers vernieuwing stimuleren, veranderprocessen versnellen en verkoopresultaten verbeteren Synergie van actie-visie en interactie-visie Intranet
Personeelsblad
Feedbacksessies
Corporate story
Bloggen Middelen Communicatie tussen mensen i.p.v. top-down
Meer intern horizontaal, organiseren van communicatiemomenten
Besluitvorming zo decentraal mogelijk Back 2 Basics Back 2 Basics >> Organisatorische gevolgen Voorbeeld implementatie:
"Afdeling van de maand" Evenementen
Narrowcasting
Tentoonstelling
Afdeling v. d. maand
Prikbord Geen betrokkenheid
Technocratische cultuur
Niet persoonsgerichte benadering Geen verandering van de organisatie zelf
Manager 'blijft' manager
Verandering intern communicatiegedrag
Meer horizontale intern overleg Geen medewerker, maar nadruk op teamwork
Boodschap, Bewijsvoering, Toonzetting One for all and all for one Bronnen Grinten, J. van den. (2010). Mind the gap: Stappenplan identiteit en imago. (2e druk). Den haag: Boom Lemma uitgevers.

DNV KEMA (2012) Technology Qualification Program for CO2 Capture Mongstad project. Geraadpleegd op 07-10-2012 via http://www.kema.com/Images/HFST_004_CCS_KEMA_book_innovative_2012.pdf

ElementEnergy Ltd. (2010) One North Sea - A study into North Sea cross-border CO2 transport and storage.
Geraadpleegd op 07-10-2012 via http://www.npd.no/en/Publications/Reports/One-North-Sea/10-Acknowledgements/

Fleming Gulf Conference (2011) CONFERENCES - 2ND ANNUAL PIPELINE INTEGRITY MANAGEMENT SUMMIT - SPONSORS.
Geraadpleegd op 07-10-2012 via http://www.fleminggulf.com/conferenceview/2nd-Annual-Pipeline-Integrity-Management-Summit/169/Sponsors/1433

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2012). Interne communicatie OWW 1.5.
Powerpoint visie op interne communicatie, internal branding. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2012). Interne communicatie OWW 1.6.
Powerpoint storytelling. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

KEMA. (2012). Brand Manual 2.0 - Uitleg van het merk KEMA. KEMA Arnhem
KEMA. (2011). KEMA Global Staff Magazine Transponder. Magazine van de KEMA. KEMA Arnhem.
KEMA. (2012). Quality. Geraadpleegd op 02-10-2012, van http://www.kema.com/nl/news/articles/2009/Quality.aspx
KEMA. (z.d.) Corporate Presentation - Introduction to KEMA. Projecten KEMA: KEMA Arnhem

King, C (2012) AOLEnergy - 2012 SMart Grid Predictions. Geraadpleegd op 06-10-2012 via http://energy.aol.com/2011/12/23/2012-smart-grid-predictions/

Liebal, L. (2012). Organisational Culture: Communication Advice. Organisatie cultuur DNV KEMA. Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Pedroso de Oliveira, P.R. (2012) Blog DNV KEMA Smart Grid Sherpa - How will the Smart Grid movement in Brazil influence the energy industry?
Geraadpleegd op 07-10-2012 http://smartgridsherpa.com/blog/how-will-the-smart-grid-movement-in-brazil-influence-the-energy-industry

Reijnders, E. (2006). Basisboek Interne Communicatie. Aanpak en achtergronden. (7e druk) Assen, Van Gorcum.
Riel, C.B.M. van. (2010). Identiteit & imago. (4e druk). Den Haag: Sdu uitgevers bv.

White Digital Media Group (2011) ABRADEE - Report Energy Digital. Geraadpleegd op 06-10-2012 via http://www.energydigital.com/reports/4abradee4

Wikipedia. (2009). KEMA. Geraadpleegd op 02-10-2012, van http://nl.wikipedia.org/wiki/KEMA
Full transcript