Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

men2

No description
by

ganbold nandintsetseg

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of men2

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli 1. ОУ-ын бизнесийн мөн чанар
2. ОУ-ын менежментийн онцлог асуудлууд
3. ОУ-ын менежментийн орчин
4. ОУ-ын эдийн засгийн бүтэц
5. ОУ-ын зах зээлд гарах нь
6. ОУ-ын хамтын үйл ажиллагаа Олон улсын менежмент 2. ОУ-ын менежментийн онцлог асуудлууд Глобальчлал нь интеграцчлагдсан глобаль эдийн засаг ба харилцан хамаарал бүхий зах зээлүүдийг нэгтгэсэн нийтийн эдийн засгийн үүсэл хөгжил юм.
Этноцентрик хандлага-Менежерүүд пүүсийн төв байрлаж буй оронд хэрэглэж, хэрэгжиж буй арга ажиллагаанууд салбар бүрт таарч тохирох ёстой гэж үзнэ.
Полицентрик хандлага-Салбаруудын ажиллах хүчнийг тухайн орон нутгийн хүмүүсээр бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж үзнэ.
Геоцентрик хандлага-Эх компани, салбаруудын аль алинд глобаль байр сууринаас хандах хэрэгтэй, мөн ажил хэргийг гүйцэтгэж чадаж байвал хаана ч ямар ч үндэстний хүн ажиллаж болно гэж үзнэ. 3. ОУ-ын менежментийн орчин ОУ-ын бизнесийн орчин
-Эдийн засгийн систем
-Өмчлөлийн шинж чанар
-Байгалийн нөөц
-Дэд бүтэц
Улс төр, эрх зүйн орчин
-Улс төрийн байдал тогтвортой эсэх
-ОУ-ын худалдааг дэмждэг эсэх
-ОУ-ын худалдаанд тавих хяналт
-Эдийн засгийн холбоод
Соёлын орчин
-Соёл ба хүртэхүй
-Соёл ба тогтсон хандлага
-Ажил, амжилтанд хандах хандлага
-Соёл ба үнэт зүйл
-Соёл ба шашин шүтлэг
-Ёс заншил, ёс суртахуун
-Хэл бол соёлд хүрэх түлхүүр мөн 4. ОУ-ын эдийн засгийн бүтэц 5. ОУ-ын зах зээлд гарах нь Глобаль стратегийн хувилбарууд
Дэлхий дахины стратеги нь үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг хамгийн оновчтой зохион байгуулж, дэлхийн нийтийн хамгийн сүүлийн үеийн жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргахад чиглэнэ.
Үндэсний онцлогын харгалзах стратеги нь салбар бүр байрлаж буй орныхоо улс төрийн байдал, хэрэгцээний онцлогт аль болох тохирсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэхийг зорино.
Олон талт стратеги нь үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг хамгийн оновчтой зохион байгуулах бүх нөхцөл бололцоог ашиглахын зэрэгцээгээр улс үндэстний онцлогыг харгалзан үзнэ. 6. ОУ-ын хамтын үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нутаг дэвсгэр дээрээ үйлдвэрлээд бусад оронд дамжуулан худалдахыг экспорт гэнэ.

Харин үүний эсрэг гадаад улсаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хөрөнгийн худалдаа, солилцооны замаар оруулж ирэхийг импорт гэнэ. 1. ОУ-ын бизнесийн мөн чанар Үндэсний бизнес бол нэг л орны хүрээг хамрана.
Олон улсын бизнес бол нэг улсад суурьшсан боловч нөөц, ашиг орлогынхоо тодорхой хэсгийг өөр улсаас авна.
Үндэстэн дамнасан бизнес бол олон улсын хил хязгаарыг дамнуулан бизнес эхрлэнэ.
Үндэстэн дамнасан корпораци /ҮДК/ бол дэлхийн олон оронд салбартай ба эдгээр салбаруудаа глобаль байр сууринаас хянаж, удирдаж байдаг байгууллага юм. McDonald's Анхаарал тавьсан танд
баярлалаа
Full transcript