Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblia

No description
by

Viki U.

on 15 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblia

Műfajai
Az európai kultúra alapja
Kialakulása
Szerzői
A Biblia hatása
Témái
Újszövetség
A szövetség: Isten minden emberrel Jézusban
- 27 könyvből áll (összesen tehát: 66 könyv)
- nyelve: görög
- részei:
1. Négy evangélium ( = jóhír, örömhír) - Máté, Márk, Lukács, János
2. Apostolok cselekedetei - őskeresztyén egyház
3. Pál apostol levelei (14 db) + más levelek
4. Jelenések könyve
- Krisztus élete + az őskeresztyén egyház kialakulása + jövendölés + ókeresztyén irodalom
Ószövetség
A szövetség: a választott nép és Isten között
- 39 könyvből áll
- héber és arámi nyelven íródott
- részei:
1. Mózes 5 könyve - Tóra (teremtés, bűnbeesés, vízözön, Tízparancsolat)
2. Prófétai könyvek - Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel
3. Történeti könyvek - Királyok könyve
4. Egyéb iratok - Zsoltárok könyve, Példabeszédek
- zsidó nép története + óhéber irodalom + a zsidók szent könyve
BIBLIA
- a keresztyén vallás szent irata
- meghatározza az európai
- kultúrát,
- gondolkodást,
- vallást
- Isten kinyilatkoztatásait tartalmazza
Fordításai
A Biblia hatása
... a művészetekre
... a magyar irodalomra
- Kr.e. 12. sz. - Kr. u. 1. sz.
- Kr.u. 4. sz.-ban állították össze szent iratokból - kanonizálás
- apokrif: azok az iratok, melyek nem kerültek be a kánonba
- a Biblia szót a 16. századtól használjuk
Jelentése: könyvek
- több szerző, több évszázadon keresztül írta
- van köztük király (Dávid), orvos (Lukács), sátorkészítő (Pál)
- mégis egységes, csak stílusbeli különbségek vannak benne
- több irodalmi műfaj kezdeti formája megtalálható benne:
- himnusz
- zsoltár
- példázat
- jövendölés
- Isten és az ember kapcsolatáról
- a teremtéstől Jézus második eljöveteléig (múlt --» jövő)
- emberi alaphelyzeteket mutat be és ezekre kínál megoldást
- szó szerinti jelentés és jelképes nyelv
Septuaginta - alexandriai zsidóknak görög nyelvre (Pál és az első keresztyének ezt használták)
Vulgata - latinra, Szt. Jeromos
német fordítás - 1521-34, Luther
teljes magyar nyelvű bibliafordítás - 1590, Károli Gáspár
(korábban már voltak részfordítások)
katolikus fordítás - 1626, Káldy György
szinoptikusok = együttlátók
Istenes versei
Istenes versei
A Biblia hatása
oldalborda
eladni valamit egy tál lencséért
mosom kezeimet
tamáskodik
... közmondásainkra, szólásainkra
... az ünnepeinkre
karácsony: Jézus születése
vízkereszt: Jézus bemutatása a templomban
hamvazószerda: a nagyböjt kezdete
nagyhét: nagyböjt utolsó hete,
virágvasárnappal kezdődik: Jézus bevonul Jeruzsálembe
nagycsütörtök: az utolsó vacsora
nagypéntek: Jézus halála
húsvét vasárnap: Jézus feltámadása
pünkösd: a Szentlélek eljövetele
Full transcript