Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Tugon ng mga Katutubong Pilipino sa Kanilang Pagpasok sa

No description
by

Kaye Fuentes

on 14 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Tugon ng mga Katutubong Pilipino sa Kanilang Pagpasok sa

Ang Tugon ng mga Katutubong Pilipino sa Kanilang Pagpasok sa Burukrasyang Kolonyal
Sa madaling sabi, ang mga pamayanang Proto-Pilipino ay tinimbang at pinag-aralan ang kanilang naging tugon sa hamon ng kolonyalisasyon.
Malinaw na ang kanilang pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal ay dala ng isang malaking pangangailangan o banta sa kanilang buhay at pamayanan.
Mahihinuha na ang mga katutubo ang maging aktibong kabahagi ng paghuhulma ng kanilang kultura at kasaysayan.
Matibay ang paninindigan ng mga malayang pamayanan etniko at ang tahasang paghamon ng mga Kristiyanong katutubo sa kapangyarihang kolonyal ay isang isang indikasyon ng pagtatagpong muli ng mga Proto-Pilipino tungo sa isang tunguhin- ang pagbubuong panloob o pagbubuklod ng mga pamayananag katutubo laban sa pwersa at kontrol ng labas.
Ladino, paring sekular at principalia
EPEKTO
Indio
Konklusyon
Tugon ng Pamaayanang Proto-Pilipino
Ang pagpapakita ng dahas at ang pang-aakit ng mga ahente ng pamahalaang kolonyal ay sinagot ng mga katutubo sa iba't-ibang kaparaanan.
Kolonyalismo
Ang kasalukuyang pagkakaroon ng folk christianity o split level ay isang manipestasyon ng tugon o reaksyon at panangumpay ng mga katutbo laban sa pinagsanib na pwersa ng kolonyalismo at kristiyanismo.
Sa pangkat ding ito umusbong ang mga katutubong nag-alsa at direktang humamon sa kapangyarihan ng kolonyalistang Kastila. Sila na nakatagpo ng sanctuario sa mga kabundukan ay nagkaroon ng pagpapanibagong lakas sa pangunguna ng kanilang dating pinuno.
Tatlong Lebel ng Tugon ng mga Katututbong Pumpaloob sa Istrukturang Kolonyal
(Kaayusang Pueblo)
Ang pakikipagtulungan at pilit na pagunawa ng mga katutubo sa mga patakaran, gawi at kultura ng mga Kastila.
Ang mga katutubong pumasok sa kaayusang kolonyal. Sila ang pumaloob sa prosesong reduccuion, na sa biglang tingin ay yumakal sa pananampalataya at kaayusang kolonykal.
Iba't-ibang Kaparaanan
Si humabon ay tinanggap ang pakikipagkaibigan ng mga Kastila
Si Lapu Lapu ay tahasang tinutulan ang tangkang pagpapasailalim sa mga Kastila sa kanilang pamayanan.
Si Raja Sulayman ay puspusang ipinagtanggol ang kanyang kaharian laban sa pananakop ng mga Kastila.
Si Lakanduka at ang kanyang pamilya ng nanguna sa pag-aalsa laban sa pamahalaang kastila.
Dito mapapalitaw ang mahalagang papel ng mga katutubo sa paghubog ng kanilang kasaysayan at kultura. Ang kanilang pagpili at pag-aangkop ng mga bagay, ritwal at mga paniniwalang kristiyanismo sa katutubong paniniwala (syncretism) ay isang malinaw na uri ng reaksyon at paghamonsa kapangyarihang Kastila (covert).
Ang mga ladino ang mga manunulat sa wikang Kastila at wikang bernakular. Ang paring sekular at principalia ay karaniwang naktira malapit sa paligid ng sentro ng pueblo.
Nakatira malayo sa pueblo, malayo sa mga mapagmasid na mata ng mga opisyal ng pamahalaan at simbahan.
Sa kabila ng pagpasok ng mga katutubo sa istrukturang kolonyal, hindi nito naiwaksi ang kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga.
Ikatlong Lebel
Malinaw na ang naging tugon ng mga pamayanang Proto Pilipino ay kanilang paninindigan na hindi tuluyang iwinaksi ang kanilang dating kaayusan at sa halip kanila pa itong napagyaman sa pamamagitan ng pagsasanib (syncretism) ng mga bagay sa labas.
Full transcript